Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
27   KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
28   PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
29   ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
30   ESITYSTEKNIIKAN HANKINTA PALVELUKESKUS JOUSEN JUHLASALIIN LAHJOITUSVAROIN
31   KOULULAISTEN PÄIVÄTOIMINTA KESÄLLÄ 2020
32   PERHERETKIEN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2020
33   JOUTSAN KUNNAN OSALLISTUMINEN SOTE-RAKENNEUUDISTUSTA TUKEVAN ALUEELLISEN VALMISTELUN VALTIONAVUSTUSHAKUUN
34   SOSIAALITOIMEN VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
35   ILMOITUSASIAT
36 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
37 KEHITYSVAMMAHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2020

Osallistuja Tehtävä
Hovila Sari puheenjohtaja
Solatie Ari varapuheenjohtaja
Hölttä Arto jäsen
Reinikainen Katri jäsen
Talja Aarre jäsen
Untolahti Raija jäsen
Willman Kalle jäsen
Peltonen Niilo kunnanhallituksen puheenjohtaja
Lintunen Nella nuorisovaltuuston edustaja
Kääriäinen Anna-Maija perusturvajohtaja /esittelijä
Liikanen Paula pöytäkirjanpitäjä
Niskanen sanna asumispalvelujen ja hoitotyön esimies

Nähtävilläolo  
Kunnanvirastossa 6.5.2020 klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla 6.5.2020 alkaen.