Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
9   KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
10   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
11   KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN ENSIMMÄISELTÄ VUOSIKOLMANNEKSELTA
12   SIDONNAISUUSILMOITUKSET
13   KUNTALAIN MUKAISET ALOITTEET 2019
14   PAPPISEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS VESIHUOLTOAVUSTUKSESTA JA LAINAN TAKAUKSESTA
15   JOUTSAN POHJOISOSIEN RANTAOSAYLEISKAAVA JA RUTAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KUMOAMINEN
16   RUTALAHDEN YLEISKAAVAN LAAJENNUS OSA TILASTA JOKI-JUSSILA 172-419-3-74
17 VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
18 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS KUNNAN HALLINNOSTA JA TALOUDESTA VUODELTA 2019
19 KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2019 JA TILINTARKASTUSKERTOMUS
20   MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
21   ILMOITUSASIAT

Osallistuja Tehtävä
Kuurne Heikki puheenjohtaja
Teppola Teresa 2. varapuheenjohtaja
Aapro Ari jäsen
Hovila Sari jäsen
Hännikäinen Timo jäsen
Ilmonen Iiris jäsen
Kaistinen Saku jäsen
Kallioinen Matti jäsen
Liukkonen Jarmo jäsen
Niinikoski Leo jäsen
Nikkilä Lea-Elina jäsen
Peltonen Niilo jäsen
Peltoniemi Eero jäsen
Reinikainen Katri jäsen
Salonen Maija jäsen
Solatie Ari jäsen
Suomalainen Keijo jäsen
Tarkkanen Jouko jäsen
Avikainen Ansa varajäsen
Temisevä Liisa varajäsen
Tommola Ulla varajäsen
Nissinen Harri kunnanjohtaja
Hokkanen Antti-Pekka pöytäkirjanpitäjä
Lintunen Nella nuorisovaltuusto, varajäsen
Näykki Juha-Matti tekninen johtaja
Kääriäinen Anna-Maija perusturvajohtaja
Sirkka Mika hyvinvointi- ja sivistysjothaja
Puhakka Jarkko ict-asiantuntija

Nähtävilläolo  
Kunnanvirastossa 18.6.2020 klo 10-15 ja kunnan verkkosivuilla 18.6.2020 alkaen