Avustukset koronatilanteessa

Yksinyrittäjien kertaluonteisen avustuksen haku joutsalaisille  yksinyrittäjille aukeaa 15.4.2020 klo 16.00. Tuki on 2000 euroa ja se on tarkoitettu käytettäväksi yritystoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin edellyttäen, että koronaepidemia on merkittävästi heikentänyt yritystoimintaa. Tukea voi hakea päätoimiset yksinyrittäjät ja se voidaan myöntää kaikille yritysmuodoille, mukaan lukien kevyt– ja freelanceryrittäjät.

Tuki lyhyesti

  • Yksinyrittäjille joiden myyntituotot ja myyntisaatavat (liikevaihto) ovat laskeneet koronatilanteesta johtuen 16.3.2020 jälkeen vähintään 30 %.
  • Esim. yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden laskennalliset kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.
  • Yrityksellä oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
  • Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.
  • Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron (verollinen) yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä.

Tärkeää, lue ennen hakua

Lue hakulomakkeen lisäksi Tem.fi – sivulle päivittyvät lisätiedot avustuksen hakemisesta, haun avautumisen jälkeen tulleet uudet tiedot eivät päivity suoraan hakulomakkeeseen: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

Käsittely ja lisätiedot Joutsassa

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Haun avautumisen jälkeen ensimmäisen viikon käsittely seuraavasti:

  • Elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki puhelin/sähköpostiaika aamupäivisin 16.4 alkaen klo 8.30-11.30, hakemusten käsittelyä klo 12.00 eteenpäin.
  • Kunnanjohtaja Harri Nissinen tekee tukipäätöksiä aamupäivisin 16.4 alkaen klo 08—12.

Hakemus ja ohjeet

Lue Tem.fi sivun päivitetyt tiedot, perehdy hakulomakkeen yhteydessä olevaan hakuohjeeseen kokonaisuudessaan hyvin. Huomioi kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Varmista vielä yrittäjän muistilistasta, että kaikki tarvittavat  liitetiedot ovat hakemuksen mukana ja allekirjoita hakemus ennen lähettämistä.

Palauta hakemus allekirjoitettuna liitteineen. Toivomme ensisijaisesti hakemuksen toimittamista sähköisesti käsittelyjen nopeuttamiseksi. Hakemuksen voit lähettää Joutsan kuntaan sähköisesti suomi.fi-viestit palvelun suojatun yhteyden kautta https://www.suomi.fi/viestit tai halutessasi suoraan sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@joutsa.fi (Suojatun sähköpostin voit lähettää kuntaan tästä linkistä https://secmail.com/send/Z8ac4NUB)

Paperisen hakemuksen voi toimittaa virastotalolle kunnan asiointipisteeseen (Länsitie 5) tai postitse osoitteella: Joutsan Kunta/Yksinyrittäjän avustus, Länsitie 5, 19650 Joutsa.