Avustukset koronatilanteessa

Kustannustuen kolmas hakukierros avoinna – myös pienyrittäjille ja liiketoimintaa harjoittaville yhdistyksille

Kustannustuen kolmannella kierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea taloudelliseen toimintaansa. 

Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät. 

Kustannustukea voidaan myöntää, jos yrityksellä on 

 • Y-tunnus (ei liikevaihtorajaa tai vaatimusta päätoimisuudesta)
 • vähintään 2000 € kuluja tukikaudelta 1.11.2020–28.2.2021 JA 
 • liikevaihto laskenut yli 30 % koronan vuoksi
 • tukeen oikeutetut toimialat löytyvät tältä listalta
 • myös uusille 1.1.2020 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille voidaan myöntää tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella, jos toimiala löytyy tuettavien listalta
 • jos yrityksen päätoimiala ei kuulu listauksen mukaan tuen piiriin, yritykselle voidaan myöntää kustannustukea harkinnanvaraisin perustein
 • tukea joustamattomiin kustannuksiin (mm. vuokrat, hoitovastikkeet, sähkölaskut, taloushallinto, ajoneuvoverot)
 • tuetaan palkkakuluja (myös yrittäjän palkkaa tai yel-tulon perusteella laskettavaa osuutta)

Kustannustukea voi hakea 23.6.2021 klo 16.15 asti, ohjevideo hakuun ja lisätietoja linkin kautta: Valtiokonttori

Sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvaus on tuki yrityksille, jotka ovat joutuneet sulkemaan toimitilansa kokonaan lain määräyksestä tai viranomaisen päätöksen vuoksi. Tukeen oikeutettuja yrityksiä ovat ravitsemisliikkeet ja esimerkiksi kuntosalit.

Voit hakea sulkemiskorvausta, jos

 • yrityksen toimitilat on suljettu kokonaan valtioneuvoston asetuksella, tai aluehallintoviraston päätöksellä tartuntatautilain pykälän 58 g perusteella
 • yrityksellä on Y-tunnus
 • yritys on mikro- tai pienyritys, jossa on alle 50 työntekijää
 • sulkemiskorvauksen määrä perustuu siihen, kuinka suuret yrityksen kulut ovat olleet helmikuussa 2021 ja kuinka suuri osa liiketoiminnasta on ollut suljettuna
 • yrityksen tilanteesta riippuen voi olla mahdollista saada sekä kustannustukea että sulkemiskorvausta, ne ovat kaksi erillistä eri ajanjaksoilta maksettavaa tukea
 • korvataan palkkakuluja ja joustamattomia kuluja (esim. vuokria)
 • yhtiömuodolla ei ole merkitystä korvauksen saamiselle.

Sulkemiskorvausta voi hakea 12.5.2021 alkaen, korvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa asiakastilojen sulkemisen päättymisestä. Lisätietoja linkin kautta: Valtiokonttori

Alkutuotannon väliaikainen tuki

 • Auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden vuoksi
 • Tukea voi saada 2 000–80 000 euroa. Tukea voi saada korkeintaan 80 prosenttia esitetyistä menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 2 500 euron edestä.
 • Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Tukea voi hakea 30.6.2021 saakka. Lisätietoja täältä > 


Elinkeinotoimen yhteystiedot

Elinkeinokoordinaattori
Petri Kaitamäki
puh. 040 1833 442
petri.kaitamaki@joutsa.fi

Kunnanjohtaja
Harri Nissinen
puh. 050 654 35
harri.nissinen@joutsa.fi