Kuntaorganisaatio

Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava:

  • sivistysosasto
  • perusturvaosasto
  • tekninen osasto

Hallinto- ja taloushenkilöstö muodostavat kunnanjohtajan alaisen hallinto- ja talousyksikön.

Osastoa johtaa osaston päällikkö.

Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa osastojaon puitteissa vastuualueita.

Kunnanhallitus määrää osaston päällikön johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista määräämäkseen ajaksi.

Johtoryhmä

Kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä osastojen päälliköt  muodostavat kunnanviraston johtoryhmän.

Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä kunnanviraston henkilöstön kanssa.

Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa kunnanjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Johtoryhmä on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään kaksi jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii.

 
 
 

Johtoryhmä:

Kunnanjohtaja
Harri Nissinen
050 654 35
harri.nissinen(at)joutsa.fi

Talous- ja hallintojohtaja
Antti-Pekka Hokkanen
040 358 0007
antti-pekka.hokkanen(at)joutsa.fi

Perusturvajohtaja
Anna-Maija Kääriäinen
0400 641 105
anna-maija.kaariainen(at)joutsa.fi

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
Mika Sirkka
040 533 5619
mika.sirkka(at)joutsa.fi

Tekninen johtaja
Juha-Matti Näykki
0400 646 848
juha-matti.naykki(at)joutsa.fi