Lautakunnat


Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

Tehtävät:

 • järjestää Joutsan kunnan alueella asuville lapsille varhaiskasvatusta, esi-opetusta ja peruskoulutusta
 • järjestää lukiokoulutusta joutsalaisille ja naapurikuntien opiskelijoille
 • edistää ja rikastuttaa kunnan kulttuuri- ja taidetoimintaa
 • järjestää kunnan kirjastopalvelun. Tavoitteena on tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea omakohtaista tiedonhankintaa
 • vastaa kunnan muusta sivistystoimesta (kino, ammatilliset oppilaitokset)
 • vastaa kunnan nuorisotoimesta

Kulttuuritoimeen kuuluvia tehtäviä on hajautettu kouluille, kansalaisopistolle, kirjastolle ja nuorisotoimelle.

VARSINAISET JÄSENET
(VARAJÄSENET)

Puheenjohtaja
Niinikoski  Leo, SDP
puh. 044 062 9679
leo.niinikoski(a)gmail.com
(Untolahti Raija, SDP)

Varapuheenjohtaja
Takala Otto, KESK
(Saari Virpi, KESK)

Aapro Ari, KOK
(Peltola Jaakko, KOK)

Tarkkanen Jouko, KESK
(Hytönen Pekka, KESK)

Teppola Teresa, KOK
(Luukkanen Marianne, VIHR)

Toivonen Terhi, KOK
(Pyyhtiä Tarja, KOK)

Tommola Ulla, KESK
(Tuukkanen Matti, KESK)

Esittelijänä
Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja


Perusturvalautakunta

Tehtävät:

 • toimii valvontaviranomaisena
 • vastaa kunnalle lainsäädännössä annettujen sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä
 • vastaa peruspalveluosaston hallinnosta, ellei hallintosäännöstä muuta johdu
 • valmistelee kunnanhallitukselle terveydenhuollon tilauksen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon osalta
 • seuraa ja raportoi terveydenhuollon tilausten ja palveluiden toteutumista.
 • huolehtii muista kunnanvaltuuston sille määräämistä tehtävistä
 • vastaa kunnan alueella toimivien yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yritysten valvonnasta

VARSINAISET JÄSENET
(VARAJÄSENET)

Puheenjohtaja
Hovila Sari, KESK
puh. 040 518 8612
sari.hovila3(a)gmail.com
(Partanen Jukka, KESK)

Varapuheenjohtaja
Solatie Ari, SDP
(Tupala Mika, SDP)

Hölttä Arto, KD
(Heiskanen Jani, KD)

Untolahti Raija, SDP
(Tuovinen Marja, SDP)

Reinikainen Katri, KESK
(Leppänen Aini, KESK)

Talja Aarre, PS
(Mäkinen Pirjo, PS)

Willman Kalle, VIHR
(Aapro Ari, KOK)

Esittelijänä
Perusturvajohtaja

Yksilöjaosto

VARSINAISET JÄSENET
(VARAJÄSENET)

Puheenjohtaja
Hovila Sari, KESK
(Reinikainen Katri, KESK)

Varapuheenjohtaja
Hölttä Arto, KD
(Heiskanen Jani, KD)

Solatie Ari, SDP
(Untolahti Raija, SDP)


Tekninen lautakunta

Tehtävät:

 • teknisen toimialan toiminnan, talouden ja organisaation kehittäminen
 • teknisen toimialan valvonta, ohjaus ja toiminnan tuloksellisuuden seuraaminen
 • kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun järjestäminen
 • kunnan omistamien rakennusten ja toimitilojen suunnittelun, rakennuttamisen ja ylläpidon järjestäminen
 • alaistensa toimialueiden tukipalveluiden järjestäminen
 • kunnan yhdyskuntatekniikan, liikuntapaikkojen, satamien ja venepaikkojen, puistojen ja muiden viheralueiden suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpidon järjestäminen
 • kunnan omistamien maa- ja vesialueiden sekä metsäomaisuuden hoito
 • kunnan vastuulla oleva yleinen vesihuollon kehittäminen
 • kunnan ylläpitämien virkistysalueiden ylläpidon järjestäminen ja valvonta
 • ympäristö- ja jätehuoltopalveluiden  järjestäminen ja kehittäminen
 • mittaus- ja paikkatietopalveluista vastaaminen
 • maankäyttö ja rakennuslaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä vastaaminen, jollei niitä erikseen ole määrätty kunnan muiden toimielinten tai viranomaisten tehtäväksi
 • väestönsuojelutehtävät ja öljynvahinkojen torjunnan tehtävät
 • muut valtuuston tai kunnanhallituksen sille määräämät tehtävät

VARSINAISET JÄSENET
(VARAJÄSENET)

Puheenjohtaja
Liukkonen Jarmo, KESK
Siikatie 6, 19650 Joutsa
puh. 050 434 8704
jarmo.olavi.liukkonen(a)gmail.com
(Reinikainen Katri, KESK)

Varapuheenjohtaja
Suomalainen Keijo, SDP
(Saari Anssi, SDP)

Hautakangas Jouni, KOK
(Pylkkänen Sini, KOK)

Ilmonen Iiris, KOK
(Vuopio Jari, KOK)

Kaistinen Saku, PS
(Tuominen Teuvo, KOK)

Salonen Maija, KESK
(Tupala Arto, KESK)

Tommola Ulla, KESK
(Lahtinen Liisa, KESK)

Esittelijänä
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja/tai ympäristötarkastaja


Tarkastuslautakunta

VARSINAISET JÄSENET
(VARAJÄSENET)

Puheenjohtaja
Kallioinen Matti, KD
(Hölttä Erja, KD)

Varapuheenjohtaja
Peltoniemi Eero, SDP
(Niinikoski Leo, SDP)

Manninen Esko, VIHR
(Vuopio Jari, KOK)

Avikainen Ansa, KOK
(Flinck Riku)

Temisevä Liisa, KESK
(Teräväinen Virva, KESK)

Vaaralahti Marja, PS
(Salminen Petri, PS)

Sihteeri
Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen


Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Virtanen Veijo, KESK

Varapuheenjohtaja
Paunonen Pentti, KD

Kivinen Eila, SDP
Tamminen Mikko, KOK
Trast Jukka, PS

Sihteeri
Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

Varahenkilöt kutsumisjärjestyksessä

1. Luukkanen Marianne, VIHR
2. Lankia Pekka, KESK
3. Malin Markku, KD
4. Kuitunen Antero, KOK
5. Untolahti Raija, SDP
6. Lehtonen Jussi, PS
7. Nikkilä Lea-Elina, VIHR


Puulan seutuopiston opistolautakunta

Tehtävät:
Puulan seutuopiston tehtävänä on järjestää yleissivistävää ja ammatillista aikuiskoulutusta, musiikinopetusta, taiteen perusopetusta, muuta koulutusta sekä etäkoulutusta.

VARSINAISET JÄSENET (VARAJÄSENET)

Joutsa:
Puheenjohtaja Peltoniemi Eero, SDP (Untolahti Raija, SDP)
Hytönen Pekka, KESK (Peltonen Niilo, KESK)
Nikkilä Lea- Elina, VIHR (Pylkkänen Sini, KOK)

Toivakka:
Liimatainen Isto (Nieminen Maarit)

Kangasniemi:
Varapuheenjohtaja Valkonen Marjatta (Janhonen Tauno)
Kuparinen Arja-Liisa (Salomaa-Peussa Rauni)
Hokkanen Simo (Laitinen Mika)

Esittelijä
Kansalaisopiston rehtori