Hallinto ja päätöksenteko

Strategiat, selvitykset ja raportit

Strategiatyö

Strategiatyötä on tehty eri työryhmissä. Visiossa tärkeimmiksi asioiksi nousivat kunnan itsenäisyys, kunnan asukasluku, säilytettävät palvelut, turvallisuus ja hyvä ilmapiiri sekä viihtyminen. Olisiko näissä aineksia haluttavaan visioon vuonna 2020?
Vai nouseeko esille kunnan talous, työllisyys, ekokunta, elämykset ja vapaa-ajanasuminen?
Joutsa on tunnettu Joutopäivistä, Pommista ja sahdista. Tunteeko satunnainen suomalaisnuori Joutsan näistä asioista? Vai onko tutumpia Haihatus, ChopperShow ja JoSeMoRa?

Joutsa_strategiaesite.pdf