Hallinto ja päätöksenteko

Talous ja verotus

Kuntalaiset valitsevat kunnanvaltuuston päättämään kunnan asioista kuten taloudesta ja verotuksesta. Asioiden hoitamista ja palvelujen järjestämistä varten kuntalaiset maksavat kunnalle kunnallisveroa, kiinteistöveroa ja maksuja. Yrityksien voitoista maksettavasta yhteisöverosta kunnat saavat osuuden. Lisäksi kunnat saavat valtiolta tuloja, valtionosuuksia, palvelujen järjestämiseksi.

Kunnanvaltuuston määräämä tuloveroprosentti vuodelle 2019 on 21,0.

Kiinteistövero vuodelle 2019:
1. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti on 0,60
2. Muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti on 1,20
3. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10