Kevytväylien raivausta

Joutsan kunta suunnittelee kevytväylän reunapuuston raivauksia Perttulanpolun, Peltoraitin, Peltoperän ja Koulupolun kevytväylillä. Raivaukset pyritään aloittamaan 7.4.2020.
Työstä aiheutuu haittaa kevytväylän kulkijoille ja työkohde katkaistaan aina tarvittaessa liittymien väliltä.
Huomioikaa liikkuessanne työstä aiheutuva vaara.

Joutsan kunta tekninen ja ympäristöosasto