Asiointiliikenne 14. - 18.10.2019

10. lokakuuta 2019

Asiointiliikenteen asiakasmaksu on vähintään 6,00 e/suunta

KESKIVIIKKONA:     NIEMISTENKYLÄ
Mörköpirtti                Meno 9:00 Joutsa MH
p. 0400 538 533         Paluu 11:45

                                  SUONTEEN LENKKI
                                  Meno 10:00
                                  Paluu 13:15

TORSTAINA:            LEIVONMÄKI
Kyytiässä                 Meno 8:30
p. 0400 648 814        Paluu 10:30

PERJANTAINA:       NIEMISTENKYLÄ JA JOUTSAN KESKUSTA
Jarmo Jokinen        Meno 9:00 Joutsa MH
p. 0400 583 054        Paluu 11:00

Reittiä ei ajeta automaattisesti, tilaa lähtökyyti viimeistään edellisenä päivänä autoilijalta, paluukyyti lähtee
kauppakeskus Perttulasta/S-Marketilta. 


Risu- ja haravointijätteen vastaanoton lisäpäivät syksyllä 2019

9. lokakuuta 2019

Risu- ja haravointijätettä voi toimittaa maksutta Joutsassa Lassila-Tikanojan jäteasemalle (os. Teollisuustie 15) ja
Leivonmäellä Lohipolun levikkeelle kolmena perjantaina viikoilla 41, 42 ja 43 klo 8-12.

Tekninen lautakunta


Nuorisovaltuusto hakee uusia jäseniä

2. lokakuuta 2019

Nuorisovaltuusto on 13–19 –vuotiaiden joutsalaisten nuorten oma vaikuttamiskanava, joka pyrkii parantamaan nuorten osallisuutta sekä vaikutusmahdollisuuksia. Valtuuston pääasiallinen tehtävä on saada nuorten ääni kuulumaan kunnan päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ryhmä.
Jos olet kiinnostunut toiminnasta, tule infotilaisuuteen ti 8.10 klo 16.00 Yhtenäiskoulun auditorioon. Jos et pääse paikalle, mutta olet kiinnostunut toiminnasta, laita vapaamuotoinen hakemus kunnan vapaa-aikatoimeen kari.kosunen@joutsa.fi
Joutsan Nuorisovaltuusto / Joutsan vapaa-aikatoimi 


Johtava sosiaalityöntekijä

30. syyskuuta 2019

Johtavan sosiaalityöntekijän viran jatkohakua Joutsan kuntaan. Aiemmin tehtävää hakeneet huomioidaan.

Hei sinä aktiivinen, oma-aloitteinen ja rohkea (tuleva) johtava sosiaalityöntekijä. Meillä on Joutsan kunnassa avoinna johtavan sosiaalityöntekijän toistaiseksi voimassaoleva virka. Työ alkaa sopimuksen mukaan, mielellään mahdollisimman pian.

Työtehtäviisi kuuluvat mm. sosiaali- ja asiakastyön johtaminen, lastenvalvojan tehtävät sekä vastaat sosiaalitoimen toiminnan ja talouden suunnittelusta ja toteutuksesta. Johtavana sosiaalityöntekijänä toimit esimiehenä sosiaalityöntekijöille, työ- ja yksilövalmentajille, perhetyöntekijöille sekä sosiaalitoimen kanslistille.

Odotamme sinulta avoimuutta ja yhteistyökykyä, esimieskokemusta ja asiakaslähtöisyyttä. Sinun tulee tuntea sosiaalihuollon lainsäädäntö sekä omata hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta. 

Kelpoisuusehtona virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilön 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Maksamme sinulle KVTES:n mukaisen palkan, TVA 3750,00 €/kk, koeajan jälkeen palkkaa tarkistetaan uudestaan. Virkaan tullessasi saat mukavan työyhteisön, kunnan tyhy-edut käyttöösi, esimiehesi tuen ja monipuolisen työn.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Haku päättyy: 13.10.2019 klo 15.00
Työ alkaa:
sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES (TVA 3750,00 €/kk)
Työavain: 252536
Lisätietoa antaa: Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105, anna-maija.kaariainen@joutsa.fi
Vt. johtava sosiaalityöntekijä Aila Niinikoski, aila.niinikoski@joutsa.fi


Etsivä nuorisotyöntekijä

20. syyskuuta 2019

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29 -vuotiaita nuoria,
jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa
palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa, vahvistaa nuoren
valmiuksia päästä elämässä eteenpäin ja on nuorelle aina vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyö on läsnä
nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin, 
etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin 
palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.

Etsivä nuorisotyöntekijä toimii kunnan nuorisotoimessa tehden yhteistyötä eri hallinnonalojen kanssa
nuorisotyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Etsivän nuorisotyöntekijän työaika on 38,75 h/vko.

Etsivällä nuorisotyöntekijällä tulee olla riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä.
Tehtävään antaa kelpoisuuden esimerkiksi nuoriso- tai sosiaalityöntekijän tai yhteisöpedagogin koulutus.
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, työkokemusta monialaisesta verkostotyöstä sekä aiempaa työ-
kokemusta etsivästä nuorisotyöstä tai muusta erityisnuorisotyöstä. Oman auton käyttömahdollisuus on
työn joustavaan hoitamiseen tarpeen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittä-
misestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Lisäksi valitun on ennen valinnan vahvista-
mista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Haku päättyy: 4.10.2019 klo 15
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työ alkaa: 1.11.2019
Palkkaus: KVTES
Työavain: 251514
Lisätietoa antaa: Vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen puh. 0400 530 046 


Vammaispalvelujen esimiehen virka

11. syyskuuta 2019

Tervetuloa vammaispalvelujen esimiehen virkaan! Työtehtävääsi kuuluu vastata kehitysvammaisten palveluista, erityisryhmien päivä- ja työtoiminnasta (vammaiset, ikäihmiset) sekä vammaisten asumis- ja tukipalveluista. Sinulle kuuluvat myös esimiestehtävät sekä hallinnon- ja talouspuolen tehtäviä. Päivä- ja työtoiminta järjestetään kunnan omana toimintana, asumis- ja tukipalvelut palvelusetelillä/ostopalveluna.

Edellytämme sinulta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistoasteista tutkintoa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 817/2015 mukaisesti. Palkkaus ja työehdot määräytyvät meillä KVTES:n mukaan. Noudatamme 6 kk:n koeaikaa. Virkaan tullessasi saat mukavan työyhteisön, kunnan tyhy-edut käyttöösi, esimiehesi tuen ja monipuolisen työn.

Odotamme sinulta työkokemusta erityisryhmien parista, esimieskokemusta sekä kokemusta hallinnon tehtävistä, asiakaslähtöisyyttä, avoimuutta, yhteistyökykyä sekä halua ja kykyä kehittää toimintaa. Tulet olemaan lähellä käytäntöä ja arkea, sillä työhuoneesi sijaitsee toimintakeskus Helperissä. Toimintaamme voit tutustua https://www.facebook.com/Toimintakeskus-Helperi-681841255181442/.

Toivomme, että ottaisit viran vastaan 1.11.2019 (tai sopimuksen mukaan).

Hakuaika virkaan päättyy ma 30.9.2019 klo 12.00.  Toimita hakemuksesi sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta, www.kuntarekry.fi.

Haastatteluajankohdaksi olemme varanneet ma 7.10.2019 klo 12.00 alkaen.

Haku päättyy: 30.9.2019 klo 12.00
Työsuhteen kesto: vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työ alkaa:
1.11.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 250294
Lisätietoa antaa: perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 040 641 105, anna-maija.kaariainen@joutsa.fi, kehitysvammahuollon esimies Pirkko Simo, puh. 040 5319101, pirkko.simo@joutsa.fi


Päällystystyö

10. syyskuuta 2019

Joutsan kunnan tekninen toimi ja Joutsan Vesihuolto Oy tekevät vaahtostabilointia, päällystyksiä ja verkoston kunnossapitotöitä seuraavilla katuosuuksilla syys- ja lokakuussa 2019:

 • Rautamäentie
 • Kuusitie
 • Kumputie / Sammalkiventien alkuosa
 • Kuusirinne välillä Kertunpolku – Tuomitie

Työ sisältää vesijohdon venttiilien sekä tarvittaessa viemärikaivojen kunnossapitotöitä, kantavan murskeen lisäyksen, esijyrsinnän, vaahtostabiloinnin 20 cm, tiivistyksen, muotoilun valmiiksi asfalttipohjaksi ja asfaltoinnin.

Päällyste ulotetaan n. 0,5 m tonttiliittymän suuntaan.

Teknisen lautakunnan kokouksessa 9.9 bitumistabilointi ja päällystysurakka päätettiin antaa YIT Teollisuus Oy:lle

Pahoittelumme aiheuttamastamme työnaikaisesta haitasta ja töiden vaatimista liikennejärjestelystä.

Lisätietoa:
Joutsan kunta työpäällikkö Veijo Penttinen, puh. 040 358 0013 
Joutsan Vesihuolto Oy toimistusjohtaja Teijo Mäkinen, puh. 0400 799 038Matemaattisten aineiden lehtori

2. syyskuuta 2019

Matemaattisten aineiden opetus Joutsan yhtenäiskoululla ja lukiossa.

Työ alkaa heti tai sopimuksen mukaan, sijaisuuden kesto kolme viikkoa.
Viikkotunteja 26 h, lukiossa lyhyttä matematiikkaa, yläkoulussa matematiikkaa ja fysiikkaa.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Haku päättyy: 27.9.2019 klo 12.00
Työ alkaa:
heti tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: OVTES
Työavain: 249047
Lisätietoa antaa: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Arto Juntunen, arto.juntunen@joutsa.fi, puh. 040 766 7889


Tekninen johtaja

29. elokuuta 2019

Joutsan kunta hakee teknistä johtajaa avoinna olevaan virkaan. Tehtävän hoitamiseen toivotaan viranhaltijaa mahdollisimman pian.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan teknisen- ja ympäristöosaston vastuualueen esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan edellytetään soveltuvaa teknistä korkeakoulututkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Lisäksi arvostamme yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä kokemusta kunnallistekniikan ja talonrakentamisen rakennuttamistehtävistä tai näiden hankkeiden tilaajatehtävistä.

Hakijat voidaan lähettää soeltuvuustestiin. Valittujen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan kokonaispalkkausta.

Hakuaika virkaan päättyy 22.9.2019 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo. Hakemuksia ei palauteta.

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 248769
Lisätietoa antaa: Kunnanjohtaja Harri Nissinen, harri.nissinen@joutsa.fi, puh. 050 654 35


Perhepäivähoitajan määräaikainen työsuhde

27. elokuuta 2019

Joutsan kunnan varhaiskasvatus hakee kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen Leivonmäen kylälle. Työsuhde alkaa 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde kestää 31.7.2020 saakka tai mahdollisesti pidempään.

Perhepäivähoitajan työtehtäviin kuuluu päivän aikana lasten hoitoon ja huolenpitoon sekä varhaiskasvatukseen liittyvät työtehtävät omassa kodissa. Perhepäivähoitaja toimii yhteistyössä varhaiskasvatusyksiköiden kanssa.

Odotamme hakijalta joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Perhepäivähoitajan hoitoryhmässä voi hoitajan omat lapset mukaan luettuna olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäiväinen esiopetusikäinen lapsi. Omista alle 3 -vuotiaista lapsista saa lasten kotihoidon tukea.

Hakijalta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus (laki 272/2005). Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan tehtävään määräaikaisesti palkata soveltuvin hakija.

Eduksi katsotaan aikaisempi työskentely lasten ja nuorten parissa.

Työaika on 40 h/viikko.

Perhepäivähoitajan palkka määräytyy ryhmän lapsiluvun, hoitoaikojen ja työntekijän koulutuksen mukaan. (KVTES)

Valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa tai sähköpostitse os. annikki.lehto@joutsa.fi 16.9.2019 klo 12 mennessä.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 248477
Lisätietoa antaa: varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh 040 821 7176


Kirvesmies

27. elokuuta 2019

Joutsan kunta hakee palvelukseensa kirvesmiestä.

Työtehtävä vaatii itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista ja ajattelua, asiakaspalvelutaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta. Tehtäviin kuuluvat monipuolisesti kaikki kunnan kiinteistöihin liittyvät korjaukset, kunnossapitotyöt, kirvesmiestyöt sekä laatoitus- ja maalaustyöt. Kirvesmies osallistuu myös tekniseen päivystykseen.

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on mainittuihin työtehtäviin soveltuva alan koulutus. Työkokemus, kiinteistönhoito- ja koneenkorjaustaidot katsotaan eduksi. Lisäksi hakijalta vaaditaan vähintään B-ajokortti sekä oman auton käyttömahdollisuus työssä.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä täytetään 4 kuukauden koeajalla.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Vaihtoehtoisesti hyväksytään vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja ansioluettelo, jotka toimitetaan 18.9.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, tekninen osasto, PL 20, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä: kirvesmies. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Haku päättyy: 18.9.2019 klo 15.00
Työ alkaa:
sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 248412
Lisätietoa antaa: tekninen isännöitsijä Petri Laitinen, puh. 040 8614 779, petri.laitinen@joutsa.fi tai työpäällikkö Veijo Penttinen, puh. 040 358 0013, veijo.penttinen@joutsa.fi


Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

21. elokuuta 2019

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja siihen liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan
asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa sekä kunnan www-sivuilla.

Ilmoituksen tekijä: 
Maanrakennus Ari Helminen Oy

Toiminta ja sen sijainti:
Murskaus 26.08.-11.09.2019, Kankaalan sora-alue 2:172-417-94-3   

Päätöksen antopäivä on 23.08.2019

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja 
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. 

Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 22.08.-23.09.2019.

Joutsassa 21.08.2019
Ympäristötarkastaja


Johtava sosiaalityöntekijä

19. elokuuta 2019

Hei sinä aktiivinen, oma-aloitteinen ja rohkea (tuleva) johtava sosiaalityöntekijä. Meillä on Joutsan kunnassa avoinna johtavan sosiaalityöntekijän toistaiseksi voimassaoleva virka. Työ alkaa sopimuksen mukaan, mielellään mahdollisimman pian.

Työtehtäviisi kuuluvat mm. sosiaali- ja asiakastyön johtaminen, lastenvalvojan tehtävät sekä vastaat sosiaalitoimen toiminnan ja talouden suunnittelusta ja toteutuksesta. Johtavana sosiaalityöntekijänä toimit esimiehenä sosiaalityöntekijöille, työ- ja yksilövalmentajille, perhetyöntekijöille sekä sosiaalitoimen kanslistille.

Odotamme sinulta avoimuutta ja yhteistyökykyä, esimieskokemusta ja asiakaslähtöisyyttä. Sinun tulee tuntea sosiaalihuollon lainsäädäntö sekä omata hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta. 

Kelpoisuusehtona virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilön 817/2015 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Maksamme sinulle KVTES:n mukaisen palkan. Virkaan tullessasi saat mukavan työyhteisön, kunnan tyhy-edut käyttöösi, esimiehesi tuen ja monipuolisen työn.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Haku päättyy: 20.9.2019 klo 12.00
Työn luonne: Kokoaikatyö
Palkkaus: KVTES
Työavain: 247354
Lisätietoa antaa: Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, puh. 0400 641 105, anna-maija.kaariainen@joutsa.fi
tai vt. johtava sosiaalityöntekijä Aila Niinikoski, aila.niinikoski@joutsa.fi


Lähihoitaja (2) vanhuspalveluihin

15. elokuuta 2019

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja - olet se jota etsimme!

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajien tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Kiinnostuitko?

Meillä olisi tarjolla kaksi vakituista lähihoitajan työsuhdetta Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä. Kotihoidossa on mahdollisuus myös kaksivuorotyöhön. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa 14.10.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 6.9.2019 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä Hakemus lähihoitaja.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 14.10.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 246884
Lisätietoa antaa: kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi 
asumispalvelujen vastaava sairaanhoitaja Anne Alaharju, p.040-554 2664 tai anne.alaharju@joutsa.fi 
kotihoidon vastaava sairaanhoitaja Eija Rämö, p. 040-840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi


Yksilövalmentaja

13. elokuuta 2019

Haemme kuntamme TyöVarikko-nimiselle työpajakeskittymälle yksilövalmentajaa 01.10.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Nuorten työpaja on vakinaistettu osaksi Joutsan muuta työpajatoimintaa ja työllisyydenhoitoa.

Työllisyydenhoitoa tehdään osana kunnan aikuissosiaalityötä. Lisäksi aikuissosiaalityötä tekevät kunnan kaksi sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä. TyöVarikolla toimivat lisäksi Vastaava työ- ja yksilövalmentaja, työvalmentaja ja kaksi ohjaajaa. Esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Yksilövalmentajan tehtävänä on asiakkaiden työllistymisedellytysten ja -valmiuksien lisääminen ja vahvistaminen. Yksilövalmentajan tehtäviin kuuluu työllisyyspalveluasiakkaiden ohjaus ja palveluiden suunnittelu, sisäisen ja ulkoisen yhteistyön toteuttaminen, työelämävalmiuksien vahvistaminen ja työllistämisedellytysten parantaminen ja työllistymisen organisointi. Painopiste on asiakastyössä. Lisäksi tehtävä tulee sisältämään vastuun Nuorten työpajan asiakkaista ja hankkeeseen liittyvästä kirjallisesta työstä, raportoinnista ja seurannasta. Yksilövalmentajan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteinen tutkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi). Oman auton käyttömahdollisuus on eduksi.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 30.08.2019 klo 12.00 mennessä. Postitse lähetetyt hakemukset, joiden liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan osoitteella: Joutsan kunta, Kirjaamo, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä ”Yksilövalmentaja”.

Työ alkaa: 1.10.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 246475
Lisätietoa antaa: Joutsan kunnan perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen puh. 0400-641105 tai
johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä puh.040-358 0009


Kuulutus lupahakemusten vireilletulosta

12. elokuuta 2019

Joutsan kunnan tekniselle lautakunnalle on toimitettu seuraavat lupahakemukset:

GRK Infra Oy hakee ympäristölupaa, bioterminaalitoimintaan, rakennus- ja purkujätteen
mekaanisessa käsittelyssä syntyvien rejektien vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn,
ylijäämämaiden sekä mara-asetuksen mukaisten materiaalien vastaanottoon, varastointiin
ja käsittelyyn sekä kenttärakenteen ja suojavallin rakentamiseen hakemuksessa esitetyin
materiaalein. Toiminta sijaitsee osoitteessa Leivonmäentie 42, 41770 Leivonmäki tilalla
SAHA 172-418-2-598. Toiminnalle haetaan samalla aloituslupaa ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tuloa (YSL 199 §). 

Hannes ja Raili Kiiskinen hakevat maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista
lupaa kallion ottotoimintaan. Alueella on aiemmin ollut ympäristö- ja maa-aineslupa
toiminnalle ja nyt haetaan jatkolupaa samalle alueelle. Kallio irrotetaan ja murskataan
ottoalueella käytettäväksi edelleen rakentamistoimintaan seutukunnalla. Toimintaan 
liittyy myös kierrätysasfaltin tai betonin murskaus. Toiminta sijaitsee tilalla Taipale
172-404-2-126. Haettu kokonaismäärä on 350 000 m³ ja ottamisaika 10 vuotta.

Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä asiointipisteessä, osoitteessa Länsitie 5,
kuulutusajan 12.08.2019 - 10.09.2019. Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa
koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta.
Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Tekniselle
lautakunnalle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 10.09.2019
mennessä osoitteella Joutsan kunta, Tekninen ja ympäristöosasto, PL 20, 19651 Joutsa
tai sähköisesti osoitteella kirjaamo(at)joutsa.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai
mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot.

Lisätietoja ympäristölupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja
Marika Masalin-Weijo, puh. 040 3479 209, s-posti marika.masalin-weijo(at)joutsa.fi.

Joutsa 09.08.2019

Joutsan kunnan tekninen lautakunta  


Tiedote: Kela-asiointi 1.9.2019 alkaen

12. elokuuta 2019

Joutsassa Kela-asioita voi hoitaa kunnan asiointipisteessä 1.9. alkaen

Syyskuun alusta Kelan palvelupiste Joutsassa (Länsitie 5) korvataan muilla palveluilla. Asiakkaat voivat jatkossakin hoitaa Kela-asioita samassa osoitteessa sijaitsevassa kunnan asiointipisteessä, puhelimitse ja verkossa.

Joutsan kunnan asiointipisteessä (Länsitie 5) henkilökunta neuvoo yleisellä tasolla Kela-asioissa ja Kelan verkkopalvelun käytössä. Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita ja esitteitä, ja sinne voi jättää Kelan hakemukset ja liitteet.

Kelan lähin palvelupiste Jyväskylässä (Vapaudenkatu 40–42) on avoinna ma–pe klo 9–16. Jos asiakas tarvitsee henkilökohtaista neuvontaa, aika kannattaa varata etukäteen verkossa tai puhelimitse.

Kela voi tarpeen mukaan järjestää alueelle pop up -palveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Pop up -palvelun idea on, että Kelan palveluasiantuntija tulee asiakkaiden luo esimerkiksi kirjastoon, Ohjaamoon tai sosiaalitoimistoon.

Puhelimitse, ajanvarauksella ja verkossa

Useimmat Kela-asiat voi hoitaa puhelimitse. Puhelinpalvelussa voi pyytää neuvoa, hakea etuuksia ja saada apua verkkoasiointiin. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Palvelunumerot löytyvät osoitteesta www.kela.fi/palvelunumerot.

Puhelinpalveluun tai palvelupisteeseen voi varata ajan, jolloin Kelan palveluneuvoja perehtyy asiakkaan tilanteeseen etukäteen. Ajan voi varata osoitteessa www.kela.fi/ajanvaraus tai soittamalla Kelaan. Osaan Kelan palvelunumeroista voi myös jättää soittopyynnön. Kun Kelan palveluneuvoja soittaa ajanvarauksen tai soittopyynnön tehneelle asiakkaalle, puhelu ei maksa asiakkaalle mitään.

Moneen kysymykseen löytyy vastaus Kelan verkkosivuilta (www.kela.fi), ja useimmat Kela-asiat hoituvat verkossa (www.kela.fi/asiointi). Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Verkossa voi lähettää hakemuksia ja liitteitä tai tarkistaa oman hakemuksen käsittelytiedot. Verkkoasiointiin voi halutessaan saada tukea asiointipisteestä, lähimmästä Kelan palvelupisteestä tai puhelinpalvelusta.

Lisätietoa asiakkaille:


Koulutyö Joutsan peruskouluissa ja Joutsan lukiossa alkaa torstaina 8.8.2019

31. heinäkuuta 2019

Perusopetuksen koulut ovat Joutsan yhtenäiskoulu, Kurkiauran koulu ja Mieskonmäen koulu. Ensimmäiselle luokalle tulevat v. 2012 syntyneet lapset. Esiopetus Päiväkoti Esikoissa alkaa torstaina 8.8.2019 klo 9.00.

Perus- ja esiopetuksen koulukuljetusten reittisuunnitelmat ja aikataulut julkaistaan viikolla 31 kunnan nettisivuilla https://www.joutsa.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus.

Joutsan koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019-2020 sekä lautakunnan vahvistamat koulukuljetuksen periaatteet, koulukuljetussääntö 1.8.2019 lukien ja koulukuljetushakemus ovat kunnan nettisivuilla.

Joutsassa 29.7.2019                                                                    Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

 


Erityisluokanopettaja

30. heinäkuuta 2019

Opetus on pienryhmässä, osin samanaikaisopetuksena. Ryhmässä on koulunkäyntiohjaaja.

Työsuhteen kesto 6.8.2019-31.7.2020.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 6.8.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: OVTES
Työavain: 244720
Lisätietoa antaa: rehtori Arto Juntunen, puh. 040 766 7889, arto.juntunen@joutsa.fi
Haku päättyy: 5.8.2019 klo 12.00
Työn luonne: kokoaikatyö


Sosiaalityöntekijä

25. heinäkuuta 2019

Haemme sosiaalityöntekijän viransijaista ajalle 12.08.2019 – 10.01.2020 nykyisen viransijaisemme siirtyessä meille vakinaiseen virkasuhteeseen. Toinen vakituinen sosiaalityöntekijämme palaa virkavapaalta töihin tammikuussa 2020, joten sijaisuus jatkuisi siihen saakka. Sopimuksen mukaan myös lyhyempi sijaisuus tai osa-aikatyö on mahdollinen.

Joutsassa on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka. Kaikki virat on täytetty. Kaikki tekevät asiakastyötä ja kaikilla on voimassa olevat tehtävänkuvaukset. Työ on yhdistettyä sosiaalityötä, johon kuuluu lastensuojelu, sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut, aikuissosiaalityö ja täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä jonkin verran vammaispalvelulain mukaisia tehtäviä.

Kyseessä olevaan sijaisuuteen kuuluvat lisäksi Joutsan ja Luhangan koulukuraattorin tehtävät. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi yksikössä työskentelee kaksi perhetyöntekijää ja kanslisti.

Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista: asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluohjauksen koordinaatio, asiakassuunnitelmien laatiminen ja päätöksenteko lapsiperhepalveluiden sosiaalityössä, täydentävässä ja ehkäisevässä toimeentulotuessa ja aikuissosiaalityössä.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) § 3 mukainen pätevyys, eli ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Sijaisena voi toimia myös sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään sosiaalityön aineopinnot ja pakolliset sosiaalityön harjoittelujaksot.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi on valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 08.08.2019 klo 12.00 mennessä. Hakuaikaa on jatkettu ja aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon. Postitse lähetetyt hakemukset, joiden liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan osoitteella: Joutsan kunta, Kirjaamo, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä ”Sosiaalityöntekijän sijaisuus”.

Työ alkaa: 12.8.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 244369
Lisätietoa antaa: johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä puh.040 358 0009,
vs. sosiaalityöntekijä Heidi Pohjanpalo puh. 040 680 3112


Vanhuspalvelut

9. heinäkuuta 2019

Lähi- tai perushoitaja – Vietätkö vapaa-aikaasi Joutsassa ja olet kiinnostunut tekemään ”keikkatöitä” vanhuspalveluissa joko asumispalveluissa tai kotihoidossa.

Lisäksi Joutsan vanhuspalveluissa on tarjolla myös kaksi vakituista lähihoitajan työsuhdetta sekä pidempi aikaisia sijaisuuksia.

Kiinnostuitko – Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, p. 0400-670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi

Asumispalvelujen vastaava sh Anne Alaharju, p. 040-554 2664 tai anne.alaharju@joutsa.fi

Kotihoidon vastaava sh Eija Rämö, p. 040-840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi


Julkipanoilmoitus Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

8. heinäkuuta 2019

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta 
päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien
asianomaisten tietoon. Päätös meluilmoituksesta ja siihen liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan 
nähtävänä Joutsan kunnan asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä:
RH Entertainment Oy

Toiminta ja sen sijainti:
Ulkoilmakonsertti Joutorock - festivaali pankkiaukiolla
09.08.2019 klo 18.00 - 21.00 testausta
10.08.2019 klo  09.00 - 15.00 testausta
                    klo 16.00 -  02.00 konsertti

Päätöksen antopäivä on 09.07.2019

Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja 
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 08.07.-08.08.2019.

Joutsassa 05.07.2019
Ympäristötarkastaja
Lähihoitaja (2) vanhuspalveluihin

8. heinäkuuta 2019

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja
- olet se jota etsimme!

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on 
kaksi taajamaa Joutsa ja Leivomäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä.
Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta
sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva-
ja hoitotyötä. 

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia 
työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on
Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen
työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajien tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Kiinnostuitko?

Meillä olisi tarjolla kaksi vakituista lähihoitajan työsuhdetta Joutsan vanhuspalveluihin.
Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumis-
palveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä. Kotihoidossa on mahdollisuus myös kaksi-
vuorotyöhön. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Tehtävän tayttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 26.7.2019 klo 12.00 mennessä toimitetaan
osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA.
Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi työavain 243353

Lisätietoja:
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi
asumispalvelujen vastaava sairaanhoitaja Anne Alaharju, puh. 040 554 2664 tai  
anne.alaharju@joutsa.fi
kotihoidon vastaava sairaanhoitaja Eija Rämö, puh. 040 840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi 


Joutsan kunnan siirtämät ajoneuvot

8. heinäkuuta 2019

Joutsan kunta on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla 
siirtänyt seuraavat ajoneuvot, joiden omistaja on tuntematon:

Ajoneuvon merkki ja malli:
Citroen 4D XSARA, VIB-569
Valmistenumero VF7N1LFYF36335310

Ajoneuvon merkki ja malli:
Citroen 4D HATCHBACK, KIB-927
Valmistenumero VF7N2K70000K71371

Ajoneuvot on siirretty paikasta Veistotie 5, 19650 Joutsa

Ajoneuvo on siirretty paikkaan:
Lassila & Tikanoja Oyj
Teollisuustie 15, 19650 Joutsa
p. 040 1834 302

Ajoneuvon omistajaa pyydetään välittömästi ottamaan yhteyttä:
Joutsan kunta, Tekninen ja ympäristöosasto
PL 20, 19651 Joutsa
p. 040 3479 209

Joutsassa 5.7.2019
Ympäristötarkastaja


Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymät ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

5. heinäkuuta 2019

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisista meluilmoituksista päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
Päätökset meluilmoituksista ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan
asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä: 
JouHos Oy

Toiminta ja sen sijainti:
Ulkoilmakonsertti osoitteessa Jousitie 39
05.-06.07.2019 klo 20.00-01.30,
07.07.2019 klo 16.00-19.00

Ilmoituksen tekijä:
Kukko Racing ry

Toiminta ja sen sijainti:
Rokkiralli autourheilukilpailu 30.8.-01.09.2019
Joutsan seudun ratakeskus, Röksäntie 169

Päätöksen antopäivä on 08.07.2019

Muutoksenhaku 
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 
Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää
lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja
liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.
Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 05.07.-07.08.2019.

Joutsassa 05.07.2019
YmpäristötarkastajaLaitoshuoltaja

2. heinäkuuta 2019

Tehtävänä toimintakeskus Helperin laitoshuolto, koulukeskuksen laitoshuollon avustaminen, asuntojen siivous.

Työsuhde edellyttää oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja kehittymiskykyä. Työssä tarvitaan joustavuutta, 
järjestelykykyä, hyvää fyysistä terveyttä sekä ripeää otetta työhön, sillä henkilö joutuu siirtymään nopeastikin
eri toimipisteisiin.

Kelpoisuusvaatimuksena aikaisempi työkokemus. Auto katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja työaika on 38,75 h/vk.

Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset pe 26.7.2019 klo 15 mennessä
Kuntarekry.fi, työavain 242920
Joutsan kunta / asiointipiste, Länsitie 5, 19650 JOUTSA. Kirjekuoreen merkintä "Laitoshuoltaja". 
Hakemuksia ei palauteta.

Työsuhteeseen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen 
työsopimuksen allekirjoitusta.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

 

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukaan
Työavain: 242920
Lisätietoja antaa: Laitoshuollon esimies Jaana Saarela, puh. 040 521 1881, s-posti jaana.saarela@joutsa.fi
tai toimistosihteeri Kirsi Saarela, puh. 040 358 0012, s-posti kirsi.saarela@joutsa.fi

Joutsan kunta, tekninen ja ympäristöosasto


Joutsan rantayleiskaavan osittainen muutos, Siikaniemi

28. kesäkuuta 2019

Joutsan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2017 § 45 rantaosayleiskaavan osittaisen muutoksen Siikaniemessä. 

Rantaosayleiskaavan osittainen muutos on lainvoimainen ja tulee voimaan tällä kuulutuksella. Kuulutus on nähtävillä 3. - 16.7.2019 välisen ajan. 

Kunnanhallitus


Sosiaalityöntekijä

19. kesäkuuta 2019

Haemme sosiaalityöntekijän viransijaista ajalle 01.08.2019 – 31.01.2020 nykyisen viransijaisemme siirtyessä vakinaiseen virkasuhteeseen. Sopimuksen mukaan myös lyhyempi sijaisuus on mahdollinen. Vakituinen sosiaalityöntekijämme palaa vapaalta töihin tammikuussa 2020, joten sijaisuus jatkuisi siihen saakka.

Joutsassa on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi johtavan sosiaalityöntekijän virka. Kaikki virat on täytetty. Kaikki tekevät asiakastyötä ja kaikilla on voimassa olevat tehtävänkuvaukset. Työ on yhdistettyä sosiaalityötä, johon kuuluu lastensuojelu, sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut, aikuissosiaalityö ja täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä jonkin verran vammaispalvelulain mukaisia tehtäviä. Sosiaalityöntekijöiden lisäksi yksikössä työskentelee kaksi perhetyöntekijää ja kanslisti.

Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista: asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluohjauksen koordinaatio, asiakassuunnitelmien laatiminen ja päätöksenteko lapsiperhepalveluiden sosiaalityössä, täydentävässä ja ehkäisevässä toimeentulotuessa ja aikuissosiaalityössä.
Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) § 3 mukainen pätevyys.

Kelpoisuutena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Sijaisena voi toimia myös sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään sosiaalityön aineopinnot ja pakolliset sosiaalityön harjoittelujaksot.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 24.07.2019 klo 12.00 mennessä. Postitse lähetetyt hakemukset, joiden liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan osoitteella: Joutsan kunta, Kirjaamo, PL 20, 19651 JOUTSA. Kuoreen merkintä ”Sosiaalityöntekijän sijaisuus”.

Työ alkaa: 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työavain: 241391
Lisätietoa antaa: johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä puh.040-358 0009 (lomalla ajalla 24.06.2019-22.07.2019) tai vs. perusturvajohtaja Aila Niinikoski puh. 040-176 8057 tai vs. sosiaalityöntekijä Heidi Pohjanpalo puh. 040-680 3112


Sinilevät eli sinibakteerit

19. kesäkuuta 2019

Lämmin ja tyyni sää sekä hyvät ravinneolosuhteet edistävät sinilevien kasvua ja esiintymistä. Sinilevät voivat värjätä veden vihreäksi ja runsaimmillaan muodostaa veden pinnalle paksuja leväkasaumia eli kukinnan. Uimarin kannattaa arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimaan menemistä. Veden käyttöä on aina syytä rajoittaa, jos vedessä on silmin havaittavissa sinilevää. Osa sinilevistä tuottaa myrkkyjä.

Jos vedessä on tai on äskettäin ollut sinilevää: 

 • · vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä
 • · vettä ei saa käyttää löylyvetenä 
 • · vettä ei suositella käytettävän pesuvetenä 
 • · vettä ei suositella käytettävän tiskivetenä 
 • · vettä ei suositella käytettävän syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun 
 • · runsasleväisessä vedessä uimista kannattaa välttää; lapsia ja lemmikkieläimiä ei saa päästää leikkimään rantaveteen eikä uimaan
 • · sinileväalueelta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä pitää välttää. Lisäksi kannattaa pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä 

Sinilevä voi aiheuttaa allergisia iho-oireita, pahoinvointia, vatsavaivoja, silmä- ja korvatulehduksia, nuhaa tai yleisoireita, kuten kuumetta ja päänsärkyä. Lisätietoa sinilevistä löytyy täältä .


Kunnan aukioloajat kesällä 2019

19. kesäkuuta 2019

Virastotalo suljettu 8.-19.7.2019
Puhelinvaihde 0400 454 044 auki arkisin klo 8-11 ja 12-15
Asiointipiste suljettu 8.-19.7.2019, muutoin auki arkisin klo 9-11 ja 12-15
Kirjaamoon voi jättää asiakirjoja asiointipisteen ollessa suljettuna virastotalon postilaatikkoon, laatikko tyhjennetään arkisin klo 8.30 ja 14.30 sekä sähköpostitse kirjaamo@joutsa.fi.

Sosiaalitoimisto ovet suljettu 8.-19.7.2019 (ovien ollessa suljettu puh. 040 680 3112 tai 040 176 8057)
Taloustoimisto suljettu 1.-31.7.2019
Tekninen toimisto avoinna arkisin koko kesän (ovien ollessa suljettu tekninen toimisto puh. 040 358 0012, rakennusvalvonta puh. 0400 649 224)
Koulutoimisto suljettu 1.-19.7.2019
Puulan seutuopisto avoinna arkisin koko kesän (ovien ollessa suljettu puh. 040 653 3165)

Toimintakeskus Helperi suljettu 8.7.-4.8.2019
TyöVarikko suljettu 15.7.-4.8.2019

Varhaiskasvatus
Päivystys koko kesän päiväkoti Esikoissa puh. 0400 158 882 / 040 134 1991 / 040 134 6351
Koskikaran ryhmäperhepäiväkoti suljettu 3.6.-4.8.2019
Varalan ryhmäperhepäiväkoti suljettu 1.-31.7.2019
Leivonmäen ryhmäperhepäiväkoti suljettu 1.7.-4.8.2019
Päiväkoti Koivukumpu suljettu 3.6.-31.7.2019

Pääkirjasto koko kesän ma-pe klo 10-18, la klo 10-14, juhannus aatonaattona klo 10-15
Leivonmäen lähikirjasto suljettu 1.-28.7.2018, muutoin auki ti ja to klo 13-19, pe klo 10-16
Mieskonmäen lainausasema suljettu 3.6.-11.8., muutoin auki ma klo 11.30-14
Rutalahden lainausasema suljettu 1.-28.7.2018, muutoin auki ti klo 17.30-19.30Joutsassa on aloittanut liikuntaneuvoja

11. kesäkuuta 2019

Joutsa Liikkuu -hankkeessa on aloittanut liikuntaneuvoja Helena Kämäräinen. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikuntaa joutsalaisten koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Hanke edistää varhaiskasvatuksen liikuntamahdollisuuksia sekä perustaa kuntaan uutena palveluna liikuntaneuvonnan yhteistyössä seututerveyskeskuksen kanssa. Varhaiskasvatuksessa tullaan huomioimaan työntekijät, lapset sekä heidän vanhemmat.

Liikuntaneuvonta on maksutonta, henkilökohtaista tai ryhmämuotoista ja lähtee liikkeelle aina asiakkaan tarpeista. Neuvontaan ohjaudutaan terveyskeskushenkilökunnan lähetteellä tai omatoimisesti ajan varaamalla. Liikuntaneuvonta sopii ikään katsomatta kaikille, jotka liikkuvat terveyden kannalta liian vähän tai eivät ole omaa lajia vielä löytäneet. Liikunnan lisäksi huomioidaan ravinto- ja unitottumukset osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Liikuntaneuvoja Kämäräinen työskentelee Joutsassa kaksi päivää viikossa tiistaisin ja keskiviikkoisin. Liikuntaneuvonta on hankittu ostopalveluna aluejärjestö Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:ltä, joka on tehnyt liikuntaneuvontaa jo vuodesta 2006 erilaisien hankkeiden muodossa.

Ota rohkeasti yhteyttä:

Helena Kämäräinen
helena.kamarainen@phlu.fi
044 9723141TIEDOTE JYVÄSKYLÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN KUNTIIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA JA PALVELUAJOISTA

29. toukokuuta 2019

Kaikkia ympäristöterveydenhuollon palveluita on saatavilla kuntalaisille ja toiminta-alueemme yrityksille jokaisena arkipäivänä sekä puhelimitse että sähköpostitse.Tähän asti ympäristöterveystarkastaja on ollut myös säännöllisesti tavattavissa osassa yhteistoiminta-alueen kuntia tiettyinä palveluaikoina.Tämä toimintamuoto loppuu kesäkuun 2019 alusta alkaen. Jatkossakin ympäristöterveystarkastajan palveluita saa paikan päälle jokaiseen yhteistoiminta-alueen kuntaan tarvittaessa ja erikseen sovitusti. Näin voimme palvella asiakkaitamme tasapuolisemmin sekä joustavammin olematta sidottuna tiettyihin palveluaikoihin.

Yhteyden ympäristöterveystarkastajiin saa virka-aikana joko sähköpostitse terveysvalvonta@jyvaskyla.fi tai puhelimitse nettisivultamme löytyvistä puhelinnumeroista: https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistoterveys

Yhteystiedot löytyvät sivuilta parhaiten, kun avaa kutakin palvelualuettamme kuvaavan erityissivun (siniset laatikot) sivun alaosasta (esim. Elintarvikevalvonta).

Käyntiosoitteemme on Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä. Toimistomme on avoinna arkisin klo 8.30-16.00. Käyntiaika kannattaa sopia etukäteen, jotta voidaan varmistua siitä, että paikalla on asian hoitumisen kannalta oikea henkilö ja asiakkaan asialle on varattu riittävästi aikaa.

Lisätietoja asiassa antaa:
ympäristöterveyspäällikkö
Hanna Yksjärvi
hanna.yksjarvi@jyvaskyla.fi
p. 014 266 2376


Kuulutus rakennushankkeesta Terveyskeskus 172-402-2-993

29. toukokuuta 2019

Joutsan kunnan rakennusvalvonnassa on vireillä seuraava MRL 131 §:n ja MRA 65 §:n mukainen rakennuslupahakemus:

Joutsan kunta hakee rakennuslupaa sosiaali- ja terveyskeskus rakennukselle. Rakennushanke sijoittuu Joutsan kunnan Jousan kylän kortteliin 20 YS tontille TERVEYSKESKUS RN:o 2:993 osoitteeseen Myllytie 8, 19650 JOUTSA.

Rakennustarkastaja tekee päätöksen.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 14 päivää, 29.05. – 11.06.2019 välisen ajan Joutsan kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Länsitie 5, 19650 JOUTSA. Asiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Asiointipisteessä ma – pe klo 9 – 15, Länsitie 5, 19650 JOUTSA. Lisätietoja asiassa antaa rakennustarkastaja puh. 0400 649 224.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä määräaikaan kirjallisen muistutuksen. Muilla henkilöillä kuin edellä mainituilla asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista kirjallinen mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana tekniseen toimistoon osoitteella:

Joutsan kunta, rakennusvalvonta, PL 20, 19651 JOUTSA.

Joutsa 29.05.2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA
Rakennusvalvonta

                                           


Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

27. toukokuuta 2019

ILMOITTAJA
                              RH Entertainment Oy
                              Hongistonkuja 4
                              33300 Tampere

SIJAINTI JA TOIMINTA
                              Ulkoilmakonsertti ja testausta pankkiaukiolla.
                              Pe 09.08.2019              klo 18.00 - 21.00 testaus
                              La 10.08.2019               klo 09.00 - 15.00 testausta
                                                                    klo 06.00 - 02.00 konsertti

                              Äänentoistolaitteiston melutaso 95 dBA 10 metrin päässä.

NÄHTÄVILLÄOLO
                              Ilmoitus on nähtävänä Joutsan kunnan asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, 19650 Joutsa.
                              Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 27.05.-10.06.2019 Joutsan kunnan virallisella ilmoitus-
                              taululla.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
                              Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen
                              tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asiaosaista, on 
                              oikeus ilmaista hakemuksesta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet asiasta
                              tulee toimittaa 05.06.2019 mennessä osoitteella Joutsan kunta, Tekninen lautakunta, 
                              Länsitie 5, PL 20, 19651 Joutsa.

LISÄTIEDOT
                              Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209.

                              Joutsassa 22.05.2019
                              Tekninen lautakunta

         Tiedote SOTE-keskuksen rakennushankkeesta

24. toukokuuta 2019

SoTe-keskuksen urakkakilpailutukset ovat viime metreillä ja tarjouslaskijoille on
annettu täsmennykset tarjouspyyntöihin. Tarjouksien jättö on 29. toukokuuta 2019
ja sen jälkeen tarjoajien kanssa käydään selonottotilaisuudet, jotta urakoitsijavalinnat
voidaan tehdä luottaen tarjouksien sisältöön.
Urakkaa ennen tontilla pitää tehdä kunnan vanhojen viemärien runkolinjojen siirrot,
jotta rakennustyöt pystytään aloittamaan heinäkuun alussa. Joutsan Vesihuolto Oy
teettää muutostyöt Maanrakennus Pertti Kärnä Oy:llä. Työt aloitetaan viikolla 22 /
2019 merkitsemällä kaapelireitit sekä rajaamalla urakointialueet.
Urakoitsija rajaa työalueet aidalla ja työmaa-alueelle kulkeminen on kielletty. Työmaan
takia pihan parkkipaikkoja poistuu käytöstä ja pysäköinti on siirrettävä Myllytien
toisella puolella olevalle hiekkakentälle, josta tulee myöhemmin kiinteistön
virallinen parkkipaikka. Alue on merkitty vihreällä jäljempänä olevaan asemapiirustuksen
otteeseen.
Oheiseen asemapiirustuksen otteeseen on merkitty punaisella alueet, joilla maanrakennus-
ja putkitöitä tullaan tekemään. Urakoitsija tiedottaa työmaan vaiheista
tarkemmin ja rajaa työmaa-aluetta aina sen mukaan, missä kaivuutöitä joudutaan
tekemään.
Urakoitsija järjestää kulkureitit terveyskeskukselle sekä palvelukeskus Jouselle siten,
että molempiin rakennuksiin pääsee kulkemaan jalan ja autolla. Liikennejärjestelyt
osoitetaan työmaalla erikseen. Työmaa
Urakoitsijan työnjohtajana toimii Pertti Kärnä, puh. 0400 344 447. Työmaahan liittyvissä
asioissa voitte olla yhteydessä suoraan työnjohtajaan.
Muista muutokseen liittyvistä asioista tiedottaa Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja
Teijo Mäkinen, puh. 040 196 3555 tai sähköpostitse teijo.makinen@joutsanvesihuolto.
fi

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa haittaa.

Rakennustoimikunnan puolesta
Brado Oy
Veli-Matti Hokkanen
veli-matti.hokkanen@brado.fi

Joutsan_SoTe_-keskus_hanketiedote_11-2019.pdf


Uimakoulut

15. toukokuuta 2019

Leivonmäen uimahallilla järjestetään uimakouluja ajalla 3.6.-7.6.2019 seuraavasti:
Uimakoulu I on alkeisuimakoulu, ryhmä 1 klo 16.30-17.30 ja ryhmä 2 klo 17.30-18.30. Uimahallin vedenpintaa lasketaan, altaan matalampi pääty n. 70 cm.  Suositeltu alaikäraja 6 vuotta. Uimakoulumaksu 15 €.
Uimakoulu II klo 18.30-19.30 on tarkoitettu yli 10 metrin uimataidon omaaville, uimakoulumaksu 15 €.
Opettajana uimakouluissa toimivat Swimming Jyväskylän uimaopettajat.
Ilmoittautumiset kunnanviraston asiointipisteelle 27.5.2019 mennessä p. 0400 454044 (ei tekstiviestejä), uimakouluihin otetaan 12 uimakoululaista/ryhmä.

Joutsan vapaa-aikatoimi


Joutsan kunnan siirtämä ajoneuvo

8. toukokuuta 2019

Joutsan kunta on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla siirtänyt seuraavan ajoneuvon, jonka omistaja on tuntematon:

Ajoneuvon merkki ja malli:
Punainen Ford Focus, kilvetön
Valmistenumero WF0NXXGCDNXM32738, rekisteritunnus (EYG-167)

Ajoneuvo on siirretty paikasta Teboil Leivonmäki, Kangastie 1, 41770 Leivonmäki

Ajoneuvo on siirretty paikkaan:
Lassila & Tikanoja Oyj
Teollisuustie 15, 19650 Joutsa
p. 040 1834 302

Ajoneuvon omistajaa pyydetään välittömästi ottamaan yhteyttä:
Joutsan kunta, Tekninen ja ympäristöosasto
PL 20, 19651 Joutsa
p. 040 3479 209

Joutsassa 8.5.2019
Ympäristötarkastaja


Europarlamenttivaalit 2019

8. toukokuuta 2019

Äänestyspäivä sunnuntai 26.5.2019 klo 9.00-20.00

Vaalipäivän äänestyspaikat

1.     Joutsa                               Joutsan kunnanvirasto                               Länsitie 5, 19650 Joutsa
2.     Leivonmäki                       Kurkiauran koulu                                        Leivonmäentie 6, 41770 Leivonmäki

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspäivät 15.-21.5.2019

Joutsan kunnanvirasto              Länsitie 5, Joutsa                                      ke - pe  15.-17.5.           9 - 18
                                                                                                                    la           18.5.               10 - 14
                                                                                                                    ma - ti    20.-21.5.          9 - 18 

Leivonmäen kirjasto                  Leivonmäentie 6, Leivonmäki                    to          16.5.               13 - 19  
                                                                                                                     pe         17.5.               10 - 16

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Kotiäänestys järjestetään niille Joutsan kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua
tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse vaalipäivän äänestyspaikkaan tai ennakkoäänestys-
paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää 
kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava edellyttäen, että hän on tehnyt omaishoitajasopimuksen 
ja asuu samassa taloudessa hoidettavan kanssa ja on äänioikeutettu Joutsan kunnassa. Ennakkoäänestys
kotona tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9 - 19.
Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjille etukäteen.
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite PL 20, 19651 Joutsa,
tai puhelimitse puh. 0400 454 044 viimeistään 14.5.2019 klo 16.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestykseen että varsinaisen vaalipäivän äänestykseen osallistuja on velvollinen
esittämään vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyy-
tensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla.

Joutsassa, 8.5.2019

JOUTSAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA   


Luokanopettajan virka

6. toukokuuta 2019

Haemme Joutsan kunnan yhtenäiskouluun luokanopettajaa vakituiseen virkaan 1.8.2019 alkaen. Alussa opetettava luokka-aste on todennäköisesti 3. luokka.

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Palkkaus on OVTES:n mukainen.

Tehtävän hoitoa ajatellen pidämme tärkeinä taitoina koulutusta ja osaamista erityisen tuen oppilaiden tukemisesta. Lisäksi arvostamme vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Pyydämme toimittamaan hakemukset 20.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.8.2019
Palkkaus: OVTES
Työavain: 230084
Lisätietoa antaa: Joutsan yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Arto Juntunen, puh. 040 766 7889, arto.juntunen@joutsa.fi
Luokanopetuksesta vastaava apulaisrehtori Mika Sirkka, puh. 040 533 5619, mika.sirkka@joutsa.fi


Lukion lehtori

6. toukokuuta 2019

Matematiikan ja fysiikan lehtorin vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.8.2019-23.2.2020. Kaikki tunnit lukiossa pitkää matematiikkaa ja fysiikkaa. Tunteja yli opetusvelvollisuuden. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Tehtävään haetaan henkilöä, joka täyttää työ- ja elinkeinoministeriön asettamat ehdot vuorotteluvapaan sijaiseksi (vuorotteluvapaalaki). Virkaan valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.8.2019
Palkkaus: OVTES
Työavain: 231830
Lisätietoa antaa: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Arto Juntunen puh. 040 766 7889 arto.juntunen@joutsa.fi 
Haku päättyy: 20.5.2019 klo 12.00
Sosiaalityöntekijä

2. toukokuuta 2019

Haemme vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää viimeistään 01.09.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijällä on kokonaisvastuu sosiaalityön asiakasprosesseista: asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluohjauksen koordinaatio, asiakassuunnitelmien laatiminen ja päätöksenteko lapsiperhepalveluiden sosiaalityössä, täydentävässä ja ehkäisevässä toimeentulotuessa ja aikuissosiaalityössä.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (272/2005) § 3 mukainen pätevyys: Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 22.05.2019 klo 12.00 mennessä. Postitse lähetetyt hakemukset, joiden liitteenä on CV ja todistusjäljennökset, toimitetaan osoitteella: Joutsan kunta, Kirjaamo, PL 20, 19651 JOUTSA.  Kuoreen merkintä ”Sosiaalityöntekijä”.

Hakijoiden haastattelut pyritään suorittamaan 28.05.2019.

Työ alkaa: 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 231379
Lisätietoa antaa: Johtava sosiaalityöntekijä Leena Seppälä puh. 040 358 0009 tai vs. peruspalvelujohtaja Terhi Kallio puh. 0400 641 105.


Risu- ja haravointijätteen vastaanotto muuttuu

24. huhtikuuta 2019

Nykyisenkaltainen risu- ja haravointijätteen vastaanotto Joutsassa ja Leivonmäellä lopetetaan. Tähän saakka jätteet on voinut viedä haluaminaan aikoina Joutsassa jätevedenpuhdistamolle tai Leivonmäen entiselle kaatopaikalle. Jätteitä voi viedä 3.5.2019 saakka. Sen jälkeen käytäntö muuttuu siten, että risu- ja haravointijätettä voi toimittaa maksutta Lassila-Tikanojan Joutsan jäteasemalle viikoilla 19, 20 ja 21 perjantaina klo 8-12 ja lauantaina klo 9-13. Muuna aikana jätteitä otetaan vastaan jäteasemalla, mutta niiden vastaanotto maksaa 25 euroa kuutiolta. Samat toimintaperiaatteet tulevat voimaan myös Leivonmäellä. Leivonmäellä risu- ja puutarhajätteitä voi toimittaa Lohipolun levikkeelle. Toimituspäivät ja kellonajat ovat samat kuin Joutsassa. Syksyllä vastaava keräys järjestetään viikoilla 36, 37 ja 38.
Risu- ja haravointijätteet kerätään omiin kontteihinsa, joka kannattaa ottaa huomioon jo kuormia tehtäessä. Risujätettä ovat kaikki alle ranteen paksuiset puiden oksat ja rungot sekä orapihlajat ja muut pensasaidat. Haravointijätettä ovat puunlehtien, -neulasten ja nurmikon haravoinnista kertyvä jäte. Myös ruohovartiset kasvit, rikkaruohot juurineen ja puusta pudonneet hedelmät ja kävyt kuuluvat haravointijätteeseen. Haravointijätekuormassa ei saa olla risuja, puunkappaleita, kiviä, roskia eikä muutakaan jätettä. Haravointijätteessä voi olla jonkin verran multaa ja hiekkaa, mutta ei kiviä. Risu- ja puutarhajätteen vastaanotosta jätevedenpuhdistamolla ja Leivonmäen entisellä kaatopaikalla luovuttiin, koska jätteille ei ollut jatkokäyttöä. Lisäksi vapaa pääsy alueille aiheutti sen, että sinne vietiin jätteitä, jotka eivät sinne kuulu.


Sairaanhoitajan sijaisuus

16. huhtikuuta 2019

Haemme yhteistyökykyistä, oma-aloitteista ja vastuuntuntoista reipasta sairaanhoitajaa sijaisuuteen Joutsan vanhuspalveluihin, ensisijaisesti kotihoitoon.
Sairaanhoitaja työskentelee päivätyössä. Mahdollisuus tehdä myös osa-aikatyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa sairaanhoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Käytössämme on toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiilit sekä Effica -potilastietojärjestelmä. 

Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus hoiva- ja hoitotyöstä, hyvät sosiaaliset työskentelytaidot sekä kiinnostus vanhuspalveluiden kehittämiseen. Hakijoilta edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta. 

Tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (sairaanhoitaja AMK tai opistoasteinen) sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. 

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ ajalle 1.6.-31.8.2019.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 30.4.2019 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus sairaanhoitajan sijaisuus".

Työ alkaa: 1.6.2019
Palkkaus: KVTES
Työavain: 228914
Lisätietoa antaa: kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi
vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 0400 641 105 tai terhi.kallio@joutsa.fi


Joutsan ympäristötarkastajan hyväksymä ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

10. huhtikuuta 2019

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 § mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
 
Päätös meluilmoituksesta ja siihen liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä Joutsan kunnan asiointipisteessä osoitteessa Länsitie 5, Joutsa sekä kunnan www-sivuilla.
 
Ilmoituksen tekijä: JM-Louhinta Oy Toiminta ja sen sijainti: Louhinta (poraus, räjäytys) 08.04 - 30.07.2019 myöhemmin tarkentuvina päivinä, VT4 Joutsa-Kanavuori työmaa, Leivonmäen Teboilin ja Leivonlinnan väli.
 
Päätöksen antopäivä on 12.04.2019
 
Muutoksenhaku
Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasa hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209.
 
Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 11.4. - 13.05.2019.
 
Joutsassa 10.04.2019
Ympäristötarkastaja

Poikkeamislupa kiinteistölle Kariranta 172-416-1-2245

4. huhtikuuta 2019

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.3.2019 § 23 antanut myönteisen 
päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Hartolan kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Kariranta
172-416-1-2245. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan
käyttötarkoituksesta (RA > AP).

Hakija:
Borén Pauli
Borén Sirkka-Liisa

Päätöksen antopäivä on 4.4.2019

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 3.4. - 6.5.2019 Joutsan kunnan asiointipisteessä,
Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen
annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä
tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle,
os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta     Earth Hour la 30.3.2019 klo 20.30-21.30

27. maaliskuuta 2019

WWF:n järjestämä Earth Hour -tapahtuma vietetään jälleen tulevana viikonloppuna. Tapahtuman ideana on näyttää valomerkki ilmaston puolesta. Viime vuonna mukana oli 188 maata ja valot sammuivat lähes 18 000 tunnetusta maamerkistä.

Joutsan kunta osallistuu tapahtumaan! Valot sammuvat la 30.3 klo 20.30 tunniksi niissä käyttökohteissa, joissa katko voidaan toteuttaa logistisesti tarkoituksenmukaisesti huomioiden kohteen toiminnot.


Eduskuntavaalit 2019

25. maaliskuuta 2019

Äänestyspäivä sunnuntai 14.4.2019 klo 9.00 - 20.00

Vaalipäivän äänestyspaikat


1. Joutsa                                     Joutsan kunnanvirasto                         Länsitie 5, 19650 Joutsa
2. Leivonmäki                             Kurkiauran koulu                                  Leivonmäentie 6, 41770 Leivonmäki


Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspäivät 3. - 9.4.2019

Joutsan kunnanvirasto               Länsitie 5, Joutsa                                 ke - pe  3. - 5.4.    klo 09 - 18
                                                                                                                la          6.4.          klo 10 - 14 
                                                                                                                ma - ti   8. - 9.4.    klo 09 - 18 

Leivonmäen kirjasto                  Leivonmäentie 6, Leivonmäki               to          4.4.          klo 13 - 19  
                                                                                                               pe          5.4.          klo 10 - 16

Ennakkoäänestyksestä laitoksissa ilmoitetaan laitoskohtaisesti erikseen.

Kotiäänestys järjestetään niille Joutsan kunnan äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky
liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse vaalipäivän äänestyspaikkaan tai ennakko-
äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi
äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin hoidettava edellyttäen, että hän on tehnyt omaishoitaja-
sopimuksen ja asuu samassa taloudessa hoidettavan kanssa ja on äänioikeutettu Joutsan kunnassa. 
Ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9 - 19.
Kotiäänestyksen toimittamisesta ja ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen.
Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite PL 20, 19651 Joutsa,
tai puhelimitse puh. 0400 454 044 viimeistään 2.4.2019 klo 16.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestykseen että varsinaisen vaalipäivän äänestykseen osallistuja on velvollinen
esittämään vaalitoimitsijalle/vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyy-
tensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella Kela-kortilla tai ajokortilla.

Joutsassa, 27.3.2019

JOUTSAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA   


Laitoshuoltaja

22. maaliskuuta 2019

Joutsan vanhuspalvelut hakee vakituiseen työsuhteeseen 1.5.2019 alkaen

LAITOSHUOLTAJAA

Työsuhde edellyttää oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja kehittymiskykyä. Työssä
tarvitaan joustavuutta, järjestelykykyä, hyvää fyysistä terveyttä sekä ripeää otetta
työhön, sillä henkilö saattaa joutua siirtymään nopeastikin eri toimipisteisiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajantutkinto tai muu soveltuva koulutus ja 
työkokemus.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 5.4.2019 klo 15.00 mennessä
toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 Joutsa.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 224175

Lisätietoja antavat:
vastaava sairaanhoitaja Anne Alaharju, puh. 040 554 2664 tai anne.alaharju@joutsa.fi tai
vs. peruspalvelujohtaja (sos) Terhi Kallio, puh. 0400 641 105 tai terhi.kallio@joutsa.fi

Joutsa 22.3.2019
Vanhuspalvelut

 

 


Uimalan aluevalvojan kesätyöpaikat

21. maaliskuuta 2019

Joutsan vapaa-aikatoimessa on haettavana Joutsan uimalan kaksi aluevalvojan kesätyöpaikkaa
ajalle 10.6.-9.8.2019, työaika 25 h/viikko, työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Vapaamuotoiset hakemukset 10.4.2019 mennessä kunnan vapaa-aikatoimeen os. Länsitie 7, 
19650 Joutsa tai sähköpostilla kari.kosunen@joutsa.fi

Joutsa kunta  vapaa-aikatoimi 


Liikuntatilojen käyttövuorot

21. maaliskuuta 2019

Joutsan tekonurmikentän sekä Joutsan ja Leivonmäen urheilukenttien käyttövuorot
kevät-syksykaudeksi v. 2019 ovat haettavissa vapaa-aikatoimelta 10.4.2019 mennessä,
yhteystiedot alla.

Joutsan liikuntahallin, yhtenäiskoulun liikuntasalin, yläasteen liikuntasalin ja Kurkiauran
koulun liikuntasalin käyttövuorot syys-kevätkaudeksi v. 2019-2020 ovat haettavissa
29.5.2019 mennessä.

Vapaamuotoisista hakemuksista tulee näkyä liikuntalaji, mille ikäryhmälle vuoroa haetaan,
arvio vuoron osallistujamäärästä sekä vuorovarausten aloittamis- ja päättymispäivä. 
Hakemukset tulee toimittaa kunnan vapaa-aikatoimistoon os. Länsitie 7, 19650 Joutsa
tai sähköpostilla kari.kosunen@joutsa.fi 

Joutsan kunta  vapaa-aikatoimi

 

  Perusturvajohtajan virka

19. maaliskuuta 2019

Mikäli Joutsan valtuusto kokouksessaan 8.4.2019 hyväksyy kunnanhallituksen 4.3.2019 § 39 mukaisen
esityksen perusturvajohtajan viran perustamisesta, avautuu Joutsassa 1.5.2019 lukien perusturvajohtajan
virka. Tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian viran avautumisen jälkeen. Virka täytetään 
toistaiseksi voimassaolevana.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan perusturvaosaston osastopäällikkönä kunnanjohtajan alaisuudessa ja
vastaa osastonsa toimialan kehittämisestä, päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan
johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, sekä vahvaa esimiestyö- ja 
organisaation johtamiskokemusta sekä talouden hallintaa. Eduksi katsotaan kokemus sosiaali- ja terveyden-
huollon tehtävistä. Lisäksi kunnanhallitus arvostaa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hakijat voidaan
lähettää soveltuvuustesteihin.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 10.4.2019 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän
kautta www.kuntarekry.fi.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen. Virassa
noudatetaan kokonaispalkkaa.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 

Työ alkaa: 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 222185
Lisätietoa antaa: Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35, harri.nissinen@joutsa.fi
Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358 0007, antti-pekka.hokkanen@joutsa.fi
Valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne, puh. 0400 468 770, heikki.kuurne@gmail.com


Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan virka

19. maaliskuuta 2019

Mikäli Joutsan valtuusto kokouksessaan 8.4.2019 hyväksyy kunnanhallituksen 4.3.2019 § 40 mukaisen
esityksen hyvinvointi- ja sivistysjohtajan viran perustamisesta, avautuu Joutsassa 1.5.2019 lukien hyvinvointi- ja
sivistysjohtajan virka. Viransijaisuuden vuoksi tehtävä voidaan täyttää aikaisintaan 1.6.2019 lukien. Virka
täytetään toistaiseksi voimassaolevana.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysosaston osastopäällikkönä kunnanjohtajan
alaisuudessa ja vastaa osastonsa toimialan kehittämisestä, päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä 
kuuluu kunnan johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, sekä vahvaa esimiestyö- ja 
organisaation johtamiskokemusta sekä talouden hallintaa. Eduksi katsotaan kokemus opetustoimesta ja 
hyvinvointialalta. Lisäksi kunnanhallitus arvostaa hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hakijat voidaan
lähettää soveltuvuustesteihin.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty
lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 10.4.2019 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän
kautta www.kuntarekry.fi.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksen. Virassa
noudatetaan kokonaispalkkaa.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 

Työ alkaa: 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 222215
Lisätietoa antaa: Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35, harri.nissinen@joutsa.fi
Talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, puh. 040 358 0007, antti-pekka.hokkanen@joutsa.fi
Valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne, puh. 0400 468 770, heikki.kuurne@gmail.com


Lähihoitaja vanhuspalveluihin

15. maaliskuuta 2019

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajien tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja), huomioimme myös keväällä valmistuvat lähihoitajat.

Kiinnostuitko?

Meillä olisi tarjolla kaksi vakituista lähihoitajan työsuhdetta Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä. Kotihoidossa on mahdollisuus myös kaksivuorotyöhön. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Työ alkaa 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 5.4.2019 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 222860
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja (sos) Terhi Kallio, puh 0400 641 105 tai terhi.kallio@joutsa.fi 
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi
asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Niina Kankare-Anttila, puh 040-358 8160 tai niina.kankare-anttila@joutsa.fi  


Vanhuspalveluiden fysioterapeutti

11. maaliskuuta 2019

Sinä avoin ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava fysioterapeutti; olet se, jota etsimme!

Haemme vakituista fysioterapeuttia Joutsan vanhuspalveluihin; työympäristönä on kotihoito, laitoshoito, asumispalveluyksiköt ja seniorikeskustoiminta.

Vanhuspalveluiden fysioterapeutin työ kohdentuu ennaltaehkäisevään toimintaan ja on ennen kaikkea kotihoitoa tukevaa ja edistävää. Työ sisältää sekä asiakkaiden että hoitohenkilökunnan neuvontaa ja ohjausta. Fysioterapeutin työnkuvaan kuuluu myös kotihoidon asiakkaiden kotikuntoutusjaksojen koordinointi ja ohjaus, lisäksi olemme mukana fysioterapeuttien maakunnallisessa yhteistyöverkostossa. Toiminnassamme hyödynnämme uusia toimintamalleja sekä teknologiaa.

Tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai terveydenhuoltoalan aikaisempaa opintoasteista tutkintoa sekä kiinnostusta ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävään ja edistävään toimintaan.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa, Joutsa ja Leivonmäki. Väestössämme on paljon aktiivisia ikäihmisiä. Teemme tiiviisti yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Koeaika on 6 kk.

Työsuhteessa edellytetään ajokorttia ja mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Paperiset hakemukset, opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 29.3.2019 klo 15 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä ”Fysioterapeutti”.

Työ alkaa: 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES:n mukaan
Työavain: 221789
Lisätietoa antaa: peruspalvelujohtaja (sos) Terhi Kallio,p.0400-641 105 tai terhi.kallio@joutsa.fi,
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, p. 0400-670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi
asumispalvelujen ja hoitotyön esimies Niina Kankare-Anttila,p. 040- 358 8160 tai niina.kankare-anttila@joutsa.fi
Haku päättyy: 29.3.2019 klo 15.00


Julkipanoilmoitus ympäristötarkastajan hyväksymästä ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

8. maaliskuuta 2019

Ympäristötarkastaja antaa ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

Päätös meluilmoituksesta ja niihin liitetyt asiakirjat ovat kuulutusajan nähtävänä ympäristötarkastajalla osoitteessa Länsitie 5, Joutsa.

Ilmoituksen tekijä
Kivitammi Oy

 Toiminta ja sen sijainti
Kiviaineksen murskaus 05.03. - 05.04.2019
Joutsenlammentie 236, Joutsa

Päätöksen antopäivä 11.03.2019

Muutoksenhaku

Meluilmoitukseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasa hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Joutsan kunnan ympäristötarkastajalta p. 040 3479 209

Tämä ilmoitus on julkipantu Joutsan kunnan ilmoitustaululle ajaksi 08.03. -10.04.2019

Joutsassa 08.03.2019

Ympäristötarkastaja


Kirjaamo otettu käyttöön

5. maaliskuuta 2019

Joutsan kunnassa on otettu käyttöön kirjaamo.
Joutsan kunnanhallitus on kokouksessaan 4.3.2019 päättänyt, että Joutsan kunnan virallinen sähköpostiosoite on kirjaamo@joutsa.fi.
Joutsan kunnan kirjaamo löytyy virastotalon asiointipisteeltä, os. Länsitie 5. Kirjaamoon voi lähettää sähköpostia kirjaamo@joutsa.fi tai postia Joutsan kunta, kirjaamo, PL 20, 19650 Joutsa. Paperiasiakirja ja sähköinen asiakirja ovat samanarvoisia. Sähköposti kirjataan saapuneeksi kun lähettäjälle lähtee vastaanottokuittaus. Paperiset asiakirjat leimataan ja kirjataan saapuneiksi vastaanottohetkellä.
Virastotalon postilaatikkoon voi jättää kirjaamolle osoitettua postia. Postilaatikko tyhjennetään arkisin klo 8.30 ja klo 14.30. Postilaatikkoon jätetty posti kirjataan saapuneeksi tyhjennyshetkellä.


Kuulutus ympäristöluvan lupamääräyksen muuttamista koskevasta päätöksestä, Tarpaper Recycling Finland Oy:n Leivonmäen laitos

5. maaliskuuta 2019

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen, joka koskee 
Tarpaper Recycling Finland Oy:n Leivonmäen laitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 2 muuttamista.
Ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaan kattohuopajätteen varastoinnin tulee tapahtua sisällä hallissa.
Päätöksellä muutetaan ympäristöluvan lupamääräystä siten, että kattohuopajätettä voidaan varastoida 
10 000 t peitettynä ulkona hallin päädyssä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 06.03.2019.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 05.03.-05.04.2019.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan asiointipisteessä
os. Länsitie 5, Joutsa sekä kunnan www-sivuilla (Hallinto ja päätöksenteko -> Esityslistat ja kokouspöytäkirjat
-> Tekninen lautakunta 21.02.2019 Pöytäkirja).

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus on hakijalla ja niillä, joiden
oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valituskirjelmä on toimitettava
Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 05.04.2019. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 01.03.2019

Tekninen lautakunta

 


Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksistä

5. maaliskuuta 2019

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on käsitellyt M. Hahtokari Oy:n kaksi maa-aineslupahakemusta
ja myöntänyt niiden johdosta hakijalle luvat soran ja hiekan ottoon. Lupapäätökset annetaan julkipanon
jälkeen 06.03.2019. Toiminta sijoittuu Joutsan kunnan Havumäen kylään tilalle Kankaanperä 30:4. 
Toinen lupapäätös on voimassa kolme vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien ja kokonais-
ottomäärä on 15 000 m³. Toinen lupapäätös on voimassa kymmenen vuotta päätöksen lainvoimaiseksi
tulopäivästä lukien ja haettu kokonaisottomäärä on 100 000 m³. 

Päätöksistä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 05.03.-05.04.2019.
Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan asiointipisteessä
os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätöksiin saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksenhaku-
päivä on 05.04.2019. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätösten yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 01.03.2019

Tekninen lautakunta 


Perhepäivähoitaja

4. maaliskuuta 2019

JOUTSAN KUNTA HAKEE PERHEPÄIVÄHOITAJAA

Haettavana on varhaiskasvatuksen perhepäivähoitajan määräaikainen tehtävä ajalle 18.3.–30.6.2019. Tehtävä sijoittuu Leivonmäelle perhepäiväkoti Keltasirkkuun. Hoidettavat lapset ovat iältään n. 1-7 -vuotiaita.

Kelpoisuusvaatimuksena on perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus.

Hakijalta odotetaan joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
Aikaisempi työskentely lasten ja nuorten parissa luetaan eduksi.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.
Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista esitettävä lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote.

Hakemukset tulee toimittaa Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen toimistolle, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa tai sähköpostitse os. annikki.lehto@joutsa.fi 14.3.2019 klo 15.00 mennessä.

Työpaikkaa voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 18.3.2019
Palkkaus: KVTES
Työavain: 220764
Lisätietoa antaa: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176


Poikkeamislupa kiinteistölle Kuntala 172-417-91-7

27. helmikuuta 2019

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 21.2.2019 § 10 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Leivonmäen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Kuntala 172-417-91-7. Hakemus koskee vanhan kunnantalon käyttötarkoituksen muuttamista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (YH>AR).

Hakija:
Kaartinen Jarkko

Päätöksen antopäivä on 6.3.2019

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 5.3. – 5.4.2019 Joutsan kunnan yhteispalvelu pisteessä, Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta


Yksityistieavustukset

27. helmikuuta 2019

Joutsan kunnassa olevien yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakemukset on toimitettava 29.3.2019 klo 15.00 mennessä Joutsan kunnan tekniselle osastolle tai  asiointipisteeseen osoitteeseen Länsitie 5, 19650 JOUTSA.

Hakemuslomakkeita on saatavana kunnan tekniseltä osastolta em. osoitteesta sekä kunnan kotisivulta internetistä:

https://www.joutsa.fi/tekninenosasto/liikennevaylat/teiden-kunnossapito/  tai https://www.joutsa.fi/asiointi-ja-neuvonta/lomakkeet/

Yksityisteiden kunnossapitoa avustetaan 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain perusteella, tielle pitää olla perustettu tiekunta. Tiekunnan perustaminen voidaan tehdä yksityistietoimituksessa, kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä tai perustamiskokouksessa § 69 ja § 70. Järjestäytymättömille teille ei voida yksityistielain § 84 mukaan avustusta maksaa. Tarkempia tietoja antavat maanmittauslaitos puh. 029 5301110 tai Suomen tieyhdistys puh. 0200 345 20.


25.2.2019

JOUTSAN KUNTA


Nuorten kesätyöt 2019

21. helmikuuta 2019

Joutsan kunta on varannut määrärahan peruskoulun päättäneiden, Joutsassa kirjoilla olevien vuosina 2001-2003 syntyneiden nuorten työllistämiseen kesällä 2019. Kesätöitä löytyy tekniseltä osastolta, sivistystoimelta sekä perusturva- ja hallinto-osastolta. Nuori työllistyy kahdeksi viikoksi ja saa kertakaikkisena korvauksena 345 € (sisältäen lomakorvauksen).

Kunnan kesätöihin haetaan kuntarekryssä (www.kuntarekry.fi, työavain 212410) tai lomakkeella jonka saa kunnan verkkosivuilta (https://www.joutsa.fi/asiointi-ja-neuvonta/lomakkeet/) ja asiointipisteeltä (Länsitie 5). Kesätyötä tulee hakea pe 29.3.2019 klo 15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä.

Yksityisen henkilön, yhdistyksen tai yrityksen on mahdollista hakea tukea palkkakustannuksiin, mikäli palkkaa vuosina 2001-2003 syntyneen nuoren töihin kesällä 2019. Tukea maksetaan 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 170 €/nuori. Tukea haetaan lomakkeella, jonka saa kunnan verkkosivuilta tai asiointipisteeltä. Lomake tulee palauttaa kunnan asiointipisteelle pe 17.5.2019 klo 15 mennessä.

Yhden työllistämisen osalta tulee saman vuoden aikana kyseeseen yksi työllistämisjakso kunnassa tai vaihtoehtoisesti yksi yritykselle/yhdistykselle/yksityiselle maksettava tuki.

Lisätietoja kesätöistä Liisa Alfthan, liisa.alfthan@joutsa.fi, puh. 040 358 0002.

Joutsan kuntaAsiointiliikenne 23.2.-3.3.2019

13. helmikuuta 2019

Asiointiliikenteen asiakasmaksu on vähintään 6,00 e/suunta

TIISTAINA:                    NIEMISTENKYLÄ (Jarmo Jokinen p. 0400 583 054)
                                       
Meno 9.00 Joutsa MH
                                       Paluu 11.45  

KESKIVIIKKONA:         SUONTEEN LENKKI (Timo Mönkölä p. 0400 538 533)
                                     
 Meno 8.00
                                       Paluu 13.15

TORSTAINA:                 LEIVONMÄKI (Kyytiässä/Kalevi Heinonen p. 0400 648 814)
                                       
Meno 8.30
                                       Paluu 10.30

PERJANTAINA:            NIEMISTENKYLÄ JA JOUTSAN KESKUSTA (Jarmo Jokinen p. 0400 583 054)
                                       
Meno 9.00 Joutsa MH
                                       Paluu 11.45

Reittiä ei ajeta automaattisesti, tilaa lähtökyyti viimeistään edellisenä päivänä autoilijalta, paluukyyti lähtee
kauppakeskus Perttulasta/S-Marketilta.


Lähihoitaja vanhuspalveluihin

12. helmikuuta 2019

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakituiseen työsuhteeseen lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 28.2.2019  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 216420
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja (sos) Terhi Kallio, puh 0400 641 105 tai terhi.kallio@joutsa.fi
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi
vastaava sairaanhoitaja Anne Alaharju, puh 040 554 2664 tai anne.alaharju@joutsa.fi
vastaava sairaanhoitaja Eija Rämö, puh 040 840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi

Tervetuloa Joutsaan!


Lähihoitajan sijaisuuksia kesäksi vanhuspalveluihin

12. helmikuuta 2019

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja tai opiskelija - olet se jota etsimme!

Haemme lähihoitajasijaisia kesän ajaksi Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan sijaisuuteen edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja), huomioimme myös alan opiskelijat.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 30.4.2019  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja sijainen kesäksi".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 216421
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja (sos) Terhi Kallio, puh. 0400 641 105 tai terhi.kallio@joutsa.fi
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi
vastaava sairaanhoitaja Anne Alaharju, puh 040 554 2664 tai anne.alaharju@joutsa.fi
vastaava sairaanhoitaja Eija Rämö, puh 040 840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi

 

Tervetuloa Joutsaan!


Lumenpoisto katoilta

11. helmikuuta 2019

Isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia. Jo puolen metrin lumikerros kannattaa poistaa isojen hallien katoilta. Lumenpoistossa on huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta. Omakotitalojen, rivitalojen ja pientalojen katot eivät ole vaarassa lumikuormien takia, mutta katolta putoava lumi voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa.

Järjestyslaki
5 § Vaaran estäminen

Rakennuksen tai rakennelman omistajan tai haltijan taikka hänen edustajansa on huolehdittava siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää taikka muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.


Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

6. helmikuuta 2019

ESIOPETUKSEEN JA ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN
Joutsassa ajalla ma 11.2. - pe 15.2.2019

Vuonna 2012 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa tänä syksynä ja vuonna 2013 syntyneet lapset aloittavat syksyllä esiopetuksen.

Joutsalaisten v. 2012 ja v. 2013 syntyneiden lasten koteihin postitetaan ilmoittautumislomakkeet. Linkki tulostettaviin lomakkeisiin löytyy osoitteesta www.joutsa.fi > Asiointi ja neuvonta > Lomakkeet
https://www.joutsa.fi/asiointi-ja-neuvonta/lomakkeet/

Ilmoittautuminen 1. luokalle tapahtuu joko Wilman kautta tai palauttamalla lomake koululle.
Kyläkoulujen esiopetukseen ilmoittaudutaan palauttamalla lomake koululle.
Varhaiskasvatuksen esiopetuksen (päiväkoti Esikot) ilmoittautumislomake palautetaan Varhaiskasvatustoimistoon, os. Länsitie 7, 19650 Joutsa.

Yhteystiedot ja lisätietoja:
Kurkiauran koulu jouni.lahti@joutsa.fi, p. 040 358 8145
Mieskonmäen koulu mieskonmaki@joutsa.fi, p. 040 561 7445
Esiopetus Päiväkoti Esikot annikki.lehto@joutsa.fi, p. 040 821 7176
Joutsan yhtenäiskoulu yhtenaiskoulu@joutsa.fi, koulusihteeri p. 040 829 0466

Koulujen rehtorit sekä varhaiskasvatuksen esimies vahvistavat oppilaiden esiopetus- ja koulupaikat lähikouluperiaatteen mukaisesti.

Mikäli huoltaja ilmoittaa v. 2012 tai v. 2013 syntyneen lapsen toisen kunnan oppilaitokseen, pyydämme tiedon koulutoimistoon, p. 040 358 0008, koska oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisuuden suorittaminen (PoL 26 §).

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kk ennen hoidon alkamista.
Hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatustoimistosta os. Länsitie 7, sekä Joutsan kunnan asiointipisteestä os. Länsitie 5,19650 Joutsa. Tiedustelut p. 040 821 7176.
Yksityiset perhepäivähoitajat ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan toiminnastaan kunnalle, Joutsassa varhaiskasvatustoimistoon, p. 040 821 7176.


Joutsassa 30.1.2019                                        Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta


Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen avustukset v. 2019

30. tammikuuta 2019

Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta julistaa haettavaksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yleis- ja kohdeavustukset.
Vapaa-aikatoimi: yleisavustukset urheiluseuroille ja nuorisoyhdistyksille. Hakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Nuorten vapaille harrastusryhmille julistetaan haettavaksi kohdeavustukset. Hakemuksessa tulee olla toimintasuunnitelma ja selvitys rahankäytöstä.
Kulttuuritoimi: yleis- ja kohdeavustukset, ohjeet hakulomakkeessa. Jos sait kunnan avustusta vuonna 2018, muista toimittaa selvitys sen käytöstä viimeistään yhdessä uuden hakemuksen kanssa! Nyt kannattaa hakea, avustuksia on jaossa hieman enemmän kuin aiempina vuosina.
Hakulomakkeen saa kunnanviraston yhteispalvelupisteestä os. Länsitie 5 tai kunnan internet-sivulla www.joutsa.fi: asiointi ja neuvonta/ lomakkeet.
Hakemukset liitteineen on toimitettava pe 1.3.2019 klo 15 mennessä kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen, osoite Länsitie 5, 19650 Joutsa (kuoreen merkintä avustuksesta) tai kunta@joutsa.fi (otsikkoon merkintä avustuksesta)

Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta


Kutsu valtuuston kokoukseen

9. tammikuuta 2019

Valtuusto_14.1.2019.JPG


Lähihoitaja

8. tammikuuta 2019

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakituiseen työsuhteeseen lähihoitajia (2) Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajien tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen tyyppi vakinainen. 

Tehtäviin valittujen on ennen tehtävien vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 31.1.2019  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 210739
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 0400 641 105  tai terhi.kallio@joutsa.fi, 
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Sairaanhoitaja

8. tammikuuta 2019

Haemme yhteistyökykyistä, oma-aloitteista ja vastuuntuntoista reipasta sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen Joutsan vanhuspalveluihin. Sairaanhoitaja työskentelee pääasiassa päivätyössä. 

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa sairaanhoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiilit sekä vanhuspalveluissa yleisesti Effica -potilastietojärjestelmä. 

Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus hoiva- ja hoitotyöstä, hyvät sosiaaliset työskentelytaidot sekä kiinnostus vanhuspalveluiden kehittämiseen. Hakijoilta edellytetään ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta. 

Tehtäviin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (sairaanhoitaja AMK tai opistoasteinen) sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen.

Palkkaus on KVTES:in mukainen. Työ alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen tyyppi vakinainen. 

Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 31.1.2019 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus sairaanhoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 210730 
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 0400 641 105 tai terhi.kallio@joutsa.fi
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Leivonmäen uimahalli suljettu 3.1. - 15.1.2019

3. tammikuuta 2019

Leivonmäen uimahallin ilmanvaihtokone on rikkoutunut, jonka vuoksi
uimahalli on suljettu 3.1. - 15.1.2019 välisen ajan.

Mikäli tilanteeseen tulee muutos, ilmoitamme siitä mahdollisimman pian.

Vesivoimisteluryhmät peruttu kyseiseltä ajalta, ryhmät käynnistyvät
jälleen to 17.1.2019.


Puulan seutuopiston rehtorin virka

21. joulukuuta 2018

Rehtorin virka julistetaan uudestaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten. Virka täytetään 1.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta annetun asetuksen 986/89 2 §:n mukaan (ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kelpoisuus, riittävä kokemus opettajan tehtävissä ja opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus).

Puulan seutuopisto toimii Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kuntien alueella. Ylläpitäjänä on Joutsan kunta.  Rehtori toimii seutuopistolautakunnan esittelijänä ja koordinoi kuntien välistä yhteistyötä vapaasta sivistystyöstä säädetyn koulutustehtävän toteuttamisessa. Opisto toteuttaa vuosittain vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tehtävää noin 10 000 opetustunnin verran. Rehtori johtaa vakituisesta henkilökunnasta (5 hlö) ja tuntiopettajista muodostuvaa 90 henkilön dynaamista työyhteisöä.

Toivomme hakijoilta hyvää vapaan sivistystyön tuntemusta, johtamistaitoa (henkilöstö- ja talousjohtaminen) sekä innokasta kehittämisotetta. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua kehittää opistoa yhteistoiminnallisesti henkilöstön, opiskelijoiden, yhdistysten ja elinkeinoelämän kanssa.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät ao. kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Virkasuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen valinnan vahvistamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Opiston toimintaan voit tutustua sivustollamme www.puulanseutuopisto.fi  

Aiemmat hakemukset huomioidaan valintaa tehdessä.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: OVTES
Työavain: 209069
Haku päättyy: 7.1.2019 klo 15.00
Ilmoitus jätetty: 21.12.2018
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Lisätietoa antaa: Mika Sirkka, vs. peruspalvelujohtaja (sivistys), puh. 040 533 5619,
Isto Liimatainen, seutuopistolautakunnan puheenjohtaja, puh. 050 347 2306,
Sakari Ainali, Puulan seutuopiston va. rehtori, puh. 040 653 3165


Kirvesmies

11. joulukuuta 2018

Joutsan kunta hakee palvelukseensa kirvesmiestä

Työtehtävä vaatii itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista ja ajattelua, asiakaspalvelutaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta. Tehtäviin kuuluvat monipuolisesti kaikki kunnan kiinteistöihin liittyvät korjaukset, kunnossapitotyöt, kirvesmiestyöt sekä laatoitus- ja maalaustyöt. Kirvesmies osallistuu myös tekniseen päivystykseen.

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on talonrakennusalan soveltuva alan koulutus. Työkokemus alalta katsotaan eduksi. Lisäksi hakijalta vaaditaan vähintään B-ajokortti sekä oman auton käyttömahdollisuus työssä.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä täytetään 4 kuukauden koeajalla.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Vaihtoehtoisesti hyväksytään vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja ansioluettelo, jotka toimitetaan 4.1.2019 klo 12.00 mennessä osoitteella: Joutsan kunta, tekninen osasto, PL 20, 19650 Joutsa. Kuoreen merkintä: kirvesmies. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 207450
Lisätietoa antaa: tekninen isännöitsijä Petri Laitinen, puh. 040 8614779, petri.laitinen@joutsa.fi tai
työpäällikkö Veijo Penttinen, puh. 040 358 0013, veijo.penttinen@joutsa.fi
Haku päättyy: 4.1.2019 klo 12.00
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö


Asiointiliikenne 24.12.2018 - 4.1.2019

11. joulukuuta 2018

Asiointiliikenteen asiakasmaksu on vähintään 6,00 e/suunta


MAANANTAINA:        NIEMISTENKYLÄ (Jarmo Jokinen p. 0400 583 054)  
24.12. ja 31.12.
           Meno klo 9:00 Joutsa MH
                                    Paluu klo 11:45

TORSTAINA:              LEIVONMÄKI (Kyytiässä/Kalevi Heinonen p. 0400 648 814)
27.12.                         
Meno klo 8:30
                                    Paluu klo 10:30

                                    SUONTEEN LENKKI (Timo Mönkölä p. 0400 538 533)
                                    Meno klo 8:00
                                    Paluu klo 13:15

PERJANTAINA:          NIEMISTENKYLÄ JA 
28.12.                           JOUTSAN KESKUSTA (Jarmo Jokinen p. 0400 583 054)
                             
       Meno klo 9:00 Joutsa MH
                                     Paluu klo 11:45

KESKIVIIKKONA:       SUONTEEN LENKKI (Timo Mönkölä p. 0400 538 533)
2.1.2019                       
Meno klo 8:00
                                     Paluu klo 13:15

TORSTAINA:               LEIVONMÄKI (Kyytiässä/Kalevi Heinonen p. 0400 648 814)
3.1.2019                       
Meno klo 8:30
                                     Paluu klo 10:15

PERJANTAINA:           NIEMISTENKYLÄ JA 
4.1.2019                        JOUTSAN KESKUSTA (Timo Mönkölä p. 0400 538 533)
                                     
Meno klo 9:00 Joutsa MH
                                      Paluu klo 11:45

Reittiä ei ajeta automaattisesti, tilaa lähtökyyti viimeistään edellisenä päivänä autoilijalta, paluukyyti lähtee
kauppakeskus Perttulasta/S-Marketilta.    Lähihoitaja sijainen

5. joulukuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja tai opiskelija -  olet se jota etsimme!

Haemme lähihoitaja sijaisia eri pituisiin sijaisuuksiin Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajien sijaisuuksiin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja), huomioimme myös alan opiskelijat.

Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 18.1.2019  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja sijainen".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 206856
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 0400 641 105 tai terhi.kallio@joutsa.fi,
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi,
vastaava sairaanhoitaja Eija Rämö, puh. 040 840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi,
vastaava sairaanhoitaja Anne Alaharju, puh. 040 554 2664 tai anne.alaharju@joutsa.fi

 


Toimitusjohtaja / Joutsan Vesihuolto Oy

5. joulukuuta 2018

Joutsan Vesihuolto Oy on Joutsan kunnan enemmistöomisteinen osakeyhtiö, joka huolehtii alueellaan vedenjakelu- ja viemäröintipalveluista noin 4000 asukkaalle sekä palvelulaitoksille ja teollisuudelle.

Nykyisen toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle
Joutsan Vesihuolto Oy hakee

TOIMITUSJOHTAJAA

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön taloudesta yhdessä Joutsan Vesihuolto Oy:n hallituksen kanssa. Toimitusjohtaja vastaa myöskin vesijohtoverkostojen, vedenottamoiden ja jäteveden puhdistamon ylläpidosta, huolto- ja kunnossapitotoiminnan organisoinnista. Toimenkuvaan kuuluu myös teknistä asiakasneuvontaa ja liittymäsopimuksien tekoa. 

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa teknistä koulutusta esim. insinöörin (amk) tutkintoa tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa ja riittävää työkokemusta vesihuolto alalta sekä sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Odotamme valittavalta henkilöltä oma-aloitteisuutta ja asioita eteenpäin vievää työskentelyotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Työtehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Työ alkaa mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.02.2019.
Hakemuksessa tulee esittää palkkatoive.

Valitun on ennen työsopimuksen solmimista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan. Tehtävässä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee toimittaa 02.01.2019  klo 15.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi  

Työ alkaa: sopimuksen mukaan, viimeistään 15.2.2019
Palkkaus: palkkatoive
Työavain: 206808
Lisätietoa antaa: Toimitusjohtaja Tapio Kämppi puh. 0400-799038 tai tapio.kamppi@joutsa.fi ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Loipponen puh. 040-5062939, www.joutsanvesihuolto.fi 


Kuulutus Joutsan kunnan hulevesitulvariskien alustava arviointi 2. kierros

4. joulukuuta 2018

Hulevesitulvariskien alustava arviointi perustuu lakiin tulvariskien hallinnasta (620/2010).

Nähtävillä 05. - 12.12.2018

Raportti on nähtävänä Joutsan kunnan asiointipisteessä, os. Länsitie 5, 19650 JOUTSA.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana os. Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA.

Tiedustelut:
ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo p. 040 3479 209

4.12.2018

Joutsan kunta/tekninen toimi  Lähihoitaja vanhuspalveluihin

3. joulukuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakituiseen työsuhteeseen lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 21.12.2018  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 206513
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 0400 641 105  tai terhi.kallio@joutsa.fi,
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi


Julkipanoilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

27. marraskuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta on hakijan pyynnöstä päättänyt maa-aineslain 4 §:n mukaisen
maa-ainesten ottolupahakemuksen käsittelyn. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.11.2018.
Hakemuksessa esitetty toiminta olisi sijoittunut Joutsan kunnan Kirkkolan kylään tilalle Hiekkala 3:126.
Haettu kokonaisottomäärä oli 70 00 m³.

Päätöksestä kuulutetaan Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 27.11.-28.12.2018.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kuulutusaikana Joutsan kunnan yhteispalvelu-
pisteessä os. Länsitie 5, Joutsa.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Viimeinen muutoksen-
hakupäivä on 28.12.2018. Valitusosoitus on nähtävillä lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo, p. 040 3479 209.

Joutsassa 27.11.2018

Tekninen lautakunta 


Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Yrjänänkallio 172-413-6-192

27. marraskuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 15.11.2018 § 90 antanut kielteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Uimaniemen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Yrjänänkallio 172-413-6-192. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta.

Hakija:
Sarkkula Juha                   

Päätöksen antopäivä on 28.11.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 27.11. – 28.12.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä,
Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta


Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Riihelä 172-411-17-19

27. marraskuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 15.11.2018 § 88 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Tammilahden kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Riihelä 172-411-17-19. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).                    

Hakija:
Salonen Paula
Salonen Panu

Päätöksen antopäivä on 28.11.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 27.11. – 28.12.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä,
Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta


Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Lehtelä 172-406-1-795

27. marraskuuta 2018

Joutsan kunnan tekninen lautakunta kokouksessaan 15.11.2018 § 89 antanut myönteisen päätöksen poikkeamislupa-asiassa.

Poikkeaminen koskee Joutsan kunnassa Mieskonmäen kylässä sijaitsevaa kiinteistöä Lehtelä 172-406-1-795. Hakemuksessa poiketaan vahvistetun yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (RA > AP).

Hakija:
Tamminen Veikko
Ruotsalainen Seija

Päätöksen antopäivä on 28.11.2018

Poikkeamislupa-asiakirjat ovat nähtävillä valitusajan 27.11. – 28.12.2018 Joutsan kunnan yhteispalvelupisteessä,
Länsitie 5.

Valitusaika:
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhaku:
Poikkeamispäätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. os. Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.

Tekninen lautakunta

 


Nuorisovaltuusto v. 2019

19. marraskuuta 2018

Joutsan nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vaikuttajaryhmä, 
jolla on edustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella kunnanvaltuustossa, lautakunnissa sekä
kulttuurityöryhmässä.

Nuorisovaltuusto ja vapaa-aikatoimi järjestävät kaikille vaikuttamisesta ja nuorisovaltuusto-
toiminnasta kiinnostuneille 13-19 -vuotiaille joutsalaisille nuorille nuvakokouksen ke 28.11.2018
klo 16 Nuorisokahvilassa (Länsitie 5).

Tule mukaan toimintaan!

Joutsan nuva/vapaa-aikatoimi 


Vapaa-aikatoimen kohdeavustukset

13. marraskuuta 2018

vuodelta 2018 ilmoitetaan liikunta- ja nuorisoyhdistysten haettaviksi. Avustusta myönnetään
kohdeavustukseksi laskettaviin tapahtumiin tositteiden perusteella. Hakemukset tulee toimittaa
30.11.2018 klo 15 mennessä Joutsan kunnan asiointipisteeseen, Länsitie 5, 19650 Joutsa tai
kari.kosunen@joutsa.fi

Lomakkeita saa kunnanviraston asiointipisteestä, vapaa-aikatoimistosta tai kunnan nettisivuilta
osiosta Asiointi ja neuvonta.

Joutsan kunnan vapaa-aikatoimi


Tekninen johtaja

5. marraskuuta 2018

Joutsan kunnassa on haettavana teknisen johtajan virka. Tehtävässä voit aloittaa, kun se sinulle sopii.

Virkaan valittava toimii Joutsan kunnan teknisen- ja ympäristöosaston vastuualueen esimiehenä, vastaa päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kuuluu kunnan johtoryhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan edellytetään soveltuvaa teknistä korkeakoulututkintoa tai opistoinsinöörin tutkintoa ja riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kunnallishallintoon. Lisäksi arvostamme yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä kokemusta kunnallistekniikan ja talonrakentamisen rakennuttamistehtävistä tai näiden hankkeiden tilaajatehtävistä.

Hakijat voidaan lähettää soveltuvuustestiin. Valittujen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakijat voivat esittää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan kokonaispalkkausta.

Hakuaika virkaan päättyy 27.11.2018 klo 15.00. Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi.

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuustodistuksista sekä ansioluettelo. Hakemuksia ei palauteta. 

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: KVTES
Työavain: 202690
Lisätietoa antaa: kunnanjohtaja Harri Nissinen, harri.nissinen(at)joutsa.fi, puh. 050 65 435


Lähihoitaja sijainen

2. marraskuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja tai opiskelija - olet se jota etsimme!

Haemme lähihoitaja sijaisia eripituisiin sijaisuuksiin Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki, väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä.  Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä. Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajien sijaisuuksiin edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja), huomioimme myös alan opiskelijat.

Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 30.11.2018  klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja sijainen".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 202520
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi,
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fi
vastaava sairanhoitaja Eija Rämö, puh 040-840 4636 tai eija.ramo@joutsa.fi
vastaava sairaanhoitaja Anne Alaharju, puh 040-554 2664 tai anne.alaharju@joutsa.fi 


Lähihoitaja vanhuspalveluihin

2. marraskuuta 2018

Oletko Sinä avoin- ja yhteistyökykyinen, hyvän sopeutumistaidon omaava reipas lähihoitaja; olet se jota etsimme!

Haemme vakituiseen työsuhteeseen lähihoitajaa Joutsan vanhuspalveluihin. Vanhuspalvelut sisältävät laitoshoidon, tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon. Sekä asumispalveluissa että kotihoidossa työ on kolmivuorotyötä.

Olemme hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva kaunis maalaiskunta. Kunnassamme on kaksi taajamaa Joutsa ja Leivonmäki ja väestössämme on paljon ikäihmisiä. Vanhuspalveluissa lähihoitaja huolehtii ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hoivasta sekä toimii osana moniammatillista työyhteisöä. Työssä toteutamme voimavaralähtöistä hoiva- ja hoitotyötä.  Kotihoidossa työntekijällä tulee olla ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä arvostamme monipuolista kokemusta hoiva- ja hoitotyöstä, hyviä sosiaalisia työskentelytaitoja sekä kiinnostusta vanhuspalveluiden kehittämiseen. Käytössä on Effica -potilastietojärjestelmä sekä kotihoidossa toiminnanohjausjärjestelmä päivittäisen työn suunnitteluun.

Avustamme tarvittaessa asunnon saannissa paikkakunnalta.

Lähihoitajan tehtävään edellytetään sosiaali- ja terveysalan tutkintoa (lähihoitaja/perushoitaja).

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Hakemukset opinto- ja työtodistusjäljennöksineen 19.11.2018 klo 12.00 mennessä toimitetaan osoitteeseen: Joutsan kunta, vanhuspalvelut, Myllytie 14, 19650 JOUTSA. Kuoreen merkintä "Hakemus lähihoitaja".

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Palkkaus: Kvtes:n mukainen.
Työavain: 202504
Lisätietoa antaa: vs peruspalvelujohtaja Terhi Kallio, puh. 040 358 8160 tai terhi.kallio@joutsa.fi tai
kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, puh. 0400 670 089 tai marjatta.virtanen@joutsa.fiJHL:n ilmoitus lakosta

18. lokakuuta 2018

JHL on ilmoittanut poliittisesta lakosta ja
HUOM. LAKKO EI KOSKE JOUTSAN KUNTAA.

Ilmoituksen mukaan JHL:n poliittinen lakko toteutetaan maanantaista 22.10. klo 00.00 tiistaihin 23.10. klo 24.00 asti.
JHL:n aiemmin julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot päättyvät sunnuntaina.
Lakko koskee lakon aikavälillä alkaneita vuoroja. Huomioitavaa, että lakko keskittyy vain tietyille alueille.

Lakkoon vaikuttavat työpaikat alueittain voit tarkastaa alta.
https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/viimeinen-niitti-tyontekijan-puolesta/#poliittinen-lakko

Lakko voi näkyä joidenkin kuntien siivous- ja kiinteistöhuollossa
ruokapalveluissa, liikunta-, urheilu- ja kulttuuritoimessa.

Lakko koskee seuraavia sopimusaloja
• kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
• kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
• kunnallinen Tuntipalkkaisten työehtosopimus
• Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus

18.10.2018


Get this feed  codestrat concrete5 addon development
« Edellinen123Seuraava »