Rakennustietojen selvityshanke

Joutsan kunnassa on käynnissä rakennustietojen selvitystyö. Asukkaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi rakennusten tiedot pitää saattaa ajan tasalle. Selvitystyön suorittaa FCG.

Kiinteistöjen omistajille lähetetään kesäkuussa kirjeenä kysely, jossa tiedustellaan heidän omistamiaan rakennuksia. Rakennukset voi ilmoittaa kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella

Vastauksia voi lähettää vuoden 2020 loppuun saakka. Rakennusten tietoja voi ilmoittaa, vaikka kyselyä ei ole postitse tullut.

Rakennusten tietoja voi tarkastaa viimeisemmästä kiinteistöverotuspäätöksestä. Kunta toimittaa kiinteistöiltä kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten. Kiinteistöille tehdään tarpeen mukaan mittauskäyntejä elokuusta 2020 lähtien. Rakennukset mitataan ulkomitoin, sisätiloihin ei mennä. Rakennuksista kirjataan niiden olennaiset tiedot. 

Ohjeet ilmoituksen täyttämiseen:

Kiinteistötunnus on neliosainen numerosarja (kaupunki–kylä–talo–tila) esim. 98–403–4–173 tai verottajan käyttämä viisiosainen sarja esim. 98–403–4–173-Z. Kiinteistötunnus löytyy muun muassa kiinteistöveropapereista.

Rakennuksen valmistumisvuosi: täsmällisen vuoden puuttuessa arvio riittää.

Kuisti: Loma-asunnoissa umpinainen kuisti lasketaan mukaan rakennuksen pinta-alaan. Asuintaloissa vain lämpöeristetty kuisti lasketaan talon kokonaispinta-alaan. Täysin avointa kuistia eli terassia ei ilmoiteta.

Kokonaispinta-ala lasketaan rakennuksen ulkomittojen mukaan. Se sisältää rakennusten kaikkien kerrosten, kellareiden, lämpöeristettyjen kuistien ja ullakoiden pinta-alat laskettuna yhteen. Mukaan ei lasketa korkeudeltaan alle 160 cm tiloja tai parvekkeita ja katoksia. Jos rakennuksen yksi seinä puuttuu, on kyseessä katos, eikä niitä tarvitse ilmoittaa.

Mikäli kiinteistöllä on muita rakennelmia, ilmoittakaa myös niiden tyyppi, esimerkiksi tuulivoimala tai radiomasto. Myös kiinteistöllä sijaitsevat purkukuntoiset rakennukset kannattaa ilmoittaa. Kokonaispinta-alaltaan alle 5 m² rakennuksia ei tarvitse ilmoittaa ellei kyseessä ole tulisijallinen rakennus, ne ilmoitetaan aina.

Lisätietoja

Tuija Lilja, FCG, p. 040 149 0344

tuija.lilja(at)fcg.fi