Ympäristöterveydenhuolto

Joutsan ympäristöterveydenhuollon tehtäviä hoitaa Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö.

Yksiköllä on oma toimipiste myös Joutsassa (Myllytie 5).

Yksikön tehtävänä on terveellisen ja turvallisen elinympäristön turvaaminen kuntalaisille. Tarjoamme myös laadukasta ja asiantuntevaa palvelua, neuvontaa ja opastusta kaikissa toimialaamme liittyvissä asioissa - niin yrityksille kuin yksityishenkilöille.

Ympäristöterveydenhuolto on määritelty kansanterveyslaissa (66/1972). Sillä tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Se on pääsääntöisesti viranomaistoimintaa ja sen päämääränä on vastata seuraavien lakien mukaisten valvonta- ja tarkastustehtävien sekä järjestettävien palvelujen toteutuksesta:

  • Elintarvikelaki (23/2006)
  • Terveydensuojelulaki (763/1994)
  • Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
  • Eläinsuojelulaki (247/1996)
  • Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009)
  • Tupakkalaki (693/1976)
  • Lääkelaki - nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti (395/1987)
  • Ulkoilulaki – kunnan leirintäalueviranomainen (606/1973)

Kunnaneläinlääkäri:

Joutsa, virka-aikaan
Puhelinaika: ma - pe klo 8.00 - 9.30
(014) 266 7534 tai 040 485 5311
Myllytie 5, 19650 Joutsa

Virka-ajan jälkeen klo 16.00 - 8.00
Suureläinpäivystys 0600-14600
Pieneläinpäivystys 0600-19222

E
läinlääkärin vastaanotot 
(Jyväskylän kaupunki)

Löytöeläinten hoitopaikka:

Nieminen Paavo
Männistöntie 11
41770 LEIVONMÄKI

0400 340 562