Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 45 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi lukuvuodelta 2021-2022

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.06.2022 § 45  

115/12.01.08/2021  

 

 

 Asian valmistelijat: Yhtenäiskoulun ja lukion vt. rehtori Ulpu Silvasti, puh. 040 487 8112, Kurkiauran koulunjohtaja Jouni Lahti, puh. 040 358 8145, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh 040 533 5619

 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppituntien ulkopuolista kerho- tai vapaa-ajan toimintaa, joka on suunnattu peruskoulun 1. ja 2. luokan sekä erityisopetuksen oppilaille. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä, yhdistyksiltä tai seurakunnilta. Kunta voi myös avustaa palvelujen tuottajia.

 

Kunnilla ei ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Päättäessään järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa kunnat voivat saada järjestämiskustannuksiin valtionosuutta kun toimintaa järjestetään vähintään 3 tai 4 h/koulupäivä.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on perusopetuslain mukaan kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen sekä lapsen tunne-elämän kehityksen ja eettisen kasvun tukeminen. Lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

 

Joutsan perusopetuksessa iltapäivätoimintaa on lukuvuonna 2021-2022 ollut Joutsan yhtenäiskoulussa Joutsan seurakunnalta ostettuna palveluna (Reppu). Päivittäinen toiminta-aika koulupäivinä on ollut ma-ke klo 13.00-16.30 ja to-pe klo 12.00-16.30. Toimintaan osallistui vuoden aikana 23 lasta. Päivittäinen osallistujamäärä vaihteli runsaasti.

 

Kurkiauran koululla on järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta kunnan omana toimintana syksystä 2016 alkaen. Toiminnasta ovat vastanneet Kurkiauran koulun koulunkäynninohjaajat. Päivittäinen toiminta-aika koulupäivinä on ollut aamuisin klo 7.30-8.15 ja iltapäivisin klo 13.30-16.00.

 

Perusopetuslain 48 c § velvoittaa kunnan arvioimaan antamaansa tai hankkimaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa. Arvioinnin tarkoituksena on turvata em. tavoitteiden toteutuminen. Lisäksi arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa.

 

Joutsan yhtenäiskoulun iltapäivätoiminnasta (Reppu) ja Kurkiauran koulun aamu- ja iltapäivätoiminnasta on laadittu toimintakertomukset lukuvuodelta 2021-2022.

 

Joutsan kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan ratkaisuvallassa on aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistavasta, järjestämispaikoista, toiminnan arvioinnista, ostopalvelusopimuksista ja osallistumismaksuista päättäminen.

 

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi aamu- ja iltapäivätoiminnan arvioinninlukuvuodelta 2021-2022.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.