Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 51 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

 

Perusturvalautakunta 15.06.2022 § 63 

 

 

 

 Asian valmistelija: hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen (lastensuojelulaki 12 §) suunnitelma, joka laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa (www.thl.fi).

 

Suunnitelmassa ja sen valmistelussa tarkastellaan lasten ja nuorten palveluja kokonaisuutena. Eri toimialat laativat suunnitelman yhteistyönä. Suunnitelman voi laatia kuntakohtaisesti tai useampi kunta yhdessä.

Kunnanvaltuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana.

 

Joutsan ja Luhangan kunnan yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin Joutsan kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2019. Suunnitelmaa on päivitetty vastaamaan tilannetta vuosien 2021 sekä 2022 aikana. Muutokset on kirjattu sekä suunnitelmaan, että sen liitteisiin. Luhangan kunnan viranhaltijoilta on pyydetty tarkistus tilanteesta 2022 alussa. Joutsan ja Luhangan kunnan yhteistyö on myös tiivistynyt vuonna 2021 laaditulla sopimuksella sosiaalipalvelujen järjestämisestä.

 

Päivitetty tilanne ja tarkistetut tavoitteet muodostavat rungon uuden suunnitelman tekemiseen. Hyvinvointialueiden toimintojen käynnistyminen 1.1.2023 tulee aiheuttamaan tarvetta tarkistaa ja selkeyttää myös lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien tahojen rooleja, tehtäviä sekä yhteistyötä.

 

Suunnitelman päivittämiseen ovat osallistuneet hyvinvointi- ja sivistystoimen sekä sosiaalitoimen viranhaltijat. Myös Keski-Suomen seututerveyskeskuksen osalta on saatu ajantasaista tietoa. Suunnitelman päivityksen kokoamisesta on vastannut hyvinvointi- ja sivistysjohtaja.

 

Seurantatietoina asian oheisaineistona ovat myös kunnanvaltuuston seminaarista 1.2.2021 kootut kommentit sekä kouluterveyskyselyn 2021 esittely hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa.

 

Keskeiset havainnot tilanteesta esitellään kokouksessa.

 

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

 

Päätösehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi Joutsan ja Luhangan kuntien yhteisen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tilannekatsauksen.

 

Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkitään pöytäkirjaan, että hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka oli esittelemässä asiaa.

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.06.2022 § 51  

192/00.01.02/2022  

 

 

 Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka p. 040 533 5619

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa tulee seurata vähintään kerran valtuustokaudessa. Aiempi suunnitelma on laadittu 2019 ja suunnitelmaa on päivitetty vastaamaan ajan tasaista tilannetta vuosina 2021-2022.

Suunnitelma on käsitelty perusturvalautakunnassa 15.6.2022 ja hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan käsittelyn lisäksi suunnitelman on tarpeen käydä läpi käsittely vielä teknisessä lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta toimii perusturvalautakunnan lisäksi keskeisesti lasten, nuorten ja perheiden palvelujen järjestäjänä ja hyvinvointialueiden aloittaessa rooli kunnassa edelleen vahvistuu.

Kokouksessa käydään läpi suunnitelman päivityksen prosessi ja keskeiset havainnot lasten ja nuorten tilanteesta ja palveluiden toimivuudesta.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi suunnitelman päivityksen ja seurannan sekä lähettää sen edelleen käsittelyyn kunnanhallitukseen.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.