Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 50 

Ennaltaehkäisevä päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelma 2021 - 2025

 

Perusturvalautakunta 26.5.2021 § 49  

84/05.05.00/2021 

 

 

 Asian valmistelija erityispalvelujen esimies Johanna Pajunen, puh. 040 173 3994

 

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 7.9.2016 päättänyt perustaa Joutsaan perusturvajohtajan ehdotuksen mukaisesti ehkäisevän päihdetyön työryhmän, johon valittiin jäseniä kunnan eri yksiköistä, seututerveyskeskuksesta, perusturvalautakunnasta, yhtenäiskoulun vanhempaintoimikunnasta sekä elinkeinoelämän edustaja. Ryhmän yhteyshenkilöksi valittiin silloin virassa ollut sosiaalityöntekijä. Ryhmän kokoonpanoa tarkistettiin lautakunnan kokouksessa 20.2.2018, jolloin ryhmän tehtäväksi annettiin ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman valmistelu.

 

THL:n koordinoima Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma tukee kunnissa ja alueilla tehtävää lakisääteistä työtä. Toimintaohjelma nostaa esille mahdollisuuksia tehdä vaikuttavaa, laaja-alaista sekä kustannustehokasta ehkäisevää päihdetyötä käytännössä. Valtakunnallinen ohjelma sisältää keinoja, jotka auttavat ehkäisemään terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja, joita päihteistä ja rahapeleistä aiheutuu käyttäjille itselleen, heidän läheisilleen, sivullisille ja koko yhteiskunnalle.

 

Toimintaohjelma on työväline kuntien ja alueiden ehkäisevän päihdetyön tekijöille, työn johdolle sekä työtä kansallisesti tukeville toimijoille. Tavoitteena on tehostaa työtä kuudelle painopisteelle asetettujen tavoitteiden ja kehittämiskohteiden avulla. Toimintaohjelma on osa Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 -toimenpidekokonaisuutta.

 

Ennen ryhmän seuraavaa koolle kutsumista on tarpeen päivittää ryhmän kokoonpano.

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Anna-Maija KääriäinenJohtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem

 

Päätösehdotus Perusturvalautakunta päättää:

  1. Varmistetaan ehkäisevän päihdetyön toteutuminen kunnassa lain ja ehkäisevän päihdetyön toimintaohjeen mukaisesti.
  2. Ehkäisevän päihdetyön ryhmän jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

-          yhtenäiskoulun rehtori, varalla vararehtori

-          johtava sosiaaalityöntekijä, varalla erityispalvelujen esimies

-          psykologi (K-S seututerveyskeskus), varalla psykologi

-          osastonhoitaja (K-S seututerveyskeskus), varalla apulaisosastonhoitaja

-          yksilövalmentaja, varalla etsivänuorisotyöntekijä

-          koulun vanhempaintoimikunnan edustaja avoin, nimetään myöhemmin

-          elinkeinotoimikunnan edustaja avoin, nimetään myöhemmin

-          perusturvalautakunnan edustaja

 

 

Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

Merkitään pöytäkirjaan, että johtava sosiaalityöntekijä Päivi Boualem ja erityispalvelujen esimies Johanna Pajunen esittelivät asiaa.

 

 

 

Perusturvalautakunta 24.08.2021 § 73 

 

 

 

 

Esittelijä  Vs. perusturvajohtaja Päivi Boualem

 

Päätösehdotus Perusturvalautakunta valitsee keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen ehkäisevän päihdetyön työryhmään.

 

 Ehkäisevän päihdetyön työryhmän koollekutsujana toimii johtava sosiaalityöntekijä.

 

Päätös   Vs. perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 Perusturvalautakunta valitsi ehkäisevän päihdetyön työryhmään jäseneksi Aarre Taljan ja varajäseneksi Timo Hännikäisen.

 

 

Perusturvalautakunta 15.06.2022 § 65 

 

 

 

 Asian valmistelija: erityispalvelujen esimies Johanna Pajunen, puh. 040 1733 994.

 

 

Ehkäisevän päihdetyön työryhmä on valmistellut Joutsan ja Luhangan kuntien ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelman.

 

Esittelijä Perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen

 

Päätösehdotus Perusturvalautakunta hyväksyy Joutsan ja Luhangan kuntien Ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelman vuosille 2021–2025 ja lähettää sen hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan / kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.06.2022 § 50  

84/05.05.00/2021  

 

 

 Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 5335619

 

Perusturvalautakunta on käsitellyt kokouksessaan 15.6. Joutsan ja Luhangan kuntien ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelman. Suunnitelma on kehittyvä ja muokkautuva asiakirja, joka pohjautuu asiaan liittyviin säädöksiin sekä ohjeistuksiin. Suunnitelman laadinta ja sen toteuttaminen tulee tehdä yhteistyössä moniammatillisesti sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Suunnitelman pohjana on tarvetta käyttää saatavilla olevia tietolähteitä., joista esimerkkinä on kouluterveyskysely lasten ja nuorten osalta.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy Joutsan ja Luhangan kuntien ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintaohjelman vuosille 2021 - 2025 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukseen hyväksyttäväksi.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.