Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 42 

Esiopetuksen ja kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelmien perusteiden muutokset 1.8.2022 alkaen

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.06.2022 § 42  

185/12.00.02/2022  

 

 

 Asian valmistelijat: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto

 

Opetushallitus on 10.5.2022 antanut määräyksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muuttamisesta. Muutokset koskevat

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuja:

 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

 3.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto.

 

Lisäksi kaksivuotisen esiopetuksen osalta muutokset koskevat lukuja:

2.3 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet

3.1 Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

6.2 Yhteisöllinen oppilashuolto

 

Näiden määräysten mukaan tarkistetut paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2022.

 

Perusteiden mukaiset muutokset on tehty esiopetuksen opetussuunnitelmaan.

 

Opetushallitus on täsmentänyt useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta. Täsmennykset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa (www.oph.fi).

 

Esiopetuksen järjestämistä koskevissa velvoitteissa mainitaan saatavuuden ja maksuttomuuden lisäksi huoltajien osallisuudesta huolehtiminen sekä esiopetukseen osallistuvan lapsen oikeudesta turvalliseen oppimisympäristöön. Lapsia ohjataan yksilöinä ja ryhmänä ottamaan vastuuta omasta käyttäytymisestään ja siitä, että ryhmässä ei kiusata, syrjitä tai aiheuteta vaaraa muille. Esiopetuksessa käytetään tarvittaessa perusopetuslain mukaisia kasvatuskeskusteluja ja kurinpidollisia keinoja esiopetukseen soveltuvalla tavalla.

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden osalta eritellään osa-alueet kaikille yhteinen esiopetus, oppimisen ja oivalluksen ilo, lapsi osallisena ja oman elämänsä toimijana sekä hyvinvointi ja turvallinen arki.

Yhteisöllisen oppilashuollon osuudessa korostetaan lapsen ja huoltajan osallisuutta. Myös esiopetusta koskee muiden kouluasteiden tavoin henkilöstöä koskeva velvoite ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen tai kotiin tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan lapsen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy esiopetuksen ja kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelman muutokset käyttöön otettaviksi Joutsan kunnan esiopetuksessa 1.8.2022 lukien.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.