Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.06.2022/Pykälä 43 

Joutsan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022 alkaen

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 21.06.2022 § 43  

75/12.07.00/2022  

 

 

 Asian valmistelija: Varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto, puh. 040 821 7176

 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen työtä määräävä varhaiskasvatuslakiin perustuva asiakirja, joka varhaiskasvatuslainsäädännön lisäksi ohjaa valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisältöä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista, kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa.

 

Opetushallitus päätti 18.2.2022 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Päätös edellyttää kunnalta, kuntayhtymältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista. Kunnan, kuntayhtymän tai yksityisen palveluntuottajan tulee laatia paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma noudattaen, mitä näissä perusteissa on määrätty. Varhaiskasvatussuunnitelma tulee ottaa käyttöön 1.8.2022 alkaen.

 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava ja sitä tulee arvioida ja kehittää. Joutsan kunnalla varhaiskasvatuksen järjestäjänä on vastuu paikallisen varhaiskasvatuksen laadinnasta ja kehittämisestä. Varhaiskasvatussuunnitelma tulee laatia siten, että se määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä kaikessa Joutsan varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa tulee huomioida myös muut paikalliset suunnitelmat ja ottaa huomioon jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen.

 

Paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu yhteisesti noudatettavaksi sovitut toimintatavat, painopisteet, käytössä olevat materiaalit ja toimintaympäristöön liittyvät omaleimaiset asiat. Joutsan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa lasten ja huoltajien mielipiteitä kuunnellen. Päivitetty Joutsan varhaiskasvatussuunnitelma on liitteenä.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hyväksyy Joutsan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja ottaa sen käyttöön 1.8.2022.

 

Päätös Hyvinvointi- ja sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.