Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.12.2022/Pykälä 260 

Lausuntopyyntö / Hämeenlinnan hao /hyvinvointikoordinaattori /

 

Kunnanhallitus 19.12.2022 § 260  

242/01.01.00/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Kalle Willman on tehnyt kunnallisvalituksen ja esityksen toimeenpanokiellon määräämisestä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien kunnanhallituksen päätöstä 26.9.2022 / § 179, Hyvinvointikoordinaattorin toimen perustaminen.

 

Kunnallisvalitustaan Willman perustelee seuraavasti:

-          Johanna Pajusen nykyinen tehtävä on tällä hetkellä kokonaan perusturva-osaston alla

-          kunnalla ei ole merkittävää roolia työllisyysasioissa

-          perustelu kriittisten työllisyyspalvelujen säilyttämisestä kunnassa ei ole relevantti

-          kunnassa on jo osa-aikainen hyvinvointikoordinaattori

-          Joutsan terveyden- ja hyvinvoinnin (HYTE) edistäisen toteutuminen on oli vuonna 2021 100 %

 

Kuten jo oikaisuvaatimuksen vastineessa kunnanhallitus totesi, työllisyydenhoito on tällä hetkellä perusturvaosaston alaisuudessa. Perusturvaosasto Joutsan kunnassa lakkaa vuoden vaihteessa toimintojen siirtyessä hyvinvointialueelle, mutta mm. työllisyydenhoito entisistä perusturvan tehtävistä jää kuntaan. Kunta maksaa vuosittain yli 300 000 € työmarkkinatuen kuntaosuutta ja tämä summa on lähes 30 % vuoden 2023 yleishallinnon budjetista, johon se on sijoitettu ja vajaa 2 % kaikista Joutsan kunnan menoista vuonna 2023.

 

Kunnassa työllisyydenhoitoa tehdään edelleen myös vuonna 2023 mm. työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston osana. Työllisyyden hoidon kustannukset ja saumaton yhteistyö hyvinvointialueen kanssa täytyy turvata myös hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Valtakunnan tasolla järjestellään työllisyyspalveluiden uudistusta vuoden 2025 alusta alkaen. Joutsan kunnahallitus katsoo, että uudistukseen sisältyy tässä kohdin lukuisia muuttuvia tekijöitä sekä kahden vuoden aikajakso, jolloin työllisyydenhoito on oltava tiukasti Joutsan kunnan hoidossa yhteistyössä mm. hyvinvointialueen ja TE-keskuksen kanssa.

 

Poikkeuksellisen suurten kustannusten ja kuntaan jäävän työllisyydenhoidon tehtävien vuoksi Joutsan kunnanhallitus katsoo, että Joutsan kunnan palveluksessa tulee olla vahva työllisyyspalveluiden osaaja, joka Johanna Pajunen on mm. nykyisten työtehtäviensä vuoksi. Johanna Pajunen on itse ollut suostuvainen jäämään Joutsan kunnan palvelukseen myös hyvinvointialueuudistuksen jälkeen ja asiassa on menetelty YT-menettelyjen ja Hyvinvointialueen ohjeistusten mukaisesti.

 

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka on tällä hetkellä nimetty hyvinvointikoordinaattoriksi ainoastaan paperilla, tosiasiallisia tehtäviä ei Mika Sirkalle ole osoitettu. Kunta haluaa vahvistaa hyvinvointikoordinaattorin roolia antamalla lisäpanosta tehtävän hoitamiseen. Kunnan toimintojen painopisteen muuttuessa hyvinvointialueuudistuksen myötä yhä enemmän sivistystoimeen, kunnanhallitus on yhteistyössä ja Mika Sirkan valmistelemana nimennyt hyvinvointikoordinaattorin tehtävään Johanna Pajusen. Kyseessä on normaali toimialan tehtävien uudelleenjärjestely.

 

Joutsan terveyden ja hyvinvoinnin (HYTE) edistämisen toteutuminen ei ole TEA-viisari arvioinnin mukaan vuonna 2021 ollut suinkaan 100 % vaan 50 %.

 

Kunnanhallitus toteaa, että sillä on yleistoimivalta henkilöstöasioissa ja hyvinvointikoordinaattorin toimen perustaminen on tapahtunut oikeassa järjestyksessä sekä hyvässä yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa yllä esitetyn lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.