Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.01.2023/Pykälä 7


# Oikaisuvaatimus / Liikkeen luovutus

 

Oikaisuvaatimus / Liikkeen luovutus

 

Kunnanhallitus 09.01.2023 § 7  

293/01.00.02/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Kalle Willman on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 28.11.2022/ § 240, Liikkeen luovutus Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

 

Oikaisuvaatimuksessaan Willman toteaa, että kunnanhallitus on ylittänyt asiassa päätösvaltansa ja vaatii, että päätös on kumottava ja lähetettävä valtuuston päätettäväksi.

 

Ensi vaiheessa on selvitettävä, täyttyvätkö edellytykset oikaisuvaatimuksen ottamiseksi käsiteltäväksi. Päätös on ollut oikaisuvaatimuskelpoinen, oikaisuvaatimuksen tekijällä on ollut oikeus tehdä oikaisuvaatimus ja oikaisuvaatimus on jätetty oikaisuvaatimusajan kuluessa. Näin oikaisuvaatimus otetaan käsiteltäväksi.

 

Kunnanvaltuusto on käsitellyt kattavasti mm. Keski-Suomen hyvinvointialueen perustamiseen ja henkilöstön siirtoihin liittyviä kysymyksiä kokouksessaan 21.2.2022 § 4. Tässä pykälässä valtuusto on valtuuttanut kunnanhallituksen tekemään tarvittavat täydennykset ja muutokset käsiteltyinä olleisiin selvityksiin.

 

Kunnanhallituksen päätös 28.11.2022 § 240 perustuu kunnanvaltuuston 21.2.2022 § 4 käsittelyssä olleiden selvitysten täytäntöönpanoon. Lisäksi kunnanhallituksella on hallintosäännön 28 § perusteella yleistoimivalta henkilöstöasioissa. Kunnanhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.