Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.01.2023/Pykälä 7 

Yhdystie kaavamuutos kaduksi

 

Tekninen lautakunta 26.01.2023 § 7  

16/08.00.00/2023  

 

 

 Asian valmistelija(t): Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Joutsan kunta on käynyt neuvotteluita ELY-keskuksen kanssa Yhdystien perusparannuksesta 27.8.2021, 1.10.2021 sekä 2.9.2022. ELY-keskus on muistiossaan todennut parantavansa Yhdystien väylän perustasoon maantien muuttuessa kaduksi.

 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehhty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.

 

Asemakaavassa kaduksi osoitettu maantie muuttuu kadunpitopäätöksellä kaduksi. Maantie lakkaa, kun kadunpitopäätös on tehty. Maantien lakatessa 1 ja 2 momentin perusteella lakkaa samalla tienpitäjän oikeus maantien tiealueeseen. (MRL 86 a §)

 

Kaavaluonnos Yhdystien muuttamisesta kaduksi on laadittu A-insiöörien toimesta.

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää kuuluttaa vireille asemakaavan Joutsan maanteiden muuttamiseksi kaduiksi Yhdystien osalta ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.