Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 27


# Asemapiirros 172-402-2-851
# Karttaote 172-402-2-851

 

Poikkeaminen kiinteistölle 172-402-2-851

 

Tekninen lautakunta 16.03.2023 § 27  

57/10.03.00.02/2023  

 

 

 Asian valmistelija: Rakennustarkastaja Risto Salonen puh. 040 358 0013

 

Poikkeamislupahakemus koskee Joutsan kunnan Jousa kunnanosassa sijaitsevaa kiinteistön MYLLYNIEMI 172-402-2-851. 

 

Poikkeamishakemus koskee loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseksi asunnoksi (RA > AP). 

 

Luvan hakijat: 

Kari Paahtama

 

 

Alueella on oikeusvaikutteinen yleiskaava RA. 

 

Naapureiden kuuleminen on suoritettu eikä naapureilla ollut huomautettavaa 

 

Poikkeamisluvan tarve on kun poiketaan yleiskaavan rakennuspaikan käyttötarkoituksesta. (MRL 171 § 1 mom.). 

 

Päätösvalta poikkeamislupa-asiassa on kunnalla. Tekninen lautakunta antaa asiassa päätöksen. 

 

Asemapiirustus sekä karttaote (2 kpl) esityslistan liitteenä. 

 

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Risto Salonen

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.

Myönteinen poikkeamispäätös ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Myönteinen päätös ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

  Päätös annetaan julkipanonjälkeen 22.3.2023.

 

 

Sovelletut ohjeet:

MRL 171 §, 172 §, MRL 58 § 1 mom.

 

 

 

 

 

  Maksu: myönteinen päätös 400,00 €, kielteinen 150,00 €. Maksun peruste on Joutsan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen maksut.

 

 Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet:

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa. Rakennuslupaa on haettava kahden (2) vuoden kuluessa, siitä kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

 

  Ennen rakennusluvan hakemista on poikkeamisluvan saajan pyydettävä lainvoimaisuustodistus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamosta Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna, puh. 029 564 2210.

 

 Muutoksenhaku:

  Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

 

  Jakelu:

  hakija

ELY-keskus