Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 29 

Valtuustoaloite / Kaavoitusjaoston perustaminen

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 209 

 

 

 

 Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Valtuutettu Jarmo Liukkonen on jättänyt 19.9.2022 valtuustoaloitteen (liitteenä) kaavoitusjaoston perustamiseksi kuntaan.

 

Valtuustoaloitteessaan Jarmo Liukkonen kirjoittaa:

 

”Maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta ja maapolitiikan harjoittamisesta. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin kuuluvat voimavarat ja asiantuntemus.

 

Tällä hetkellä Joutsan kunnan organisaatiossa ei ole toimielintä, joka huolehtisi yllä mainituista velvoitteista ja ohjaisi niitä. Lisäksi Joutsankunnalta puuttuu strategai maankäytön toteuttamisesta.”

 

Valtuustoaloitteessaan Jarmo Liukkonen esittää, että Joutsan kuntaan perustetaan kaavoitusjaosto.

Kaavoitusjaoston tehtävinä olisivat mm.:

-          ohjata maankäytön suunnittelua

-          valmistella esityksiä uusista kaavahankkeista ja laatia alustavat suunnitelmat

-          edistää alueiden elinvoimaa

-          edistää alueiden elinkeinomahdollisuuksia.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Tekninen lautakunta 24.11.2022 § 113 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Kunnanhallitus on lähettänyt valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi kaavoitusjaoston perustamisesta.

 

Joutsan kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan Teknisen lautakunnan päätösvaltaan kuuluu kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun järjestäminen.

 

Tekninen lautakunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaoston.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää perustaa alueiden käytön suunnittelun ja maapolitiikan harjoittamisesta vastaavan kaavoitusjaoston, jonka tehtävä on ohjata maankäytön suunnittelua, edistää alueiden elinkeinomahdollisuuksia, edistää alueiden elinvoimaa, valmistella esityksiä uusista kaavahankkeista ja laatia alustavia suunnitelmia. Lautakunta päättää nimetä keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi (2) jäsentä. Lisäksi kaavoitusjaostoon nimetään kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja rakennustarkastaja. Kaavoitusjaosto voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

 

 

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle kaavoitusjaoston perustamista.

 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kunnanhallitus 23.01.2023 § 19 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle kaavoitusjaoston perustamista.

 

Päätös Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Kunnanhallitus päättää
1) perustaa teknisen lautakunnan alaisuuteen kaavoitustoimikunnan,
2) nimetä toimikuntaan teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja kunnanjohtajan,
3) valtuuttaa teknisen lautakunnan nimeämään toimikuntaan 3 jäsentä,
4) nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi teknisen lautakunnan puheenjohtajan,
5) lähettää aloitteen valtuustolle tiedoksi.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Tekninen lautakunta 23.02.2023 § 22 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Joutsan kunnanhallitus on päättänyt perustaa teknisen lautakunnan alaisuuteen kaavoitustoimikunnan. Tekninen lautakunta on valtuutettu nimeämään 3 jäsentä toimikuntaan teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja kunnanjohtajan lisäksi.

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää nimetä 3 jäsentä kaavoitustoimikuntaan keskuudestaan.

 

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää nimetä 3 jäsentä kaavoitustoimikuntaan keskuudestaan ja nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi teknisen lautakunnan puheenjohtajan.
 

Päätös Tekninen lautakunta päätti nimetä kaavoitustoimikuntaan Jarmo Liukkosen, Matias Lehtosen, Saku Kaistisen ja kaavoitustoimikunnan puheenjohtajaksi teknisen lautakunnan puheenjohtajan Ilari Suurosen.

 

 

Tekninen lautakunta 16.03.2023 § 29  

246/00.01.01/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Joutsan kuntaan on jätetty oikaisuvaatimus 8.3.2023 Teknisen lautakunnan 23.02.2023 § 22:n päätöksestä.

 

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan korjaamaan teknisen lautakunnan päätös tasa-arvolain mukaiseksi.

 

Oikaisuvaatimuksen perustelut perustuvat Lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Kyseisen lain 4 a §:n mukaan Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta-, hyvinvointialue- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja valitsee keskuudestaan toimikunnan jäsenet tasa-arvolain mukaisesti. Tekninen lautakunta päätti valita kaavoitustoimikuntaan jo kunnanhallituksen kaavoitustoimikuntaan aikaisemmin valitseman teknisen puheenjohtajan Ilari Suurosen lisäksi Jarmo Liukkosen, Ulla Tommolan ja Vuokko Lehtosen.

 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.