Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 175 

Lausunto Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksistä

 

Kunnanhallitus 21.08.2023 § 175  

175/00.04.03/2023  

 

 

 Asian valmistelija(t): tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Keski-Suomen hyvinvointialue pyytää kunnilta lausuntoa koskien pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksiä.

 

Pelastustoimen ja ensihoidon palveluiden taso, laajuus, alueellinen kohdentuminen sekä keskeiset sisällöt määritellään niitä koskevissa palvelutasopäätöksissä. Palvelutasopäätöstä tehtäessä huomioidaan palvelukohtaiset merkittävät riskit, määritellään toiminnan tavoitteet, sekä niihin käytettävät voimavarat. Palvelutasopäätökset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, niiden tulee myös sisältää suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätösten voimassaolo hyväksytään lain edellyttämällä tavalla määräajaksi.

 

Hyvinvointialueen hallintosäännön 18 §:n 4 mom. mukaan turvallisuuslautakunta valmistelee yhteistyössä kuntien kanssa esityksen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä.

 

Palvelutasopäätösten käsittely jatkuu turvallisuuslautakunnassa syyskuun loppuun, jonka jälkeen asiakirjat siirtyvät aluehallituksen käsiteltäväksi. Tavoitteena on aluevaltuuston hyväksymiskäsittely 1.12.2023 mennessä, ja voimaan astuminen 1.1.2024 alkaen. Lausuntoja käsitellään hyvinvointialueen turvallisuuslautakunnan kokouksessa 30.8.2023. Kunnan lausunnot annetaan 25.8. klo 16.00 mennessä Keski-Suomen hyvinvointialueen Webropol-kyselyillä. Lausunto voi olla vapaamuotoinen.

 

Joutsan kunnan lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Joutsan kunnan lausunnoksi liitteenä olevan lausunnon Keski-Suomen hyvinvointialueen pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätöksistä.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.