Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 245


 

Muutosneuvotteluiden aloittaminen

 

Kunnanhallitus 13.11.2023 § 245  

186/01.00.01/2023  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (449/2007) annetun lain § 4 kohdan 4 mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään

taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

 

Jos kunnan tai hyvinvointialueen talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tai aluehallitus tekee kunnan- tai aluevaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

 

Hyvinvointi- ja sivistysosaston talousarvioehdotus sisältää toimenpiteitä, joilla on merkittäviä vaikutuksia opetusalan henkilöstöön. Merkittävät vaikutukset koskevat maksimissaan 10 työntekijää. Syynä muutosneuvotteluiden aloittamiselle on virkarakenteen selkeyttäminen ja varautuminen laskeviin oppilasmääriin.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää aloittaa muutosneuvottelut hyvinvointi- ja sivistysosastolla.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.