Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 238


# Investointiosa 2024

 

Joutsan kunnan investointiohjelma vuosille 2024-2026

 

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 97 

 

 

 

 Asian valmistelija Tekninen johtaja Arttu Mönkölä puh. 0400 649 224

 

 

Joutsan kunnan investointiohjelman tärkeimmät hankkeet vuonna 2024 ovat Joutsan keskusta-alueen kehittäminen. Joutsan keskusta-alueen kehittämishankkeen kustannus vuodelle 2024 on 500 000 euroa. Hankkeen aikataulu sijoittuu alustavasti vuosille 2023-2026.

 

Investointisuunnitelmasta nousee esiin myös Joutsan kunnan panostus tulevien kehityshankkeiden lisäksi myös yhdyskunta- ja taajamasuunnitteluun ja rakentamiseen.

 

Joutsan kunta investoi myös omiin kiinteistöihinsä, jotta kiinteistöjen kunto

ja arvo pystytään säilyttämään hyvällä tasolla.

 

Investointiohjelman rakennetta on päivitetty. Päivityksessä on pyritty korostamaan investointien suunnitelmallisuus, toiminnallisuus sekä osallistavuus.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy tekninen- ja ympäristöosaston investointisuunnitelman vuosille 2024-2026 ja esittää sen hyväksymistä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 Vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja Jenni Kaistinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Kunnanhallitus 13.11.2023 § 238  

126/02.01.00/2023  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä investointiohjelman vuosille 2024-2026 tiedoksi saaduksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.