Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.11.2023/Pykälä 104 

Poikkeaminen kiinteistölle 172-411-18-0

 

Tekninen lautakunta 23.11.2023 § 104  

217/10.03.00.02/2023  

 

 

 Asian valmistelija(t): Rakennustarkastaja Risto Salonen puh.040 358 0013

 

Poikkeamislupahakemus koskee Joutsan kunnan TAMMILAHTI kunnanosassa sijaitsevaa kiinteistöä JOUTIAINEN 172-411-18-0.

 

Poikkeamislupahakemus koskee loma-asuntohuoneiston osittaista käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseksi asuinhuoneistoksi (RH>AP)

 

Luvan hakija:

Jarmo Kaarela

 

Poikkeamisluvan tarve on kun poiketaan asemakaavan rakennuspaikan käyttötarkoituksesta (MRL 58 § 1 mom.) ja kaavamääräyksistä rakennuspaikan pinta-alan suhteen. (MRL 171 § 1 mom.).

 

Naapureiden kuuleminen on suoritettu eikä naapureilla ollut huomautettavaa. 

 

Päätösvalta poikkeamislupa-asiassa on kunnalla. Tekninen lautakunta antaa asiassa päätöksen.

 

Asemapiirustus sekä karttaote esityslistan liitteenä.

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Risto Salonen

 

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan.  Myönteinen poikkeamispäätös ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Myönteinen päätös ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.                 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.12.2023

 

 

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 171 § , MRL 172 §, MRL 58 § 1 mom.

 

Maksu; myönteinen päätös 400,00 €, kielteinen päätös 150,00 €. Maksun peruste Joutsan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen maksut.

 

 

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet:

 

 

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa. Rakennuslupaa on haettava kahden (2) vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

 

Ennen rakennusluvan hakemista on poikkeamisluvan saajan pyydettävä lainvoimaisuustodistus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamosta (Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna).

 

 

Muutoksenhaku:

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

 

Jakelu Hakija

 ELY-keskus