Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.11.2023/Pykälä 105


# Oikaisuvaatimus Kilkkilä 130723 (1)

 

Oikaisuvaatimus rakennuslupaan 172-2023-63

 

Tekninen lautakunta 23.11.2023 § 105  

102/10.03.00.07/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): Rakennustarkastaja Risto Salonen puh. 040 358 0013

 

Rakennustarkastaja on 30.6.2023 on antanut kielteisen rakennuslupapäätöksen nro 172-2023-63. Lupa koskee omakotitalon rakentamista. Rakennuspaikka on Lepola 172-411-21-3.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 30.6.2023, jolloin se katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Lupapäätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisenlautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

 

Riitta-Leena Kilkkilä (kuolinpesän osakas) on tehnyt 13.7.2023 päivätyn oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan 30.6.2023 tekemästä rakennuslupa päätöksestä. (liite.)

 

Oikaisuvaatimuksessa Riitta-Leena Kilkkilä vaatii että virheellinen päätös on kumottava ja lupa on myönnettävä.

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Risto Salonen  

 

Päätösehdotus Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Rakennuslupa käsittelyssä on annettu päätös kaavaan perustuen, jossa ei ole kun yksi rakennuspaikka. MRL 43 § mom 1 rakentamis- ja toimenpiderajoitukset. Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.

 

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.