Sankarihautajaiset Joutsan kirkossa

Sotien joutsalaiset

Talvi- ja jatkosotaan sekä Lapin sotaan osallistui yhteensä noin puolitoistatuhatta joutsalaista miestä.

Miesten sijoituspaikka määräytyi pitkälti sen mukaan, oliko mies reserviläinen vai varusmies. Reserviläiset olivat suorittaneet varusmiespalveluksen jo ennen sotia.

Talvisodan syttyessä vuoden 1915 ikäluokka lähti sotaan kokonaisuudessaan siviilistä. Vuoden 1916 ikäluokasta osa palveli reserviläisyksiköissä, osa – eli ne, jotka oli kutsuttu syyskuussa 1939 takaisin palvelukseen – varusmiesyksiköissä. Vuonna 1917 syntyneet sekä osa vuonna 1918 syntyneistä olivat puolestaan suorittamassa parhaillaan varusmiespalvelustaan, joten he palvelivat eri yksiköissä kuin vanhemmat miehet.

Jatkosotaan myös vuonna 1917 syntyneet sekä osa vuoden 1918 ikäluokasta lähtivät reserviläisinä. Varusmiespalvelustaan olivat suorittamassa vuosina 1919–20 syntyneet.

Tarkempaa tietoa joutsalaisten yksiköistä, sotien tappioista sekä sodan aikana käytetyistä termeistä löydät vasemman palstan linkkien kautta.