Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 203


 

Joutsan vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen valtuustokaudelle 2021 - 2025

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 203  

203/00.01.02/2021  

 

 Asian valmistelija(t): Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

 

 

 Joutsan kunnassa on kuntalain 27 ja 28 §:n mukainen vanhus- ja vammaisneuvosto, joka on ikääntyneen väestön ja vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävä toimielin.

 

 Hallintosäännön 12 §:n mukaan Joutsan kunnassa on nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaineuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa, sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa, perusturvalauta-kunnassa ja teknisessä lautakunnassa.

 

 Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat niin sanottuja apu- ja val­mis­te­lu­eli­miä. Niillä ei ole toimivaltaa eivätkä ne voi tehdä muu­tok­sen­ha­ku­kel­poi­sia hallintopäätöksiä.

 

 Vanhus- ja vammaisneuvosto nimeää puheenjohtajan ja varapuheen-johtajan keskuudestaan. Puheenjohtajuus siirtyy sovitussa jär­jes­tyk­ses­sä järjestöltä toiselle kahden vuoden välein.

 

 Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toi­mii asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies.

 

 Niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita  vanhus- ja vam­mais­neu­vos­toon pyydetään mahdollisuuksien mukaan eh­dot­ta­maan naista sekä miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden ta­sa-ar­vo­lain huomioimiseksi päätöksenteossa.

 

 Paikallislehti Joutsan Seudussa ja kunnan verkkosivuilla on ollut ilmoitus 11.8.2021, jossa jär­jes­­jä on pyydetty nimeämään ehdokkaita vanhus- ja vam­mais­neu­vos­ton jäseniksi 8.9.2021 klo 15 mennessä. Järjestöt ovat jättäneet seuraavat ehdotukset:

 

 Eläkeliiton Joutsan yhdistys

 Salonen Maija (jäsen) ja Hakokivi Jalo (varajäsen)

 

 Joutsan Kuulo ry

 Virva Teräväinen (jäsen) ja Paavo Nieminen (varajäsen)

 

 Joutsan Eläkkeensaajat

 Reijo Hamina (jäsen) ja Helena Nieminen (varajäsen)

 

 Joutsan Seudun sydänyhdistys

 Riitta Sarf (jäsen) ja Kalevi Puttonen (varajäsen)

 

 Keski-Suomen Omaishoitajat ry

 Jenni Kaistinen (jäsen) ja Saku Kaistinen (varajäsen)

 

 Joutsan seudun Parkinson -kerho

 Tapio Lankia (jäsen), ehdotettava varajäsen Joutsan Sydänpiirin esityksen mukaan, sukupuolijako huomioiden.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää nimetä vanhus- ja vammaisneuvoston ja valitsee siihen 6-8 jäsentä.

 

Päätös Kunnanhallitus nimesi vanhus- ja vammaisneuvoston seuraavasti:

Salonen Maija (jäsen), varajäsen Hakokivi Jalo

Teräväinen Virva (jäsen), varajäsen Nieminen Paavo

Hamina Reijo (jäsen), varajäsen Nieminen Helena

Sarf Riitta (jäsen), varajäsen Kalevi Puttonen

Kaistinen Jenni (jäsen), varajäsen Kaistinen Saku

Tapio Lankia (jäsen), varajäsen (nimetään myöhemmin, nainen)

Pänkäläinen Seppo (jäsen), varajäsen Ahola Raija.

 

Heikki Kuurne, Saku Kaistinen ja Jarmo Liukkonen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi.