Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 200


 

Osallistava budjetointi

 

Kunnanhallitus 14.06.2021 § 128 

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen

 

Osallistavassa budjetoinnissa asukkaat otetaan mukaan kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Osallistavassa budjetoinnissa kunnan asukkaille annetaan päätösvalta kuntalaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemisessa.

 

Viime vuonna järjestettiin ensimmäisen kerran osallistava budjetointi kuntalaisaloitteen pohjalta. Pyydettävät ideat tulivat liittyä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen, mikä oli käytettävien testamenttivarojen ehtona.

 

Kehittämisideoiksi saatiin yhteensä 22 ehdotusta, joista osaa ei ollut mahdollista toteuttaa kyseisellä rahoitusmuodolla. Monissa sinänsä hyvissä ehdotuksissa kustannukset olisivat nousseet yli budjetin, joka oli ensimmäisenä vuonna 20 000 €. Kuntalaisten äänestyksen tuloksena toteutettiin Myllypuiston alueen perusparannus sekä Leivonmäen koulualueen liikuntamahdollisuuksia parannettiin ulkokuntoilulaitteilla.

Osallistuvan budjetoinnin toteuttamiselle ei ole asetettuja tiukkoja raameja, mutta perintörahastoja käytettäessä on huomioitava perintörahaston ehdot eli raha on käytettävä hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Lisäksi on huomioitava seuraavat asiat ideoiden osalta:

 

- laajoja käyttäjäryhmiä palveleva

- pysyvää/pitkäkestoista toimintaa tai rakenteita - ei yksittäisiä tapahtumia kuin harkintaan perustuen

- esteettömyys

- alueellisesti koko kuntaa koskevat suositeltavia

- tulokset tai toimintamallit ovat laajasti hyödynnettävissä

- toteuttajina voivat olla yksittäiset kuntalaiset, järjestöt, yhdistykset ja kunta tai kaikki nämä yhteistyössä

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus 1.Kunnanhallitus varaa hyvinvointipalveluiden kehittämiseen kohdennetusta perinnnöstä 20 000 euron määrärahan osallistavaan budjetointiin.
2.Kunnanhallitus järjestää kunnan verkkosivuilla kyselyn ideoista kuntalaisille.
3.Kunnanhallitus nimeää työryhmän tutustumaan esityksiin ja jalostamaan niistä konkreettisia toimintaehdotuksia.
4.Työryhmän viidestä valitsemasta toimintaehdotuksesta järjestetään äänestys kunnan verkkosivuilla.
5.Osallistavan budjetoinnin määräraha käytetään eniten ääniä saaneiden toimintaehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus:
1.Kunnanhallitus varaa hyvinvointipalveluiden kehittämiseen kohdennetusta perinnnöstä 20 000 euron määrärahan osallistavaan budjetointiin.
2.Kunnanhallitus järjestää kunnan verkkosivuilla kyselyn ideoista kuntalaisille.
3.Kunnanhallitus nimeää myöhemmin työryhmän tutustumaan esityksiin ja jalostamaan niistä konkreettisia toimintaehdotuksia.
4.Työryhmän viidestä valitsemasta toimintaehdotuksesta järjestetään äänestys kunnan verkkosivuilla.
5.Osallistavan budjetoinnin määräraha käytetään eniten ääniä saaneiden toimintaehdotuksen mukaisesti.

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 200  

138/02.01.00/2021  

 

 Asian valmistelija(t): Kunnanjohtaja Harri Nissinen, puh. 050 654 35

 

Kunnan verkkosivulla on heinä-elokuun ajan ollut linkki, jonka kautta kuntalaiset ovat voineet jättää ideoita kotikunnan hyvinvointipalveluiden edistämiseen. Ideoista jalostetaan konkreettisia toimintaehdotuksia, joista myöhemmin kuntalaiset voivat äänestää parhaimman.

 

Elokuun loppuun mennessä saapui yhteensä 40 ideaa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus 1. Kunnanhallitus nimeää työryhmän tutustumaan esitettyihin ideoihin ja jalostamaan niistä konkreettisia toimintaehdotuksia.
2. Työryhmän viidestä valitsemasta toimintaehdotuksesta järjestetään äänestys kunnan verkkosivuilla.
3. Osallistavan budjetoinnin määräraha käytetään eniten ääniä saaneiden toimintaehdotusten mukaisesti.
  

 

 

Päätös 

 Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:

 1. Kunnanhallitus nimeää työryhmän tutustumaan esitettyihin ideoihin ja jalostamaan niistä konkreettisia toimintaehdotuksia.
2. Työryhmän valitsemista toimintaehdotuksista järjestetään äänestys kunnan verkkosivuilla.
3. Osallistavan budjetoinnin määräraha käytetään eniten ääniä saaneiden toimintaehdotusten mukaisesti.


Kunnanjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin siten, että työryhmään nimettiin Lea-Elina Nikkilä, Leena Hietala, Hanna Ruunula sekä valtuuston kokouksiin nimetty nuorisovaltuuston edustaja.