Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 103 

Varastopanimo Oy:n osakeanti/oikaisuvaatimus

 

Kunnanhallitus 16.05.2022 § 103  

128/02.03.05/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Valtuutettu Kalle Willman on 10.4.2022 tehnyt oikaisuvaatimuksen (ja täydentänyt sitä 19.4.2022) kunnanhallituksen 28.3.2022 § 82 päätöksestä. Kunnanhallituksen päätös koskee Varastopanimo Oy:n viiden osakkeen ostamista.

 

Oikaisuvaatimuksessaan valtuutettu Willman vaatii, että kunnanhallituksen päätös on kumottava siltä osin, kuin päätös merkitsee osakkeiden ostamista kunnan lukuun.

 

Valtuutettu Willman perustelee vaatimustaan seuraavasti:

-          arvopaperimarkkinalakia ei ole sovellettu yhtiön laskettua liikkeelle 1000 kpl B-sarjan osakkeita

-          osakeanti on toteutettu virheellisesti yhdenvertaisuuden kannalta

-          saavatko kaikki kuntalaiset osakkeiden ostoon liittyviä etuja, vai tarjotaanko niitä ainoastaan kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajalle tai kunnanjohtajalle?

-          kunnan tehtävänä on pyrkiä vähentämään alkoholin kulutusta ja siten osakemerkinnän on katsottava menneen kunnan lakisääteisten tehtävien ulkopuolelle

-          olutpanimon osakkeiden merkitseminen tai omistaminen tai oluen paneminen eivät kuulu kunnan toimialaan

-          kunta toimii markkinoilla ja huomioon on otettava valtiontukea koskevat säädökset

-          kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa 

 

Ensi vaiheessa on selvitettävä, täyttyvätkö edellytykset oikaisuvaatimuksen ottamiseksi käsiteltäväksi. Päätös on ollut oikaisuvaatimuskelpoinen, oikaisuvaatimuksen tekijällä on ollut oikeus tehdä oikaisuvaatimus ja oikaisuvaatimus on jätetty oikaisuvaatimusajan kuluessa. Näin oikaisuvaatimus otetaan käsiteltäväksi.

   

Willmanin vaatimuksista arvopaperimarkkinalain soveltaminen tai osakeannin toteuttaminen eivät kuulu Joutsan kunnalle, joten kunnanhallitus ei lähde arvioimaan niiden toteuttamista tai toteuttamistapaa. Osakeannista saatavat edut eivät ole kunnanhallituksen mielestä päätökseen liittyviä kysymyksiä. Päätöksen perusteluna kunnanhallitus haluaa painottaa sahtikulttuurin vahvaa perinnettä Joutsassa ja sen läheistä liittymistä voimassa olevaan kuntastrategiaan.

Osakeantiin osallistuminen on kunnan lakisääteisten tehtävien ulkopuolista toimintaa. Kuntalain 7 § perusteella kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Kunnan toimialan osalta, Kuntaliiton johtavan lakimiehen Ida Sulinin mukaan, oikeuskäytännössä on otettu kantaa ravintola- ja hotellitoimintaan, joka on rinnastettavissa myös panimoalaan. Tämän oikeuskäytännön perusteella kunta voi osallistua sellaisen toiminnan harjoittamiseen ainoastaan, jos kunnassa on puutetta kyseisistä palveluista ja hankkeella on kunnan kannalta merkitystä esim. matkailun ja sitä kautta elinvoiman kannalta. Kunnanhallitus toteaa, että sahtikulttuurilla on Joutsassa vahvat ja pitkät perinteet, Varastopanimo on ainoa kaupallisesti sahtia tuottava yritys Joutsassa ja sahti on mainittu myös voimassa olevassa kuntastrategiassa.

Kunnanhallitus katsoo, että kunnan toiminta markkinoilla ja valtiontukeen liittyvät kysymykset eivät tule kysymykseen tässä tapauksessa. Kunta ei toimi markkinoilla itse, vaan tekee pienen pääomasijoituksen (1000 €) osakeyhtiöön, joka saisi kyseisen rahamäärän myös yksityisiltä sijoittajilta pääomamarkkinoilla. Yrityksen edellytyksiä toimia kannattavasti paikallisilla markkinoilla voidaan pitää hyvinä.

Kunnanhallituksen toimivalta asiassa perustuu Joutsan kunnan voimassa olevaan hallintosääntöön ja sen liitteenä olevaan toimivaltataulukkoon, jonka mukaan kunnanhallitus päättä hankinnoista ja sopimuksista, joiden arvo ei ylitä 2 000 000 euroa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen laillisuusvirheiden puuttumisen vuoksi.

 

Päätös Iiris Ilmonen esitti, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Esitys raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Iiris Ilmonen jätti asiasta eriävän mielipiteen (liitteenä).