Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 36 

Yhdystie kaavamuutos kaduksi

 

Tekninen lautakunta 26.01.2023 § 7 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Joutsan kunta on käynyt neuvotteluita ELY-keskuksen kanssa Yhdystien perusparannuksesta 27.8.2021, 1.10.2021 sekä 2.9.2022. ELY-keskus on muistiossaan todennut parantavansa Yhdystien väylän perustasoon maantien muuttuessa kaduksi.

 

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehhty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.

 

Asemakaavassa kaduksi osoitettu maantie muuttuu kadunpitopäätöksellä kaduksi. Maantie lakkaa, kun kadunpitopäätös on tehty. Maantien lakatessa 1 ja 2 momentin perusteella lakkaa samalla tienpitäjän oikeus maantien tiealueeseen. (MRL 86 a §)

 

Kaavaluonnos Yhdystien muuttamisesta kaduksi on laadittu A-insiöörien toimesta.

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää kuuluttaa vireille asemakaavan Joutsan maanteiden muuttamiseksi kaduiksi Yhdystien osalta ja asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tekninen lautakunta 23.03.2023 § 36  

16/08.00.00/2023  

 

 

 Asian valmistelija(t): Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Joutsan maanteiden muuttaminen kaduksi Yhdystien osalta on kuulutettu 8.2.2023. Yhdystien asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 8.-22.2.2023 ajaksi MRL 63 §:n mukaisesti mielipiteiden ja lausuntojen antamista varten.

 

Luonnosvaiheessa saatuun lausuntoon ja mielipiteeseen on laadittu vastineet (kaavaselostuksen liitteenä). Kaavaehdotuksen valmistelussa otettiin huomioon saadut palautteet ja kaava-aluetta laajennettiin Yhdystien molemmissa päissä ja valtatielle osoitettiin liittymäkohtaa kuvaava nuolimerkintä.

 

Ehdotusvaiheen kaava-asiakirjat, kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen, on saatavilla kunnan www-sivuilla osoitteessa:

https://www.joutsa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/  

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja Arttu Mönkölä

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta asettaa ehdotuksen asemakaavamuutokseksi MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 vrk:n ajaksi ja pyytää siitä MRA 28 §:n mukaiset lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.