Kaavoitus


Kaavoitusprosessi

Kaavoitusprosessi: 1. Kaavan vireilletulopäätös 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) Julkisesti nähtävillä 3. Kaavaluonnos / valmisteluaineisto julkisesti nähtäville 4. Kaavaehdotus julkisesti nähtäville 5. Kaavan hyväksyminen kunnanhallitus / kunnanvaltuusto

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja
Arttu Mönkölä
puh. 0400 649 224Ajankohtaista

Pappinen

Mattila (LUONNOSVAIHE)

Päivitetty Soisalon kaavamuutoksen OAS (KESKEYTYNYT)

Joutsan Kirkonkylän osayleiskaava

Rutalahden yleiskaavan laajennus, osa tilasta Joki-Jussila (VALMISTUNUT)


Asemakaavat ja yleiskaavat karttapalvelussa

Saat avattua sovelluksen koko näyttöön tästä linkistä: https://kartta.joutsa.fi