Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 165


 

Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuosille 2023-2025

 

Kunnanhallitus 21.08.2023 § 165  

261/00.00.01/2021  

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Joutsassa kunnanvaltuusto on 9.8.2021, § 29 valinnut valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2023.

 

Joutsan kunnan hallintosäännön 77 §:n mukaan valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajien toimikauden pituutta ei ole määritelty.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
1) valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi 4.9.2023 - 31.5.2025 ja
2) toimittaa valtuuston puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalin toimikaudelle 4.9.2023 - 31.5.2025.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.