Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 243


# Valtuustoaloite_Digiavun tarjoaminen kuntalaisille

 

Valtuustoaloite / Digiavun tarjoaminen kuntalaisille

 

Kunnanhallitus 17.04.2023 § 82 

 

 

 

 Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Valtuutettu Kalle Willman on valtuuston kokouksessa 30.1.2023 jättänyt valtuustoaloitteen digiavun tarjoamisesta kuntalaisille. Aloitteessa ehdotetaan, että kunta käyttää n. 40 000 € kunnalle testamentattuja varoja digiasiantuntijapalveluiden hankkimiseen niitä tarvitseville kuntalaisille.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 31.10.2023 § 68 

 

 

 

 Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

 

 

Keväästä 2022 alkaen Joutsan pääkirjastossa on järjestetty maksutonta digiopastusta vapaaehtoisvoimin kerran viikossa tortaina klo 10-12. Opastusaika tulee varata kirjastolta puhelimitse tai sähköpostitse digiopastuspäivää edeltävänä päivänä klo 12 mennessä. Opastukseen tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan oma laite mukaan. Kirjaston henkilökunta tekee myös digiopastusta jokapäiväisenä työnään. Tämä työ on lisääntynyt vastaanottokeskuksen aloitettua toimintansa Joutsassa.

Kirjastossa Joutsassa ja Leivonmäellä on palveluaikoina myös asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja tietokoneita.

Puulan seutuopiston kursseilla voi opiskella tietokoneen ja älypuhelimen käyttöä. Kursseja järjestetään edelleen tarpeen mukaan.

 

Kunnanviraston asiointipisteestä on mahdollista saada valtion viranomaisten palveluita yhdestä paikasta. Asiointipiste ottaa vastaan ja luovuttaa lomakkeita, neuvoo asian vireillepanossa ja käsittelyssä sekä tukee sähköisten palvelujen käyttöä. Asiointipisteessä käytettävissäsi on tietokone, skanneri ja tulostin. Palveluneuvoja opastaa laitteiden ja sähköisten palvelujen käytössä. Kunnanvirastolla etäpalvelu täydentää asiointipisteen palvelutarjontaa antamalla mahdollisuuden asioida luottamuksellisesti viranomaisen palveluasiantuntijan kanssa kuvayhteyden avulla (Kela, verohallinto, Digi- ja väestövirasto, TE-palvelut). Etäpalveluhuoneessa voi ajanvarauksella asioida viranomaisen palveluasiantuntijan kanssa (Kelan etäpalvelu ilman ajanvarausta). Palvelutilanteena etäasiointi vastaa henkilökohtaista asiointia virastossa. Etäpalvelun käyttö ei vaadi asiakkaalta tietoteknistä osaamista – kunnan palveluneuvoja auttaa laitteiden käytössä. 

 

Digiopastusta voidaan lisätä esim. järjestämällä tietoiskuja eri viranomaisten palveluista. Viranomaisilla on lakiin perustuva velvoite tarjota opastusta omien palveluidensa käytössä esim. pankit. Myös muut palveluntarjoajat opastavat asiakkaitaan.

Hyvinvointituvan toimintaa aiotaan edistää ja digiopastustilaisuuksia voidaan järjestää myös siellä kirjaston lisäksi.

 

Digiopastuspalvelua tuottamaan kysytään pankkeja sekä esitetään paikallisille yrityksille mahdollisuus osallistua toteutukseen annetulla tuntihinnalla. Palvelu sisältää digitaalisten palvelujen käyttöönottotuen sekä mahdollisten laitehankintojen käyttöönoton tuen. Lisäksi digituella opastetaan sähköisten palvelujen ja välineiden käyttöön. Palvelua tuotetaan ensimmäisellä jaksolla aikavälillä 1.1.2024-31.12.2024.

Palvelun kustannuksiin anotaan kunnanhallituksen kautta rahastovaroja käytettäväksi. Joutsan kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää kunnan hallinnoimien lahjoitusrahastojen käyttämisestä.

 

Digitukipalveluista kerrotaan kunnan kanavissa (verkkosivut, some) sekä paikallislehdessä. Digiopastustilaisuuksia järjestettäessä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan asiointikyytien aikataulut, jotta myös niillä, joilla ei ole omaa autoa käytössään, olisi mahdollista saapua paikalle.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
1. esittää aloitteen käsittelyn tiedoksi kunnanhallitukselle
2. esittää, että kunnanhallitus päättää digiopastuspalveluihin käytettävät rahastovarat.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 13.11.2023 § 243  

90/07.00.00/2023  

 

 

 Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka p. 040 5335619

 

Valtuustoaloitteeseen kohdentuvat toimenpiteet on esitelty hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa lokakuussa 2023 (hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 31.10.2023 § 68). Joutsassa on toteutettu digitutor-toimintaa keskustan kirjastossa säännöllisesti. Lisäksi kunnanvirastolla toimivassa monipalvelupisteessä annetaan käyttäjille tarvittavaa neuvontaa sähköisissä viranomaispalveluissa.

Toimintaa on tarkoitus laajentaa sekä kunnan omana toimintana, että pyytämällä tarjouksia annettavasta digituesta kriteerit täyttäviltä yrityksiltä. Tämän lisäksi pyydetään pankeilta sähköisiä palveluita esitteleviä vierailuja. Digineuvonnan paikaksi on suunniteltu kirjaston lisäksi Hyvinvointitupaa. Toimintaa on tarkoitus järjestää pilottina vuoden 2024 aikana. Kunnanhallitukselle tulee tehtäväksi toiminnan kustannuksia kattavan rahaston käytöstä päättäminen.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää:
1. merkitä aloitteen käsittelyn tiedoksi saaduksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi
2. osoittaa aloitteen mukaisen digiaputoiminnan kustannuksiin käytettäväksi Teuvo Kurkisen rahaston varoja

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten, että vastuuhenkilöksi nimettiin hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen.