Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 242 

Valtuustoaloite / Tuki yli 75-vuotiaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 210 

 

 

 

 Asian valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

 

Valtuutettu Iiris Ilmonen on jättänyt valtuustoaloiteen (liitteenä) 19.9.2022 tuesta yli 75-vuotiaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

 

Valtuustoaloitteessaan Iiris Ilmonen kirjoittaa:

 

"Joutsan kunnassa on 854 (tieto 7.9.2022) yli 75 vuotiasta henkilöä. Esittämäni perusteet hyvinvoinnin ja elämän laadun parantamiseksi maksettavasta tuesta sopisivat monelle ikäryhmälle mutta nyt haluaisin, että Joutsan kunnalle testamentattuja varoja käytettäisiin ikäryhmän 75+ hyvinvointiin, omassa kodissa asumisen tukemiseen ja kannustamiseen huolehtia omasta terveydestä."

 

Valtuustoaloitteessa esitetään tuen määräksi 100 €/ henkilö, joka asuu omassa kodissa joko yksin tai omaisen kanssa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päätää lähettää aloitteen hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 09.05.2023 § 29 

 

 

 

 Asian valmistelija: Hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen, puh. 040 173 3994

 

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.10.22 lähettää hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi Iiris Ilmosen jättämän valtuustoaloitteen, jossa Ilmonen esittää yli 75-vuotiaille joutsalaisille myönnettävää rahallista tukea testamenttivaroista. Lisäksi Ilmonen esittää, että vanhus- ja vammaisneuvosto otetaan mukaan asian valmisteluun.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta päättää pyytää vanhus- ja vammaisneuvostolta lausuntoa koskien Iiris Ilmosen tekemää valtuustoaloitetta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 31.10.2023 § 67 

 

 

 

 Asian valmistelijat: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka puh. 040 533 5619, hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen puh. 040 173 3994

 

Hyvinvointityöryhmässä aloitteen käsittelyssä esille nousivat huomioinnin tasapuolisuuden varmistaminen ja käyttö. Palveluseteli voisi olla osoitettu paikallisiin yrityksiin, kuten hieronta, fysioterapia, parturi, jalkahoidot jne. Asian hallinnointi ja siihen liittyvät ongelmat nousivat esille. Yhtenä esimerkkinä tuotiin esille yli 75-vuotiaiden maksuton uimahallin käyttö. Tällä hetkellä hinta on alennettu.

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto käsitteli aloitetta kokouksessaan 25.8.2023. Vanhus- ja vammaisneuvoston keskustelussa esille nousi tavoittaako aloite kaikkia asianosaisia, erityisesti heikoimmassa asemassa olevia. Miten aloitteen toteuttaminen palvelee kohderyhmää, kunnan taloutta tai paikkakunnan yrittäjiä. Pidettiin parempana, että rahaa käytettäisiin palveluihin esim. saunotus, siivouspalvelu, jalkahoito kuin että raha annettaisiin käteen. Ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä tapaamisten lisäämistä kannatettiin mm. palvelutarpeen arviointia, jolloin kotipalvelusta tulisi joku käymään ikäihmisen luona. Vanhus- ja vammaisneuvosto oli sitä mieltä, että raha tulisi myöntää anomuksesta, mutta miten tämä käytännössä toteutettaisiin ja kuka tekisi päätökset. Pohdittiin, miten raha saataisiin jaettua tasapuolisesti ja demokraattisesti.

Vanhus- ja vammaisneuvosto lausui aloitteesta hyvinvointi- ja sivistyslautakunnalle, että aloitteen tarkoitus on hyvä, mutta sen toteuttaminen vaatii lisäselvitystä mm. tuen vaikuttavuudesta ja jatkuvuudesta.

 

Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa kunnille jäi edelleen rooli hyvinvoinnin edistämisessä. Rahoitusta ja sitä kautta resurssia tähän jäi kohtuullisen niukasti, koska hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin kannustaa melko lievästi kuntia toteuttamaan tätä tehtävää. Työvoimaa, joka edistäisi esimerkiksi tällaisen tavoitteen hallinnointia, ei juuri ole irrotettavissa.

Ikäihmisten aktivointia ja toimintakyvyn säilymistä voidaan tukea kuitenkin monin tavoin. Kuntaorganisaatio voi olla tässä toimijana, mutta se tarvitsee myös kumppaneita, kuten vaikkapa järjestöjä sekä seurakuntia. Hyvinvointitupaa ollaan kehittämässä laajan käyttäjäkunnan kokoontumispaikaksi. Tuvalla voidaan järjestää ikäihmisten aktivoimiseen sekä hyvinvointiin liittyviä tapahtumia. Tähän voidaan käyttää lahjoitusvaroja, jotka on osoitettu vanhusväestön tukemiseen. Tähän yhteyteen voidaan tuoda myös yrittäjien palveluja.

Kultuuritarjonnan lisääminen seniorikansalaisia huomioiden on myös eräs tapa tuottaa hyvinvointia. Palvelukeskus Jouseen suunnitellut musiikkiesitykset ovat tästä esimerkki.

 

Hyvinvointityöryhmä sekä vanhus- ja vammaisneuvosto ideoivat aloitteen mukaisia mahdollisimman laajasti yli 75-vuotiaita koskevia toimintamalleja.

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
1. merkitsee tiedoksi aloitteen käsittelyn
2. esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että aloitteessa ehdotetun tavan sijaan ikäihmisten palveluja ja aktivointia toteutetaan muilla tavoin rahastovaroja käyttäen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 13.11.2023 § 242  

244/02.03.01.00/2022  

 

 

 Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka p. 040 5335619

 

Valtuustoaloitetta on käsitelty hyvinvointityöryhmässä, vanhus- ja vammaisneuvostossa sekä hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa. Aloitteen mukainen taloudellinen suora tuki katsottiin näissä käsittelyissä ongelmalliseksi. Valmistelun aikana syntyi muita ideoita rahastojen käyttötarkoituksen mukaisista ikäihmisten huomioinnista. Näiden toteutustapojen ideoinnissa ovat edelleen mukana mm. vanhus- ja vammaisneuvosto.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
1) merkitä aloitteen käsittelyn tiedoksi saaduksi ja
2) esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.