Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 240 

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2022 ja -suunnitelma 2023-2025

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 26.09.2023 § 56 

 

 

 

 Asian valmistelijat: hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen, puh. 040 173 3994, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

 

 

Kuntalain mukaan (410/2015 1§) kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia valmistelemaan vuosittain raportin, sekä kerran valtuustokaudessa laajemman hyvinvointikertomuksen valtuustolle. Sähköinen hyvinvointikertomus on työväline, jolla lain velvoittama hyvinvointikertomus voidaan tehdä valmista  mallia käyttäen. Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä koottu tiivis asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään kaikilla kunnan toimialoilla. Kunta seuraa, asettaa tavoitteita ja koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kunnan eri toimialoilla ja eri luottamuselimissä on tarpeen käsitellä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

 

Vuoden 2022 hyvinvointikertomus ja tulevien vuosien suunnitelma on laadittu hyvinvointikoordinaattorin ja hyvinvointi- ja sivistysjohtajan toimesta. Kommentteja on saatu  hyvinvointityöryhmältä.

 

Lautakunnalle esitellään vuoden 2022 hyvinvointikertomuksen vuosiraportti ja suunnitelma vuosille 2023-2025.

 

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
1. hyväksyy vuosiraportin 2022 ja suunnitelman vuosille 2023-2025
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle vuosiraportin 2022 ja suunnitelman vuosille 2023-2025 hyväksymistä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 13.11.2023 § 240  

136/00.01.02/2022  

 

 

 Asian valmistelija(t): Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen

 

 Vuodelta 2022 laadittu hyvinvointikertomus on käsitelty hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa syyskuussa 2023. Samassa kokouksessa on esitelty vuosien 2023-2025 hyvinvointisuunnitelma. Suunnitelma ja kertomus on käsitelty myös Joutsan kunnan hyvinvointityöryhmässä 14.9.2023.

 Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet on johdettu kunnan voimassa olevasta strategiasta sekä saatavilla olleesta tietopohjasta. 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus 

 

 

 Kunnanhallitus päättää:
1. merkitä hyvinvointikertomuksen vuoden 2022 raportin tiedoksi saaduksi ja esittää sen hyväksymistä valtuustolle
2. esittää valtuustolle vuosien 2023-2025 hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä

Päätös Kalle Willman esitti, että kunnanhallitus antaa hyvinvointi- ja sivistysjohtajalle valtuudet tehdä stilistisiä korjauksia hyvinvointisuunnitelmaan. 

Kalle Willman esitti, että kunnanhallitus päättää käynnistää turvallisuussuunnitelmatyön vuonna 2024. Esitys raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti antaa hyvinvointi- ja sivistysjohtajalle valtuudet tehdä stilistisiä korjauksia hyvinvointisuunnitelmaan.