Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joutsan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.joutsa.fi:443/d10web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 241


# Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen

 

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 26.09.2023 § 57 

 

 

 

 Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka, puh. 040 533 5619

 

Jokaisella hyvinvointialueella ja kunnalla on velvollisuus laatia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, joka tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Kunnat voivat laatia suunnitelman myös yhdessä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kunnassa ja hyvinvointialueella. Koska lastensuojelun järjestämisvastuu kuuluu hyvinvointialueelle, hyvinvointialueen suunnitelman tavoitteena on myös tukea lastensuojelun järjestämistä ja kehittämistä.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien sisällöstä säädetään lastensuojelulain 12 §:ssä. Sekä hyvinvointialueen että kunnan lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää tiedot:

 

- lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta

- lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä sekä ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista

- yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä ja

- suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta

 

Joutsassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty Joutsan kunnanvaltuustossa syyskuussa 2022(Kvalt. 19.9.2022 § 28).

Tarve suunnitelman päivitykselle johtuu siitä, että opiskeluhuollon osuus on muuttunut opiskeluhuollon ammattilaisten siirryttyä hyvinvointialueiden työntekijöiksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa on opiskeluhuollon osuus poistettu ja sen korvaa suunnitelmaan liitettävä erillinen kuntakohtainen (opetuksen järjestäjäkohtainen) opiskeluhuollon suunnitelma.

Lisäksi suunnitelmaan on tehty muutamia tarkennuksia ja ajantasaistettu tietopohjaa mm. syntyvyyden ja työllisyystilastojen osalta.

Suunnitelmaa on tarpeen päivittää todennäköisimmin vielä kertaalleen valtuustokaudella.

 

 

Esittelijä Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

 

Päätösehdotus Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta
1. päättää hyväksyä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksen
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksen hyväksymistä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 13.11.2023 § 241  

192/00.01.02/2022  

 

 

 Asian valmistelija: Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka p. 040 5335619

 

Lasten ja nuorten hyvinointisuunnitelmaa on ollut tarpeen päivittää opiskeluhuollon osuuteen liittyvien muutosten vuoksi. Opiskeluhuollon ammattilaiset ovat siirtyneet hyvinvointialueiden työntekijöiksi. Samalla termi oppilashuolto on muutettu opiskeluhuolloksi. Muina muutoksina on tehty tarkennuksia lapsi- ja oppilasmääriin.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle päivitetyn lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksymistä.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti siten, että hyvinvointi- ja sivistysjohtajalle valtuudet tehdä stilistisiä korjauksia hyvinvointisuunnitelmaan.