Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Joutsassa ajalla 14.2. – 25.2.2022

Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa tänä syksynä ja vuonna 2016 syntyneet lapset aloittavat syksyllä esiopetuksen.

Ilmoittautuminen 1. luokalle (synt. v. 2015) tapahtuu Wilman kautta. Lisätietoja ilmoittautumisesta kouluilta, yhteystiedot kunnan verkkosivuilla www.joutsa.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/perusopetus

Esiopetuksen aloittavien joutsalaisten lasten (synt. v. 2016) koteihin postitetaan ilmoittautumislomakkeet. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevista v. 2016 syntyneistä lapsista ei tarvitse täyttää uutta esiopetushakemusta.

Vuonna 2017 syntyneiden osallistumisesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun ilmoitetaan myöhemmin.

Mikäli huoltaja ilmoittaa lapsen toisen kunnan oppilaitokseen oppilaaksi, pyydetään tästä ilmoittamaan koulutoimistoon p. 040 358 0008, koska oppivelvollisen asuinkunnan tulee valvoa oppivelvollisuuden suorittaminen (PoL 26 §).

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan 4 kk ennen hoidon alkamista. Hakeminen tehdään eDaisy-asiointijärjestelmän kautta: https://joutsa.daisynet.fi/eDaisy. Samoin haetaan esioppilaiden täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan toiminnastaan kunnalle, Joutsassa varhaiskasvatustoimistoon p. 040 525 9036.