Palveluohjaus ja neuvonta

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Joutsan kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.


Jos iäkkään henkilön hyvinvoinnissa tai itsenäisestä pärjäämisestä herää huoli, ota yhteyttä palveluohjaajaan.  Ikääntyneillä henkilöillä on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Arviointi ei kuitenkaan anna ehdotonta oikeutta palveluihin. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas itse, asiakkaan omainen, viranomainen tai muu henkilö

Palveluohjaus voidaan toteuttaa kotikäyntinä, toimistolla tapaamisena, puhelinneuvontana, sairaalaosastolla tai muissa palveluyksiköissä yhdessä omaisten / läheisten kanssa.

Ikääntyneiden henkilöiden palvelujen lähtökohtana on aina tukea ikääntyneen henkilön omia voimavaroja. Palvelutarpeen arvioinnin tavoitteena on kokonaisvaltaisesti tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet, toiveet ja tavoitteet sekä järjestää asiakkaalle hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien palvelujen avulla.

Palveluohjaaja neuvoo, ohjaa ja tukee elämän vaikeissakin tilanteissa.  Rohkaistu ja ota yhteyttä!

Palveluohjaajan soittoaika ma-pe klo 9-10 puh. 040 680 3112