Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Joutsassa kunta vastaa varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatusta järjestetään kahdessa päiväkodissa, kolmessa perhepäiväkodissa ja perhepäivähoitona hoitajien kodeissa.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuspalvelu räätälöidään kunkin perheen tarpeet huomioon ottaen.

Toiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (VASU) ja Joutsan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksen linjauksissa määritellään tarkemmin paikalliset käytännöt. Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tiedustelut:


Varhaiskasvatuksen esimies
Annikki Lehto

puh. 040 821 7176
annikki.lehto@joutsa.fi


Laskutus:

Toimistovirkailija
Maarit Kämppilä

puh. 040 358 0006
maarit.kamppila@joutsa.fi


Varhaiskasvatukseen hakeminen
Hakemus tulee jättää neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Jos kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

HUOM! Varhaiskasvatukseen hakeminen muuttuu 1.1.2022 alkaen

Varhaiskasvatukseen hakeminen, muutos- ja tuloilmoitukset tehdään eDaisy asiointijärjestelmän kautta 1.1.2022 alkaen.

Hoitoaikavaraukset, läsnä- ja poissaolotiedot ja laskutus tapahtuu DaisyFamilyn kautta 1.2.2022 alkaen.

Lue tämä ohje käyttöönotosta eDaisy ja DaisyFamily järjestelmien käyttöönotto.


Muistutuksen tekeminen kunnallisen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Joskus kuitenkin huoltajilla voi herätä varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä varhaiskasvatuksen toimintaan. Em. tilanteissa huoltajien tulee ensisijaisesti olla yhteydessä varhaiskasvatuksen henkilöstöön tai tarvittaessa varhaiskasvatuksen johtajaan asioiden selvittämiseksi.

Mikäli asiat eivät selviä keskustelemalla, varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömän lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (54 §).

Näin teet muistutuksen

1. Lapsen huoltaja laatii muistutuksen sähköisellä lomakkeella. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä. Muistutus voidaan tehdä suullisesti erityisestä syystä.

2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti asia tai asiat, joihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.

3. Lapsen huoltaja toimittaa muistutuksen Joutsan kunnan varhaiskasvatukseen sähköisellä lomakkeella tai tulosteena os. Länsitie 5, PL 20, 19651 Joutsa.

4. Muistutus käsitellään viimeistään kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, ole yhteydessä vastauksen lähettäjään. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteen kannella asiasta aluehallintovirastolle.

Lisätietoa asiasta Valviran verkkosivuilta: www.valvira.fi

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta


VARHAISKASVATUSPAIKAT

Päiväkoti Koivukumpu

Päiväkoti Koivukumpu

Päiväkoti Koivukummussa järjestetään varhaiskasvatusta 1-6 vuotiaille lapsille. Koivukummussa toimii kaksi lapsiryhmää Timantit ja Tähdet. Päiväkoti Koivukumpu toimii myös vuorohoito yksikkönä.

Ryhmät: Timantit ja Tähdet
Hulikkalantie 3, 19650 Joutsa
 p. 040 134 6351 (Timantit)
p. 040 134 1991 (Tähdet)
päiväkodin keittiö 040 358 8170
koivukumpu@joutsa.fi

Päiväkoti Esikot

Paivakoti esikot

Päiväkoti Esikoissa järjestetään taajaman esiopetusta sekä esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta. Tällä hetkellä Esikoissa toimii 5-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä.

Ryhmät: Eskarit ja Viskarit
Koulutie 2 C, 19650 Joutsa
p. 0400 158 882, 040 358 8171
esikot@joutsa.fi

Perhepäiväkodit

Perhepäiväkodeissa järjestetään kodinomaista varhaiskasvatusta 1-6 vuotiaille lapsille. Ryhmien koot vaihtelevat tarpeen mukaan. Lisäksi joutsan taajamassa on kaksi omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa.

Keltasirkku ja Leppäkerttu
Leivonmäentie 6, 41770 Leivonmäki
p. 0400 646 965
keltasirkku@joutsa.fi

Koskikara
Pelto- Koskelantie 13, 41710 Rutalahti
p. 040 3588 172
koskikara@joutsa.fi

Varala
Huttulantie 10 B 11, 19650 Joutsa
p. 040 181 7715
varala@joutsa.fi 

Vekkula
Jousitie 40, 19650 Joutsa
p. 040 636 0917
vekkula@joutsa.fi

Keltasirkun pihassa
Keltasirkun lapset Simolassa retkellä

Varhaiskasvatuksen hallinto
Länsitie 5, 19650 Joutsa

varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto
puh. 040 821 7176, annikki.lehto@joutsa.fi
toimistovirkailija Maarit Kämppilä
puh. 040 358 0006, maarit.kamppila@joutsa.fi