Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia .

Joutsassa kunta vastaa varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatusta järjestetään kahdessa päiväkodissa, kolmessa perhepäiväkodissa ja perhepäivähoitona hoitajien kodeissa.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuspalvelu räätälöidään kunkin perheen tarpeet huomioon ottaen.

Toiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (VASU) ja Joutsan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen linjauksissa määritellään tarkemmin paikalliset käytännöt. Varhaiskasvatuksessa jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tiedustelut:


Varhaiskasvatuksen esimies
Annikki Lehto

puh. 040 821 7176
annikki.lehto@joutsa.fi


Laskutus:

Kanslisti
Maarit Kämppilä

puh. 040 358 0006
maarit.kamppila@joutsa.fi


Varhaiskasvatuksen hakuohjetta päivitetään parhaillaan.
Hakemus tulee jättää neljä (4) kuukautta ennen varhaiskasvatuksen toivottua alkamisajankohtaa. Jos kyseessä on äkillinen työllistyminen tai äkillinen opintojen alkaminen ja varhaiskasvatuspaikan tarve ei ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.


VARHAISKASVATUSPAIKAT

Päiväkoti Koivukumpu

Päiväkoti Koivukumpu

Päiväkoti Koivukummussa järjestetään varhaiskasvatusta 1-6 vuotiaille lapsille. Koivukummussa toimii kaksi lapsiryhmää Timantit ja Tähdet. Päiväkoti Koivukumpu toimii myös vuorohoito yksikkönä.

Ryhmät: Timantit ja Tähdet
Hulikkalantie 3, 19650 Joutsa
 p. 040 134 6351 (Timantit)
p. 040 134 1991 (Tähdet)
päiväkodin keittiö 040 358 8170
koivukumpu@joutsa.fi

Päiväkoti Esikot

Paivakoti esikot

Päiväkoti Esikoissa järjestetään taajaman esiopetusta sekä esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta. Tällä hetkellä Esikoissa toimii 5-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmä.

Ryhmät: Eskarit ja Viskarit
Koulutie 2 C, 19650 Joutsa
p. 0400 158 882, 040 358 8171
esikot@joutsa.fi

Perhepäiväkodit

Perhepäiväkodeissa järjestetään kodinomaista varhaiskasvatusta 1-6 vuotiaille lapsille. Ryhmien koot vaihtelevat tarpeen mukaan. Lisäksi joutsan taajamassa on kaksi omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa.

Keltasirkku ja Leppäkerttu
Leivonmäentie 6, 41770 Leivonmäki
p. 0400 646 965
keltasirkku@joutsa.fi

Koskikara
Pelto- Koskelantie 13, 41710 Rutalahti
p. 040 3588 172
koskikara@joutsa.fi

Varala
Huttulantie 10 B 11, 19650 Joutsa
p. 040 181 7715
varala@joutsa.fi 

Keltasirkun pihassa
Keltasirkun lapset Simolassa retkellä

Varhaiskasvatuksen hallinto
Joutsan sote-keskus, perhekeskus Tammi
Myllytie 12, 19650 Joutsa

varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto
puh. 040 821 7176, annikki.lehto@joutsa.fi
kanslisti Maarit Kämppilä
puh. 040 358 0006, maarit.kamppila@joutsa.fi

Perhekeskus Tammi