Lasten ja perheiden palvelut


Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu perustuu laadittuun suunnitelmaan, jossa sovitaan työskentelyn tavoitteet, tuen ja avun tuntimäärä, työskentelyaika perheessä sekä työn sisältö.

Yhteystiedot: sosiaaliohjaaja Annukka Bågman puh. 040 585 2644 (soittoaika ma-to 9-10)


Kasvatus- ja perheneuvonta

Perheneuvola järjestää ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen. Ajanvaraus perheneuvolan päivystyspalvelun kautta numerosta 014 266 3590.

Perheneuvolan ajanvaraus päivystysaikoina:

Maanantaisin klo 9-12
Tiistaisin klo 9-12

puh. 014 266 3590


PERHETYÖ

Varhaisen tuen perheohjaus

Perheohjaus tarjoaa tukea, neuvontaa ja ohjausta lapsiperheille, sekä lasta odottaville perheille. Perheohjauksen tavoitteena on auttaa perheitä löytämään apua ja ratkaisuja arjen haastaviin tilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perheohjaaja voi toimia keskustelukumppanina tai hyvin konkreettisena apuna tilanteissa, joissa vanhemmat kaipaavat tukea perusarjessaan tai heidän jaksamisensa on koetuksella.

Perheohjauksen tavoitteet, tapaamistiheys ja kesto mietitään yhdessä perheen kanssa. Perheohjaaja voi tavata perhettä kertaluontoisesti tai perheen kanssa voidaan sopia pidempään jatkuvasta työskentelystä, jolloin työskentely perustuu palvelutarpeen arvioon ja yhdessä tehtävään asiakassuunnitelmaan. Perheohjaajan tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti kotikäynteinä, mutta myös tapaamiset toimistolla tai muissa toimintaympäristöissä ovat mahdollisia. Perheohjaus on maksuton, sosiaalihuoltolakiin perustuva palvelu.

Perheohjaajaan voit olla yhteydessä, jos perheessä on esimerkiksi

  • vanhempien uupumusta
  • vanhemmuuden tuen tarvetta
  • lapsen kasvatukseen liittyviä kysymyksiä
  • unipulmia
  • perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen pulmia
  • hämmennystä tai pelkoja raskausaikana
  • haasteita parisuhteessa
  • kuormittava elämäntilanteen muutos, esim. vakava sairaus, erotilanteet

Perheohjaaja toimii tarvittaessa yhteistyössä neuvolan, päivähoidon, koulun tai sosiaalitoimen, sekä muiden perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa.

Lastensuojelun tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö voi auttaa, kun perhe tarvitsee intensiivistä tukea arjen kuormittaviin ja vaikeisiin tilanteisiin. Vaikeissa ja haastavissa elämäntilanteissa perheen tilanne saattaa kriisiytyä niin, ettei perhe selviydy tilanteesta omin voimin.  Tehostettu perhetyö on lapsen/nuoren ja perheen arjessa tapahtuvaa tukemista ja ohjausta. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheenjäsenten voimavaroja, sekä vanhempien kykyä huolehtia lapsen tarpeista, turvallisuudesta, kasvusta ja hyvinvoinnista. Vanhempia tuetaan ja ohjataan lasten kasvatuksessa ja kodin arkirutiinien hallinnassa.

Tehostettua perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kodissa, mutta on tarvittaessa myös yhteistyötä sosiaalityön, koulun, päiväkodin, terveyspalveluiden ja muiden perheen tarvitsemien tukipalveluiden kanssa. Tehostetun perhetyön asiakkaaksi tullaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta.

Työskentely perustuu perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa tehtävään suunnitelmaan, jonka lähtökohtana on kunkin perheen yksilölliset tarpeet. Suunnitelmassa määritellään työskentelyn tavoitteet, sekä perheen kanssa yhdessä sovittuja keinoja niihin pääsemiseksi. Työskentelyn etenemistä arvioidaan ajoittain yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Näissä väliarviointipalavereissa voidaan todeta perheen arjessa tapahtunut muutos, pohtia uusia eteen nousseita haasteita ja muokata työskentelysuunnitelmaa. Työskentelyn tavoitteena on perheen itsenäisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan lisääminen ja että perhe jatkaa muutoksen jälkeen elämäänsä omin avuin tai muiden sopivien tukitoimien avulla.