Lasten ja perheiden palvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Joutsan kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.


Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu perustuu laadittuun suunnitelmaan, jossa sovitaan työskentelyn tavoitteet, tuen ja avun tuntimäärä, työskentelyaika perheessä sekä työn sisältö.

Yhteystiedot: sosiaaliohjaaja Annukka Bågman puh. 040 585 2644 (soittoaika ma-ti ja to-pe klo 9-10)


Kasvatus- ja perheneuvonta

Perheneuvola järjestää ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen. Ajanvaraus perheneuvolan päivystyspalvelun kautta numerosta 014 266 3590.

Perheneuvolan ajanvaraus päivystysaikoina:

Maanantaisin klo 9-12
Tiistaisin klo 9-12

puh. 014 266 3590


PERHETYÖ

Perheohjaus Terho

Uuvuttaako arki tai mietityttääkö esimerkiksi jokin odotusaikaan, lapsen kasvatukseen, vanhemmuuteen tai perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen liittyvä asia? Perheohjaus tarjoaa tukea lapsiperheille kaikissa perheen elämänvaiheissa. Mietimme yhdessä perheenjäsenten kanssa ratkaisuja ja toimintatapoja arjen haasteisiin. Perheohjaus on keskusteluapua, sekä neuvontaa ja ohjausta sisältävää, ennaltaehkäisevää työtä, jonka tavoitteena on vahvistaa perheiden elämänhallintaa ja perheen omia voimavaroja.

Perheohjaajaan voit olla yhteydessä, jos perheessä on esimerkiksi

  • vanhempien uupumusta
  • vanhemmuuden tuen tarvetta
  • lapsen kasvatukseen liittyviä kysymyksiä
  • unipulmia
  • perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen pulmia
  • hämmennystä tai pelkoja raskausaikana
  • haasteita parisuhteessa
  • kuormittava elämäntilanteen muutos, esim. vakava sairaus, erotilanteet

Perheohjaajien yhteystiedot:
Ma-pe klo 8–14
puh 040 352 9288 (Rauno)
Mikäli emme pysty vastaamaan, soitamme sinulle takaisin päin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Voit jättää yhteydenottopyynnön myös tekstivistillä.

Varhaisen tuen perhetyö

Varhaisen tuen perhetyö on sosiaalihuoltolakiin perustuva palvelu, jonka asiakkaaksi ohjaudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Perhetyö tarjoaa tukea, neuvontaa ja ohjausta lapsiperheille, sekä lasta odottaville perheille. Perhetyön tavoitteena on auttaa perheitä löytämään apua ja ratkaisuja arjen haastaviin tilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Perhetyöntekijä voi toimia keskustelukumppanina tai hyvin konkreettisena apuna tilanteissa, joissa vanhemmat kaipaavat tukea perusarjessaan tai heidän jaksamisensa on koetuksella.

Perhetyön tavoitteet, tapaamistiheys ja kesto mietitään yhdessä perheen kanssa. Perhetyöntekijän tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti kotikäynteinä, mutta myös tapaamiset toimistolla tai muissa toimintaympäristöissä ovat mahdollisia. Perhetyöntekijä toimii tarvittaessa yhteistyössä neuvolan, päivähoidon, koulun tai sosiaalitoimen, sekä muiden perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa.

Lastensuojelun tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö voi auttaa, kun perhe tarvitsee intensiivistä tukea arjen kuormittaviin ja vaikeisiin tilanteisiin. Vaikeissa ja haastavissa elämäntilanteissa perheen tilanne saattaa kriisiytyä niin, ettei perhe selviydy tilanteesta omin voimin.  Tehostettu perhetyö on lapsen/nuoren ja perheen arjessa tapahtuvaa tukemista ja ohjausta. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheenjäsenten voimavaroja, sekä vanhempien kykyä huolehtia lapsen tarpeista, turvallisuudesta, kasvusta ja hyvinvoinnista. Vanhempia tuetaan ja ohjataan lasten kasvatuksessa ja kodin arkirutiinien hallinnassa.

Tehostettua perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kodissa, mutta on tarvittaessa myös yhteistyötä sosiaalityön, koulun, päiväkodin, terveyspalveluiden ja muiden perheen tarvitsemien tukipalveluiden kanssa. Tehostetun perhetyön asiakkaaksi tullaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta.

Työskentely perustuu perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa tehtävään suunnitelmaan, jonka lähtökohtana on kunkin perheen yksilölliset tarpeet. Suunnitelmassa määritellään työskentelyn tavoitteet, sekä perheen kanssa yhdessä sovittuja keinoja niihin pääsemiseksi. Työskentelyn etenemistä arvioidaan ajoittain yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Näissä väliarviointipalavereissa voidaan todeta perheen arjessa tapahtunut muutos, pohtia uusia eteen nousseita haasteita ja muokata työskentelysuunnitelmaa. Työskentelyn tavoitteena on perheen itsenäisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan lisääminen ja että perhe jatkaa muutoksen jälkeen elämäänsä omin avuin tai muiden sopivien tukitoimien avulla.