Jätehuolto

Jätehuoltoviranomainen

Kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut. Jätehuoltoviranomaisena Joutsassa toimii tekninen lautakunta.

Jäteneuvonta

Jäteneuvontaa antaa rakennuspäällikkö Pinja Weijo p. 040 668 8479, pinja.weijo@joutsa.fi


Jätteenkuljetus ja jätemaksut

Koko kunnan alueella on voimassa kiinteistöittäinen jätteenkuljetus. Järjestelmässä kiinteistönomistaja sopii kuljetusyrityksen kanssa jätteiden noudosta kiinteistöltä tai liittyy useamman kiinteistön jätekimppaan.

Jätteen keräys-, kuljetus- ja käsittelymaksu

Jätekuljetusyrittäjä perii keräys-, kuljetus- ja käsittelymaksun kiinteistön-/jätteenhaltijan ja yrittäjän välisen sopimuksen mukaisesti.

Perusmaksu

Joutsan kunta perii jätemaksua, jolla katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta, hyötykierrätyspisteiden ylläpidosta, vaarallisten jätteiden keräyksestä, muovinkeräyksestä sekä risu- ja puutarhajätteiden keräyksestä aiheutuvista kustannuksista. Tämä perusmaksu on asuntokohtainen ja sitä kerätään vakituisilta ja vapaa-ajankäytössä olevilta asunnoilta käyttötarkoituksesta riippumatta. Maksu määräytyy 1.1. omistusoikeuden mukaan.


Kerättävät jätelajit

Kiinteistöiltä noudettavat jätejätelajit ovat sekajäte, biojäte ja energiajäte.

Biojäte voidaan keräyksen lisäksi myös käsitellä kiinteistöllä kompostoimalla. Kerättävä biojäte hyödynnetään Joutsan Ekokaasu Oy:n laitoksella ja siitä valmistetaan biokaasua ajoneuvojen käyttöön.

Energiajäte voidaan osin hyödyntää myös kiinteistöllä energiantuotannossa. Kiinteistöiltä kerättävä energiajäte hyödynnetään energiantuotannossa leijupetikattilassa.

Sekajätteellä tarkoitetaan Joutsan jätemääräyksissä jätettä, joka jää jäljelle, kun kierrätykseen soveltuva, energiantuotannossa hyödynnettävä ja kompostoituva jäte on pääosin eroteltu kierrätykseen ja hyödynnykseen. Sekajäte päätyy joko kaatopaikalle tai arinapolttoon riippuen sen laadusta.

Ongelmajätteet, tuottajavastuun piiriin kuuluva sähkö- ja elektroniikkaromu sekä rakennusjätteet ja muut isommat jäte-erät voidaan toimittaa Jäteasemalle.


Kierrätys

Joutsan kunta ylläpitää nejjää hyötyjätepistettä ja Rinki Oy kahta Joutsan kunnan alueella (Yhdystie 9 ja Leivonmäentie 18). Näissä hyötyjätepisteissä vastaanotetaan kiinteistöillä lajiteltua paperia, kartonkia, lasia ja pienmetallia.

HUOM! Kouluraitin hyötyjätepiste on poistunut.

Lumpun kierrätys
Poistotekstiilin, mikä on puhdasta ja kuivaa, voi toimittaa UFF:n keräysastiaan osoitteeseen Myllytie 1. Myös rikkinäiset ja loppuun käytetyt tekstiilit voi laittaa UFF:n keräysastiaan.
Likaiset, märät, homeiset tai muuten pilaantuneet poistotekstiilit laitetaan sekajätteeseen.


Joutsan jäteaseman (L&T) yhteystiedot:

Lassila&Tikanoja, Teollisuustie 15
puh. 040-183 4302
lisätietoja >>


Jätekertymämaksut ja kulujen jakautuminen

Vuonna 2020 jätehuollon perusmaksuja kerättiin 103 942 €. Kuvasta näkyy, kuinka jätehuoltoon käytetyt kulut ovat jakautuneet.