Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Joutsan sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.


Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kunnan vastuulla on huolehtia ehkäisevän työn tarpeen mukaisesta organisoinnista sekä työtä
ohjaavan työryhmän perustamisesta.

Kunnan tulee sovittaa toimensa yhteensopiviksi toisten viranomaisten, yleishyödyllisten,
päihdetyötä tekevien yhteisöjen ja elinkeinoelämän kanssa sekä soveltaa ennaltaehkäisevässä
työssään mitä terveydenhuoltolain 11 ja 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista. Lisäksi kunnan tulee edistää
asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

Lisätietoja hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen, puh. 040 1733 994, johanna.pajunen@joutsa.fi