Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut vastaa tukityöllistämisestä kunnan omiin palveluihin sekä työllisyyttä edistävien palveluiden kehittämisestä. Kunnallisen työllisyyspalvelun lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat:

  • Ikääntyvien työllistämisvelvoite (laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista)
  • Työmarkkinatuen rahoitusvastuu (työttömyysturvalaki)
  • Työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö (osana kunnan hyvinvointistrategiaa)
  • Yhteistoimintavelvoite ja TYP-johtajuus (laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta)

Tukea työllisyyteen hyvinvointialueella


Olisitko kiinnostunut työskentelemään omassa kunnassasi erilaisissa tehtävissä?

Vai haluaisitko alkuun kokeilla jonkin työtehtävän soveltuvuutta sinulle työkokeilun avulla?

Oletko kiinnostunut oppisopimusopiskelusta?

Voit laittaa avoimen työhakemuksen kuntaan osoitteeseen kirjaamo@joutsa.fi tai täyttää ”Avoin työhakemus” -lomakkeen.

Lisätietoa hyvinvointikoordinaattori Johanna Pajunen, puh. 040 173 3994, johanna.pajunen@joutsa.fi


Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivän nuorisotyöntekijän tavoitat numerosta 040 7720 587.