Organisaatio

Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava:

  • hyvinvointi- ja sivistysosasto
  • tekninen- ja ympäristöosasto

Hallinto- ja taloushenkilöstö muodostavat kunnanjohtajan alaisen hallinto- ja talousyksikön.

Johtoryhmä

Kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä toimialajohtajat  muodostavat kunnanviraston johtoryhmän. Johtoryhmän sihteerinä toimii henkilöstöasiantuntija. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä kunnanviraston henkilöstön kanssa.

Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa kunnanjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Johtoryhmä on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään kaksi jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii.

Kunnanjohtaja
Harri Nissinen

050 654 35
harri.nissinen@joutsa.fi

Talous- ja hallintojohtaja
Matias Penttinen

040 358 0007
matias.penttinen@joutsa.fi

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
Mika Sirkka

040 533 5619
mika.sirkka@joutsa.fi

Tekninen johtaja
Arttu Mönkölä

0400 649 224
arttu.monkola@joutsa.fi

Henkilöstoasiantuntija
Liisa Alfthan

040 358 0002
liisa.alfthan@joutsa.fi


Organisaatiokaaviot

(klikkaamalla kuvaa saat kuvan suuremmaksi)

Kuntaorganisaatio
Joutsan kunta

Johtoryhmä

Talous- ja hallinto-osasto

Hyvinvointi- ja sivistysosasto

Tekninen ja ympäristöosasto