Organisaatio

Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava:

  • hyvinvointi- ja sivistysosasto
  • tekninen- ja ympäristöosasto

Hallinto- ja taloushenkilöstö muodostavat kunnanjohtajan alaisen hallinto- ja talousyksikön.

Johtoryhmä

Kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä osastojen päälliköt  muodostavat kunnanviraston johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä kunnanviraston henkilöstön kanssa.

Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa kunnanjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Johtoryhmä on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään kaksi jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Kunnanjohtaja
Harri Nissinen

050 654 35
harri.nissinen@joutsa.fi

kuva henkilosta puuttuu

Talous- ja hallintojohtaja
Matias Penttinen

040 358 0007
matias.penttinen@joutsa.fi

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
Mika Sirkka

040 533 5619
mika.sirkka@joutsa.fi

kuva henkilosta puuttuu

Tekninen johtaja
Arttu Mönkölä

0400 649 224
arttu.monkola@joutsa.fi

Organisaatiokaaviot

(klikkaamalla kuvaa saat kuvan suuremmaksi)

Kuntaorganisaatio Joutsan kunta
Jotoryhmä
Talous- ja hallinto osasto
Hyvinvointi- ja sivistysosasto
Tekninen ja ympäristöosasto