Organisaatio

Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva osastojako on seuraava:

  • hyvinvointi- ja sivistysosasto
  • perusturvaosasto
  • tekninen- ja ympäristöosasto

Hallinto- ja taloushenkilöstö muodostavat kunnanjohtajan alaisen hallinto- ja talousyksikön.

Johtoryhmä

Kunnanjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä osastojen päälliköt  muodostavat kunnanviraston johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä kunnanviraston henkilöstön kanssa.

Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa kunnanjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Johtoryhmä on kutsuttava koolle myös silloin, kun vähintään kaksi jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Kunnanjohtaja
Harri Nissinen

050 654 35
harri.nissinen@joutsa.fi

kuva henkilosta puuttuu

Talous- ja hallintojohtaja
Matias Penttinen

040 358 0007
matias.penttinen@joutsa.fi

kuva henkilosta puuttuu

Perusturvajohtaja
Anna-Maija Kääriäinen

0400 641 105
anna-maija.kaariainen@joutsa.fi

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja
Mika Sirkka

040 533 5619
mika.sirkka@joutsa.fi

Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Tekninen johtaja
Juha-Matti Näykki

0400 646 848
juha-matti.naykki@joutsa.fi

Organisaatiokaaviot

(klikkaamalla kuvaa saat kuvan suuremmaksi)

Kuntaorganisaatio
Kuntaorganisaatio
organisaatiokaavio johtoryhmä
Johtoryhmä
organisaatiokaavio talous-ja hallinto
Talous- ja hallinto-osasto
organisaatiokaavio perusturva
Perusturvaosasto
rganisaatiokaavio hyvinvointi ja sivistys
Hyvinvointi- ja sivistysosasto
Tekninen ja ympäristöosasto
Tekninen ja ympäristöosasto