Lukiokoulutus

Tarjoamme opiskelijoille hyvän ja kattavan pohjan jatko-opiskeluihin ja tulevaisuuden työelämään. Lukiokoulutuksemme arvomaailma pohjautuu opiskelijoiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Valtakunnallisten kurssien ohella meillä voi suorittaa lukuisia koulukohtaisia soveltavia kursseja, joista monet vievät opinnot luokkahuoneiden ja kuntarajojenkin ulkopuolelle.

  • Oppimisympäristömme on ajanmukainen ja opiskelijalähtöinen
  • Lukiossamme ryhmäkoot ovat pienet, opettajat mukavia ja päteviä
  • Ilmapiiri rento ja opiskeluun kannustava.
  • Lupaamme tukea omien vahvuuksien löytämisessä; oli opiskelijalla sitten halukkuutta osallistua kansainvälisiin projekteihin, saada tehokasta apua liikuntavalmennukseen tai vaikkapa toimia osuuskunnassa.

Lähetämme ylpeinä maailmalle meiltä valmistuvat opiskelijat, sillä he ovat yleissivistyksen lisäksi organisointi- ja ongelmanratkaisutaitoisia sekä arviointikykyisiä. He ovat saanet kokemusta esiintymisestä ja talousasioiden hoitamisesta. He hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa ja ovat harjaantuneita neuvottelu- ja kokoustaidoissa. Joutsan lukiosta valmistuu todellisia tulevaisuuden työelämätaitajia!

Joutsan lukion painopistealueita ovat:

lukion rakennus

Joutsan lukio
Koulutie 2, 19650 Joutsa
lukio@joutsa.fi

Terttu Lahtela, koulusihteeri
040 829 0466

Sanna Pienmäki, opinto-ohjaaja 040 846 9149

lue lisää: www.joutsa.fi/lukio

Lukion opiskelijoiden koulumatkoja tuetaan sivistyslautakunnan 14.2.2017 päättämien linjausten mukaan.

Koulumatkatuesta löytyy tietoa Kelan sivulta https://www.kela.fi/koulumatkatuki


Linkki instagramiin
linkki facebookiin