Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen.

Esiopetusta annetaan koulujen toiminta-aikoina vähintään 700 tuntia lukuvuodessa.

Joutsan kunnassa esiopetusta järjestetään Päiväkoti Esikoissa ja Kurkiauran koululla.

Esiopetukseen ilmoittautumisesta tiedotetaan paikallislehti Joutsan Seudussa helmi-maaliskuussa. Esiopetusikäisille joutsalaisille lähetetään tiedote ilmoittautumisesta tulevan lukuvuoden esiopetukseen. Asioi verkossa -sivulla lomake ”Ilmoittautuminen esiopetukseen”.

Esiopetussuunnitelma

Esiopettaja laatii alkusyksystä yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa henkilökohtaisen esiopetussuunnitelman oppimaanoppimisen valmiuksien tukemiseksi. Suunnitelmaa tarkistetaan ennen joulua ja keväällä katsotaan, miten se on kokonaisuudessaan toteutunut.

Joutsan kunnan esiopetussuunnitelma

Joutsan kunnan esiopetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen (hyväksytty sivistyslautakunnassa 21.6.2016)


Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Joutsan kunta on valittu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun kokeilukunnaksi ajalle vuosille 2021-2024.

Kokeiluun kelpoisia toimipaikkoja ovat Päiväkoti Taikametsä ja Päiväkoti Esikot.

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma on hyväksytty 15.6.2021 hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa.


Joutsan taajaman esiopetus toteutetaan päiväkoti Esikoissa, jonka yhteydessä järjestetään myös esioppilaiden tarvitsema varhaiskasvatus.
Kurkiauran koulun kuva
Taajaman ulkopuolella esiopetusta järjestetään yhdysluokissa
Kurkiauran koululla.

Yhteystiedot esiopetus:


Esikot:
Koulutie 2, 19650 Joutsa
Esikot p. 0400 158 882 , 040 358 8171
esikot@joutsa.fi


Leivonmäki:
Leivonmäentie 6, 41770 Leivonmäki
p. 040 3588145
tero.nikkanen@joutsa.fi


Varhaiskasvatuksen päällikkö
p. 040 821 7176