Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen avustuksiin on varattu vuosittain määräraha hyvinvointi- ja sivistystoimen budjettiin. Avustusten hausta ilmoitetaan paikallislehdessä helmi-maaliskuun aikana. Yleisavusta voidaan myöntää kohdeavustuksina rekisteröidyille yhdistyksille, yksityishenkilöille suunnattuina kulttuuriavustuksina ja kohdeavustuksina järjestöille ja yhdistyksille. Vapaa-aikatoimen avustuksia jaetaan vuosiavustuksina keväällä ja loppuvuonna kohdeavustuksina koulutus ja muihin tapahtumiin sekä urheiluseurojen alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksujen tukemiseen.

Avustusten jakamisesta päättää hyvinvointi- ja sivistyslautakunta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen toiminta- ja kohdeavustushakemus