Terveys- ja sosiaalipalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Joutsan kunnan sosiaali- terveys ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Ajantasaiset tiedot palveluista sekä asiointikanavista löydät tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden avoimet työmahdollisuudet löydät jatkossa osoitteesta www.hyvaks.fi/rekrytointi.

Elämänmittainen kumppani Joutsan perusturva

Perusturvan tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta joutsalaisille.

Kuntalaisia kannustetaan ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä. Samalla asukkaille turvataan elämänmittainen turva Joutsassa.

Joutsalaisia palvelee perusturvassa n. 140 alan ammattilaista. Joutsa käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen n. 22 miljoonaa euroa vuodessa. Vuoden 2020 lokakuussa valmistui merkittävänä investointina uusi sotekeskus lasten, perheiden ja ikäihmisten palveluiden tuottamiseen. Sotekeskuksessa sijaitsevat mm. sosiaalipalvelut ja varhaiskasvatuksen hallinto (perhekeskus Tammi) ja seututerveyskeskuksen vastaanotto.

Sosiaalitoimen lomakkeet

jumppa

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasimies on puolueeton, asiakkaan etua turvaava henkilö. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava eikä sosiaaliasiamies tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Joutsan kunta ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koskelta.


Sosiaalipäivystys

Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys (24/7) puh. 014 266 0149

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen apu voi olla kiireellistä sosiaalityötä, psyykkistä ensiapua heti kriisitilanteen jälkeen tai akuuttia kriisityötä, joka käsittää myös kriisitapaamisia yksittäisille henkilöille, perheille tai ryhmille – lisätietoa.