Terveys- ja sosiaalipalvelut

Elämänmittainen kumppani Joutsan perusturva

Perusturvan tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta joutsalaisille.

Kuntalaisia kannustetaan ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä. Samalla asukkaille turvataan elämänmittainen turva Joutsassa.

Joutsalaisia palvelee perusturvassa n. 140 alan ammattilaista. Joutsa käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen n. 22 miljoonaa euroa vuodessa.

Sosiaalitoimen lomakkeet

jumppa
Asiakas pyörän kyydissä kuva

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasimies on puolueeton, asiakkaan etua turvaava henkilö. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava eikä sosiaaliasiamies tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Joutsan kunta ostaa sosiaaliasiamiespalvelut Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koskelta.


Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys on akuuteissa, sosiaalisissa kriisi- ja hätätilanteissa välittömän avun tarpeeseen vastaava palvelu. Sosiaalipäivystyksen työkenttänä ovat etenkin lastensuojelun akuutit ongelmatilanteet.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys:

Kriisikeskus Mobileen p. 044 7888 470 tai  hätäkeskus 112.

Kriisikeskus Mobilesta voit hakea apua elämän äkillisiin kriisitilanteisiin 24 h/vrk