Toimielimet, työryhmät ja sidonnaisuudet


Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Kuntalaiset valitsevat valtuutetut joka neljäs vuosi.

Kunnanhallitus on valtuuston nimeämä, joka vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon toimeenpanosta käytännössä, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.

Kunnanjohtajan valitsee valtuusto ja kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloutta sekä muuta toimintaa.

Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka hoitavat muun muassa koulutusasioita ja ympäristö- ja yhdyskunta-asioita.


Valtuusto 1.8.2021 alkaen

Valtuutettujen sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@joutsa.fi

Puheenjohtaja
Ilmonen Iiris, KOK
puh. 0400 641 348

1. varapuheenjohtaja
Kaistinen Saku, KESK
liikenneinsinööri
puh. 045 7877 4600

2. varapuheenjohtaja
Peltoniemi Eero, 
SDP
eläkeläinen
puh. 040 506 5649
Jousitie 41 A 4, 19650 Joutsa

Fredin Kalevi, KESK
maaseutuyrittäjä
puh. 040 8256 696
Harjunlahdentie 760, 41730 Kivisuo

Hovila Sari, KESK

Hölttä Arto, KD
maanviljelijä, eläkeläinen
puh. 040 509 0128
Rieskalantie 400, 19650 Joutsa

Kuurne Heikki, KESK
toimitusjohtaja
puh. 0400 468 770
Peltotie 4, 19650 Joutsa

Järvinen Juha, PS
maatalousyrittäjä

Kuitunen Martti, KESK
yrittäjä
puh. 0400 344 415
Kälä-Pajulantie 2, 19670 Mieskonmäki

Lankia Pekka, KESK
metsätalousyrittäjä

Lehtonen Jussi, PS
maaseutuyrittäjä
puh. 0400 163 025

Lehtonen Matias, KOK
yrittäjä
puh. 040 825 4909
Jousitie 60, 19650 Joutsa

Lehtonen Vuokko, KESK
palvelukeskuksen johtaja
puh. 040 715 2491

Liukkonen Jarmo, KESK
puh. 050 434 8704

Maukonen Pauliina, KESK
tutkimuskoordinaattori
puh. 040 183 0999

Niinikoski Aila, SDP
puh. 0400 284 667

Niiranen Heidi, SDP
lähihoitaja
puh. 044 284 7031
Rautsillantie 5, 41710 Rutalahti

Nikkilä Lea-Elina, VIHR
puh. 0400 131 826

Reinikainen Katri, KESK

Suuronen Ilari, KOK
insinööri
puh. 0400 648 196
Ruokorannantie 44, 19650 Joutsa

Tapper Kari, PS
linja-autonkuljettaja
puh. 040 356 0291
Säynätjärventie 37, 41770 Leivonmäki

Tornberg Tenho, KESK
toimittaja, eläkeläinen
puh. 040 149 4453
Koskelantie 115, 41710 Rutalahti

Willman Kalle, KOK
puh. 0400 540 079

Lintunen Nella (Keihäsniemi Ella)
nuorisovaltuustonedustaja

Teräväinen Virva
vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja

Pöytäkirjanpitäjä
talous- ja hallintojohtaja

Varavaltuutetut (kutsumisjärjestyksessä puolueittain)

Kansallinen Kokoomus (KOK):
Ruunula Hanna,
Hautakangas Jouni,
Hännikäinen Timo,
Flink Riku,
Rausch Marili

Perussuomalaiset (PS):
Talja Aarre,
Partanen Jari,
Mäkinen Pirjo,
Trast Jukka

Vihreä liitto (VIHR):
Tanni Janika,
Luukkanen Marianne

Suomen Keskusta (KESK) ja Kristillisdemokraatit (KD):
Tommola Ulla,
Tupala Arto,
Lahtela Kari,
Tamminen Väinö,
Partanen Jukka,
Temisevä Liisa,
Liimatainen Niina

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue (SDP):
Niinikoski Leo,
Saari Anssi,
Leskinen Markku

Valtuuston kokoukset ja seminaarit, yhtenäiskoulun auditorio (Koulutie 2) klo 18.00


Kunnanhallitus

Varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@joutsa.fi
(suluissa varajäsen)

Puheenjohtaja
Maukonen Pauliina,
 KESK
tutkimuskoordinaattori
puh. 040 183 0999
(Lankia Pekka, KESK)

1. varapuheenjohtaja
Hölttä Arto, 
KD
maanviljelijä, eläkeläinen
puh. 040 509 0128
(Tornberg Tenho, KESK)

2. varapuheenjohtaja
Lehtonen Jussi, PS
maaseutuyrittäjä
puh. 0400 163 025
(Tapper Kari, PS)

Rausch Marili, KOK
(Ruunula Hanna, KOK)

Willman Kalle, KOK
puh. 0400 540 079
(Lehtonen Matias, KOK)

Kuitunen Martti, KESK
yrittäjä
puh. 0400 344 415
(Reinikainen Katri KESK)

Jarmo Liukkonen, KESK
puh. 050 434 8704
(Tommola Ulla, KESK)

Hovila Sari, KESK
(Kuurne Heikki, KESK)

Niiranen Heidi, SDP
lähihoitaja
puh. 044 284 7031
(Niinikoski Aila, SDP)

Kunnanhallituksen kokoukset, käräjäsali (Länsitie 5) klo 16.15

Konsernijaosto

Puheenjohtaja
Maukonen Pauliina
, KESK
(Reinikainen Katri, KESK)

Varapuheenjohtaja
Ilmonen Iiris
, KOK
(Suuronen Ilari, KOK)

Kuitunen Martti, KESK
(Liukkonen Jarmo, KES)

Lehtonen Jussi, PS
(Tapper Kari, PS)

Niiranen Heidi, SDP
(Nikkilä Lea-Elina, VIHR)


Lautakunnat


Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

Varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@joutsa.fi
(suluissa varajäsen)

Puheenjohtaja
Niinikoski  Leo, SDP
puh. 0440 629 679
(Leskinen Markku, SDP)

Varapuheenjohtaja
Reinikainen Katri, KESK
(Tommola Ulla, KESK)

Lankia Pekka, KESK
metsätalousyrittäjä
(Tornberg Tenho, KESK)

Lehtonen Vuokko, KESK
palvelukeskuksen johtaja
puh. 040 715 2491
(Ruunula Hanna, KOK)

Nummela Sari, VIHR
puh. 050 3535 115
(Luukkanen Marianne, VIHR)

Tapper Kari, PS
linja-autonkuljettaja
puh. 040 356 0291
Säynätjärventie 37, 41770 Leivonmäki
(Kuoppamäki Asko)

Tupala Arto, KESK
maanviljelijä
puh. 040 506 5385
Lapinlammintie 157, 19650 Joutsa
(Tamminen Väinö, KESK)

Salonen Oili
nuorisovaltuuston edustaja

Salonen Maija
vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja

Esittelijänä
Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä
Hyvinvointi- ja sivistysosaston hallinnon toimistosihteeri


Hyvinvointityöryhmä

Alfthan Liisa,
kunnan henkilöstöasiantuntija

Boualem Päivi,
asiantuntija/Hyvaks

Hakala Anne-Mari,
asiantuntija/Hyvaks

Hamina Reijo,
vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja

Kelin Tiina,
asiantuntija/Hyvaks

Kosunen Kari,
vapaa-aikatoimen päällikkö

Kuikka Nina,
kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö

Laitinen Hanne,
kumppanuuspöydän edustaja

Mönkölä Arttu,
tekninen johtaja

Peränen Nina,
asiantuntija/Hyvaks

Silvasti Ulpu,
rehtori

Sivanne Merja,
asiantuntija/Hyvaks

Esittelijänä
Sirkka Mika,
hyvinvointi- ja sivistysjohtaja

Sihteeri
Pajunen Johanna,
hyvinvointikoordinaattori


Kulttuurityöryhmä

Puheenjohtaja
Kallioinen Matti
eläkeläisten edustaja
musiikkitoiminta

Peltoniemi Eero
valtuuston edustaja
eero.peltoniemi@pp.inet.fi,
puh. 040 5065 649
Joutsan Seudun Taideseura ry, Joutsan Kino

Tornberg Tenho
kunnanhallituksen edustaja

Tapper Kari
hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan edustaja

Keihäsniemi Ella (Lintunen Nella)
nuorisovaltuuston edustaja,
Haihatuksen henki ry

Pänkäläinen Seppo
vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja,
musiikkitoiminta

Niinikoski Aila
Joutsan kotiseutuyhdistys

Kosonen Marianne
lapsiperheiden edustaja
kuorotoiminta, sirkustaide, MLL Leivonmäki, LeKy

Luukkanen Marianne
LeKy

Sihteeri
Nina Kuikka
nina.kuikka@joutsa.fi
puh. 040 725 8056
kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies


Vanhus- ja vammaisneuvosto

Puheenjohtaja
Hamina Reijo
Joutsan Eläkkeensaajat ry
(Nieminen Helena)

Varapuheenjohtaja
Teräväinen Virva
Joutsan Kuulo ry
(Nieminen Paavo)

Kaistinen Jenni
Keski-Suomen Omaishoitajat ry
(Kaistinen Saku)

Pänkäläinen Seppo
Keski-Suomen syöpäyhdistys
(Ahola Raija)

Sarf Riitta
Joutsan Seudun Sydänyhdistys ry
(Puttonen Kalevi)

Salonen Maija
Eläkeliitto Joutsan yhdistys
(Hakokivi Jalo)

Lankia Tapio
Joutsan seudun Parkinson kerho

Esittelijä
Hyvinvointikoordinaattori

Sihteeri
Hyvinvointi- ja sivistysosaston toimistosihteeri



Tekninen lautakunta

Varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@joutsa.fi
(suluissa varajäsen)

Puheenjohtaja
Suuronen Ilari, KOK
insinööri
puh. 0400 648 196
Ruokorannantie 44, 19650 Joutsa
(Hautakangas Jouni, KOK)

Varapuheenjohtaja
Liukkonen Jarmo, KESK
puh. 050 434 8704
(Lahtinen Liisa)

Kaistinen Saku, PS
liikenneinsinööri
puh. 045 7877 4600
(Trast Jukka, PS)

Lehtonen Vuokko, KESK
palvelukeskuksen johtaja
puh. 040 715 2491
(Lehtonen Matias, KOK)

Leskinen Markku, SDP
taksinkuljettaja
puh. 050 369 3371
(Niinikoski Aila, SDP)

Salonen Maija, KESK
eläkeläinen
puh. 050 338 0102
Pajumäentie 478, 19670 Mieskonmäki
(Lahtela Kari, KESK)

Tommola Ulla, KESK
(Temisevä Liisa, KESK)

Kaistinen Jenni
vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja

Esittelijänä
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja/tai ympäristötarkastaja

Pöytäkirjanpitäjä
Teknisen ja ympäristöosaston toimistosihteeri


Tarkastuslautakunta

Varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@joutsa.fi
(suluissa varajäsen)

Puheenjohtaja
Peltoniemi Eero, SDP
(Leskinen Markku, SDP)

Varapuheenjohtaja
Järvinen Juha, PS
maatalousyrittäjä
(Mäkinen Pirjo, PS)

Hännikäinen Timo, KOK
(Avikainen Ansa, KOK)

Kallioinen Marja, KD
Eläkeläinen
puh. 044 320 6203
Kuhasenmäentie 70 a, 41770 Leivonmäki
(Kallioinen Matti, KD)

Nieminen AnnaMaija, VIHR
puh. 040 529 8230
Kuhasenmäentie 2, 41770 Leivonmäki
(Holla Taisto)

Temisevä Liisa, KESK
eläkeläinen
puh. 0400 833 401
Lummerannantie 38, 41770 Leivonmäki
(Teräväinen Virva, KESK)

Sihteeri
henkilöstöasiantuntija


Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Takala Pekka, KESK (sit.)

Varapuheenjohtaja
Vanhatalo Raimo, KOK
merkonomi
puh. 0400 345 283
Myllytie 11 as 1, 19650 Joutsa

Luukkanen Marianne, VIHR
Kivinen Eila, SDP
Partanen Jari, PS

Sihteeri
henkilöstöasiantuntija

Varahenkilöt kutsumisjärjestyksessä

1. Kallioinen Matti, KD
2. Salonen Maija, KESK
3. Korpela Raija, KOK
4. Kuitunen Sami,
5. Leskinen Markku, SDP
6. Nieminen AnnaMaija, VIHR


Puulan seutuopiston opistolautakunta

Joutsa:
Fredin Kalevi
, KESK
maaseutuyrittäjä
puh. 040 8256 696
Harjunlahdentie 760, 41730 Kivisuo
kalevi.fredin@joutsa.fi
(Simo Pirkko)

Luukanen Marianne, VIHR
(Nieminen AnnaMaija)

Niinikoski Leo, SDP
(Tupala Mika, SDP)

Toivakka:
Markku Kauppinen, KOK
majuri evp
puh. 040 593 1683
Toivakantie 63, 41660 Toivakka
markku.kauppinen@ppg.inet.fi
(Johanna Ripatti)

Kangasniemi:
Puheenjohtaja
Arja Kuparinen, SDP
puh. 0440 664 703
(Sirpa Laitinen)

Petri Ikonen
(Eetu Lahikainen)
petri.ikonen.lh@kangasniemi.fi

Susanna Pirttiaho, KESK
palvelujohtaja
puh.040 529 6699
susanna.pirttiaho.lh@kangasniemi.fi
(Marjo Hämäläinen)

Esittelijä
Kansalaisopiston rehtori 


Nuorisovaltuusto 2023-2024

Veikko Dahlgren, puheenjohtaja

Miro Toivonen, varapuheenjohtaja

Oili Salonen, sihteeri

Essi Tarhanen, varasihteeri

Tatu Kankainen, jäsen

Pyry Keihäsniemi, jäsen

Juuso Lehtonen, jäsen

Lauri Mutkala, jäsen

Neea Pura, jäsen

Mariamu Sissoho, jäsen

Urho Soilu, jäsen

Nuvan ohjaajat
Kari Kosunen ja Jonna Keihäsniemi


Sidonnaisuudet

Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöistä muuta johdu.