Toimielimet, työryhmät ja sidonnaisuudet


Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Kuntalaiset valitsevat valtuutetut joka neljäs vuosi.

Kunnanhallitus on valtuuston nimeämä, joka vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon toimeenpanosta käytännössä, valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.

Kunnanjohtajan valitsee valtuusto ja kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloutta sekä muuta toimintaa.

Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, jotka hoitavat muun muassa koulutusasioita, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskunta-asioita.


Valtuusto

Puheenjohtaja
Kuurne Heikki, 
Toimitusjohtaja, KESK
Peltotie 4, 19650 Joutsa
heikki.kuurne(a)gmail.com
0400 468 770

1. varapuheenjohtaja
Lehtonen Jussi
, Maaseutuyrittäjä, PS
Nuijalantie 126, 41770 Leivonmäki
lehtonen.je(a)gmail.com
0400 163 025

2. varapuheenjohtaja
Teppola Teresa, 
Yrittäjä, KOK
Rantatie 13 D 17, 19650 Joutsa
teresalle2(a)gmail.com
040 460 7282

Aapro Ari, Lihamestari, ruokamestari, KOK
Rantatie 9 as 6, 19650 Joutsa
ari.aapro(a)gmail.com
045 211 3723

Fredin Kalevi, Maaseutuyrittäjä, KESK
Harjunlahdentie 760, 41730 Kivisuo
kalevi.fredin(a)gmail.com
040 825 6696

Hautakangas Jouni, Asentaja, KOK
Oijalantie 90 A, 19650 Joutsa
jouni.hautakangas(a)gmail.com 

Hovila Sari, Opetushoitaja, KESK

Hännikäinen Timo, Maanviljelijä, metsäyrittäjä, KOK

Ilmonen Iiris, Yrittäjä, tuotantoassistentti, KOK
Kertunpolku 4, 41770 Leivonmäki
iiris.ilmonen(a)hotmail.com
0400 641 348

Kaistinen Saku, Insinööriopiskelija, autonkuljettaja, PS
skaistinen(a)hotmail.com
045 7877 4600

Kallioinen Matti, Rovasti, KD
Kuhasenmäentie 70a, 41770 Leivonmäki
matti.kallioinen(a)gmail.com
050 360 8769

Kyröläinen Tapio, Maanviljelijä, koneurakoitsija, KESK
Hirvensalmentie 286, 19670 Mieskonmäki
tapsanoma(a)gmail.com
040 543 3084

Liukkonen Jarmo, Ympäristöterveystarkastaja, KESK
Siikatie 6, 19650 Joutsa
jarmo.olavi.liukkonen(a)gmail.com
050 434 8704

Niinikoski Leo, Koulutuspäällikkö, eläkeläinen SDP
Hakaniementie 125, 19650 Joutsa
leo.niinikoski(a)gmail.com
044 0629679

Nikkilä Lea-Elina, Agronomi, maanviljelijä, VIHR
Haapalehdontie 141, 41730 Kivisuo
leaelina.nikkila(a)gmail.com
0400 131 826

Oksanen Petteri, Työnjohtaja, yrittäjä, KOK
Kuusitie 10, 19650 Joutsa
pepi.oksanen(a)gmail.com
0400 420 761

Peltonen Niilo, Ylikonstaapeli, eläkkeellä, KESK
Mustaniementie 82, 19650 Joutsa
niilo.peltonen58(a)gmail.com
040 842 5197

Peltoniemi Eero, Kasvatustieteen maisteri, kulttuuritoimija, SDP
Pannuvuorenkuja 8 as 1, 19650 Joutsa
eero.peltoniemi(a)pp.inet.fi
040 506 5649

Reinikainen Katri, Perushoitaja, KESK
Jousitie 14, 19650 Joutsa
katri.reinikainen(a)pp.inet.fi

Salonen Maija, Eläkeläinen, KESK
Pajumäentie 478, 19670 Mieskonmäki
maijasalonen.kassila(a)gmail.com
050 338 0102

Solatie Ari, Kiinteistönhoitaja, SDP
Puutteenkuja 27, 19650 Joutsa
solatie.ari(a)gmail.com
040 581 9594

Suomalainen Keijo, Verkkoasentaja, pääluottamusmies, SDP
Valkharjunkaari 3, 19650 Joutsa
keijo.suomalainen(a)elvera.fi
040 700 6384

Takala Otto, Liikunta- ja nuorisoalan ammattilainen, KESK
Kuparintie 14, 19650 Joutsa
ottotakala(a)gmail.com
040 752 8744

Tarkkanen Jouko, Kyläpäällikkö, eläkkeellä, KESK
Pelto-Koskelantie 25, 41710 Rutalahti
jouko.tarkkanen10(a)gmail.com
050 358 8251

Tupala Arto, Maanviljelijä, KESK
Lapinlammintie 157, 19650 Joutsa
arto.tupala(a)gmail.com
040 506 5385

Iida Oittinen, nuorisovaltuuston edustaja
(vara Nella Lintunen)

Varavaltuutetut (kutsumisjärjestyksessä puolueittain)

Kansallinen Kokoomus (KOK):
Pylkkänen Sini, Nuoriso- ja vapaa-aikaohjaaja
Toivonen Terhi, Lähihoitaja, varapääluottamusmies
Vuopio Jari, Rakennusinsinööri (AMK), rakennuttajainsinööri
Ahola Rauno, Entinen autoilija, eläkeläinen Avikainen Ansa, Yrittäjä

Perussuomalaiset (PS):
Talja Aarre, Eläkeläinen, vapaaehtoistoimija
Salminen Petri, Yrittäjä

Vihreä liitto (VIHR):
ei varajäseniä

Suomen Keskusta (KESK):
Hytönen Pekka, Pitäjäneuvos, eläkeläinen
Tommola Ulla, Metsätalousinsinööri
Tuukkanen Matti, Yrittäjä
Temisevä Liisa, Eläkeläinen
Partanen Jukka, Ympäristötarkastaja, eläkkeellä

Suomen Kristillisdemokraatit (KD):
Hölttä Arto, Maanviljelijä
Hölttä Erja, Vapaaehtoistyöntekijä

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue (SDP):
Niinikoski Aila, Yhteiskuntatieteiden maisteri
Saari Anssi, Viilunkäsittelijä, kalastaja
Lepistö Taisto, Työkalunvalmistaja, eläkeläinen

Valtuuston kokoukset ja seminaarit

7.6.2021


Kunnanhallitus

Puheenjohtaja
Peltonen Niilo, KESK
niilo.peltonen58(a)gmail.com
(Reinikainen Katri, KESK)

1. varapuheenjohtaja
Ilmonen Iiris, 
KOK
iiris.ilmonen(a)hotmail.com
(Terhi Toivonen, KOK)

2. varapuheenjohtaja
Suomalainen Keijo, SDP
keijo.suomalainen(a)elvera.fi
(Solatie Ari, SDP)

Hovila Sari, KESK
sarihovila3(a)gmail.com
(Tommola Ulla, KESK)

Liukkonen Jarmo, KESK
jarmo.olavi.liukkonen(a)gmail.com
(Tarkkanen Jouko, KESK)

Niinikoski Leo, SDP
leo.niinikoski(a)gmail.com
Untolahti Raija, SDP)

Nikkilä Lea-Elina, VIHR
leaelina.nikkila(a)gmail.com
Kaistinen Saku, PS)

Oksanen Petteri, KOK
pepi.oksanen(a)gmail.com
(Hautakangas Jouni, KOK)

Salonen Maija, KESK
maijasalonen.kassila(a)gmail.com
(Kyröläinen Tapio, KESK)

Kunnanhallituksen kokoukset, käräjäsali (Länsitie 5) klo 16.15

11.1.2021

25.1.2021

8.2.2021

22.2.2021

8.3.2021

29.3.2021

12.4.2021

26.4.2021

17.5.2021

14.6.2021

21.6.2021

5.7.2021

Konsernijaosto

Puheenjohtaja
Peltonen Niilo
, KESK
(Liukkonen Jarmo, KESK)

Varapuheenjohtaja
Ilmonen Iiris
, KOK
(Toivonen Terhi, KOK)

Oksanen Petteri, KOK
(Hautakangas Jouni, KOK)

Salonen Maija, KESK
(Hovila Sari, KESK)

Suomalainen Keijo, SDP
(Solatie Ari, SDP)


Lautakunnat


Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Niinikoski  Leo, SDP
puh. 044 062 9679
leo.niinikoski(a)gmail.com
(Untolahti Raija, SDP)

Varapuheenjohtaja
Takala Otto, KESK
(Saari Virpi, KESK)

Aapro Ari, KOK
(Peltola Jaakko, KOK)

Lintunen Nella, nuorisovaltuuston edustaja
(Heino Ada)

Tarkkanen Jouko, KESK
(Hytönen Pekka, KESK)

Luukkanen Marianne, VIHR
(Raija Korpela, KOK)

Toivonen Terhi, KOK
(Pyyhtiä Tarja, KOK)

Tommola Ulla, KESK
(Tuukkanen Matti, KESK)

Esittelijänä
Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja


Hyvinvointityöryhmä

Alfthan Liisa,
kunnan henkilöstöasiantuntija, MLL:n edustaja

Kosunen Kari,
vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies

Lehto Annikki,
varhaiskasvatuksen esimies

Peränen Nina,
asiantuntija/KSSHP

Sivanne Merja,
Seututerveyskeskuksen osastonhoitaja

Teräväinen Virva,
järjestöjen ja Hyvinvointituvan edustaja

Hamina Reijo,
vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja

Teresa Teppola,
luottamushenkilöiden edustaja
(varalla Maija Salonen)

Juntunen Arto,
rehtori

Virtanen Marjatta,
asumispalveluiden ja hoitotyön esimies

Kääriäinen Anna-Maija,
perusturvajohtaja

Juha-Matti Näykki,
tekninen johtaja

Boualem Päivi,
johtava sosiaalityöntekijä

Porkka-Hokkanen Sanna,
Seututerveyskeskus, ylihoitaja

Talja Aarre,
ev. lut. seurakunnan edustaja

Koollekutsuja
Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja


Kulttuurityöryhmä

Puheenjohtaja, kunnanvaltuuston edustaja
Peltoniemi Eero

eero.peltoniemi@pp.inet.fi,
puh. 040 5065 649
Joutsan Seudun Taideseura ry, Joutsan Kino

Luukkanen Marianne
hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan edustaja

Lintunen Aino
nuorisovaltuuston edustaja

Ella Keihäsniemi
nuorisovaltuuston edustaja

Kallioinen Matti
eläkeläisten edustaja

Kosonen Marianne
lapsiperheiden edustaja

Ruokola-Parkkonen Mervi

Saarikettu Risto

Sihteeri
kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies


Perusturvalautakunta

Puheenjohtaja
Hovila Sari, KESK
(Partanen Jukka, KESK)

Varapuheenjohtaja
Solatie Ari, SDP
(Tupala Mika, SDP)

Hölttä Arto, KD
(Heiskanen Jani, KD)

Lintunen Nella, nuorisovaltuuston edustaja
(Heino Ada)

Untolahti Raija, SDP
(Tuovinen Marja, SDP)

Reinikainen Katri, KESK
(Leppänen Aini, KESK)

Talja Aarre, PS
(Mäkinen Pirjo, PS)

Willman Kalle,
(Aapro Ari, KOK)

Esittelijänä
Perusturvajohtaja


Yksilöjaosto

Puheenjohtaja
Hovila Sari, KESK
(Reinikainen Katri, KESK)

Varapuheenjohtaja
Hölttä Arto, KD
(Heiskanen Jani, KD)

Solatie Ari, SDP
(Untolahti Raija, SDP)

Esittelijänä
Perusturvajohtaja


Vanhus- ja vammaisneuvosto

Puheenjohtaja
Teräväinen Virva
Joutsan kuulo ry

Långström Sirkka
Eläkeliitto, Joutsan yhdistys ry

Hamina Reijo
Joutsan Eläkkeensaajat

Harju Eeva
Keski-Suomen muistiyhdistys

Kaistinen Saku
Keski-Suomen Omaishoitajat ry

Lankia Tapio
Joutsan seudun Parkinson -kerho

Pänkäläinen Seppo
Keski-Suomen syöpäyhdistys

Temisevä Liisa
Leivonmäen eläkeliitto

Salonen Maija
kunnanhallituksen edustaja

Esittelijänä
Asumispalvelujen- ja hoitotyön esimies

Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Liukkonen Jarmo, KESK
Siikatie 6, 19650 Joutsa
puh. 050 434 8704
jarmo.olavi.liukkonen(a)gmail.com
(Reinikainen Katri, KESK)

Varapuheenjohtaja
Suomalainen Keijo, SDP
(Saari Anssi, SDP)

Hautakangas Jouni, KOK
(Pylkkänen Sini, KOK)

Rantanen Kalle, nuorisovaltuuston edustaja
(Meinander Odessa)

Ilmonen Iiris, KOK
(Vuopio Jari, KOK)

Kaistinen Saku, PS
(Tuominen Teuvo, KOK)

Salonen Maija, KESK
(Tupala Arto, KESK)

Tommola Ulla, KESK
(Lahtinen Liisa, KESK)

Esittelijänä
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja/tai ympäristötarkastaja


Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja
Kallioinen Matti, KD
(Hölttä Erja, KD)

Varapuheenjohtaja
Peltoniemi Eero, SDP
(Marja Tuovinen, SDP)

Holla Taisto
(Vuopio Jari, KOK)

Avikainen Ansa, KOK
(Flinck Riku)

Temisevä Liisa, KESK
(Teräväinen Virva, KESK)

Mäkinen Pirjo, PS
(Rantanen Erkki, PS)

Sihteeri
Talous- ja hallintojohtaja


Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Virtanen Veijo, KESK

Varapuheenjohtaja
Paunonen Pentti, KD

Kivinen Eila, SDP
Tamminen Mikko, KOK
Trast Jukka, PS

Sihteeri
Talous- ja hallintojohtaja

Varahenkilöt kutsumisjärjestyksessä

1. Luukkanen Marianne, VIHR
2. Lankia Pekka, KESK
3. Malin Markku, KD
4. Kuitunen Antero, KOK
5. Untolahti Raija, SDP
6. Lehtonen Jussi, PS
7. Nikkilä Lea-Elina, VIHR


Puulan seutuopiston opistolautakunta

Joutsa:
Puheenjohtaja
 
Peltoniemi Eero, SDP
(Untolahti Raija, SDP)
Hytönen Pekka, KESK
(Peltonen Niilo, KESK)
Nikkilä Lea- Elina, VIHR
(Pylkkänen Sini, KOK)

Toivakka:
Liimatainen Isto 
(Nieminen Maarit)

Kangasniemi:
Varapuheenjohtaja
 Valkonen Marjatta 
(Janhonen Tauno)
Kuparinen Arja-Liisa 
(Salomaa-Peussa Rauni)
Hokkanen Simo 
(Laitinen Mika)

Esittelijä
Kansalaisopiston rehtori 


Nuorisovaltuusto

Iida Oittinen, puheenjohtaja

Nella Lintunen, varapuheenjohtaja

Ada Heino, sihteeri

Ella Keihäsniemi, varasihteeri

Aino Lintunen

Aimo Järvinen

Jiri Törnvall

Odessa Meinander

Kalle Rantanen

Sidonnaisuudet

Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöistä muuta johdu.